All posts by MM

France

Darshan en France >  Darshans in France >

Les dates: mardi, 27 février 2018, 10h, 13h, 16h et 19h, mercredi, 28 février 2018, 10h, 13h et 16h

Où: Abbaye des Prémontrés, 9 rue Saint Martin, 54700 PONT A MOUSSON  MAP– Grand parking en face pour se garer.

Réservation: Vous ne pouvez réserver que pour un seul Darshan durant ces deux jours. Le Darshan est gratuit, mais il est nécessaire de réserver. pour l’inscription>

Continue reading France

Schweiz – Suisse – Svizzera

Mutter Meera kommt in die Schweiz  ~  visite de Mère Meera en Suisse ~ Madre Meera verrà in Svizzera

Dienstag, 10 April  2018, 10 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr und  Mittwoch, 11 April 2018, 10 Uhr und 13 Uhr
mardi, 10 avril 2018, 10h, 13h et 16h, mercredi, 11 avril 2018, 10h et 13h
martedì, 10 aprile 2018 – h 10:00, h 13:00 e h 16:00, mercoledì, 11 aprile 2018 – h 10:00 e h 13:00

zur Anmeldung  (Deutsch) –  pour l’inscription (français) per la registrazione (italiano)

Continue reading Schweiz – Suisse – Svizzera

België / Belgique (Belgium)

We zijn blij te kunnen aankondigen dat Moeder Meera België zal bezoeken en op de volgende dagen:

dinsdag,  01 mei , 10:00 , 13:00 en 15:00 uur

Meditatie met Moeder: Meditatie alleen voor volwassenen – verblijven voor de full-time (30-45 min). Kinderopvang zal worden verstrekt.

Meer info kan u verkrijgen via de nieuwe Belgische Moeder Meera website: www.mothermeera.be

Nous sommes heureux d’annoncer que Mère Meera se rendra en Belgique et les jours suivants:

mardi, 01 mai, 10h00, 13h00 et 15h00

Méditation avec la mère: Méditation seulement pour les adultes – restez toute la durée de la séance (30-45 min.)Une garderie pour les enfants sera assurée.

Vous trouverez plus d’informations auprès de la nouvelle site  Mère Meera Belgique au lien suivant: www.mothermeera.be

Continue reading België / Belgique (Belgium)

Vzpomínka

Když k vám jakákoli mantra přichází snadno a spontánně, měli byste ji dělat. Vyvolá ve vás silný pocit a bude jako hudba, tryskající z vašeho srdce.

Ticho

Bůh je ticho. Vše vychází z ticha. V tichosti se vykoná více práce. Pravdivý zážitek blaženosti probíhá beze slov.

Kontakt

Není nutné pobývat u mne; mohu pomoci kdekoli. Lidé mohou přijít, ale když to není možné, nemusí se tím znepokojovat. Fyzický kontakt je jeden způsob dávání Světla, ale pro mne to není tak důležité.

Pomoc

Jestliže potřebujete mě nebo moji pomoc, pomohu vám, ať jste na jakékoli cestě. Pro mě v tom není rozdíl. Všechny cesty vedou ke stejnému cíli, tím je realizace Boha.