Zážitky rodičů

  • Post author:
  • Post category:Děti

„Matka je praktickým příkladem pro nás všechny, že člověk může žít v tomto světě a současně být v jednotě s Bohem“ – Adilakšmí

Matka je osoba čistého světla a lásky. Je Matkou všech. Bezpodmínečně miluje všechny tvory a nahlíží na všechny bytosti jako na své děti. Prostřednictvím Matčiny lásky můžeme zakusit naši vlastní vnitřní krásu i krásu druhých. Skrze její lásku můžeme také zážít mír v našich srdcích a to nám pomáhá přinášet mír do našich rodin a vztahů.

„Naše děti vyrůstaly tak, že každý rok trávily nějaký čas s Matkou. Mohu vám ze zkušenosti říci, že není většího daru, který můžete svým dětem dát, než čas prožitý s Matkou. Je to mocné celoživotní požehnání.“ – MB

„Dostával jsem od Matky daršan po několik let. Pociťoval jsem, že mne její pozornost velmi ovlivnila. Růst, který jsem zakusil byl tak hluboký, že myšlenka, že mým dětem se dostane stejné péče byla příliš skvělá na to nechat si ji ujít! Před nějakou dobou měl můj nejmladší syn to velké štěstí setkat se s Matkou. Když jsem se ho zeptal, jak se cítil, když ji viděl, nejdřív nevěděl, co odpovědět, ale když jsem mu řekl, že já jsem se cítil velmi šťasný, že jsem s Ní, odpověděl „také jsem se cítil naprosto šťasný, že jsem s Ní!“ Zeptal jsem se obou svých dětí, jestli by se chtěly zúčastnit Matčina programu pro děti v Německu. Můj starší syn řekl: Rozhodně chci jet, to zní úžasně!“ Děkuji Ti, Matko, že nabízíš tuto báječnou možnost všem dětem!“ – CC

Diese Post gibt es auch in: English Deutsch Français Nederlands Italiano Español polski Русский