Archiv rubriky: Meditace

Tiché meditace

V posledních letech vzrůstá povědomí o tom, jaké přínosy má meditace pro mentální, fyzickou a emocionální stránku člověka. Existuje mnoho různých způsobů meditace, ale všechny mají jedinný cíl, ztišit mysl a uvést ji do stavu klidu a vystředění a nakonec do spojení s Božstvím v nás.

Matka Meera nevyučuje žádnou konkrétní meditační techniku, ale doporučuje provádět džapu, tj. opakovat mantry, posvátné fráze či jednoduchá slova, odkazující k nejvyššímu ideálu nebo Bohu.

V současnosti vznikají tiché meditační skupiny ve jménu Matky Meery. Tyto skupiny zajišťují „posvátný prostor“, ve kterém lidé mohou společně hlouběji meditovat a být vedeni Matčiným Světlem a energií. Účastnit se může každý. Meditační skupiny jsou nezávislé a jsou vedeny spíše celkovým univerzálním duchem než nějakými stálými pravidly.

Hlavním záměrem skupiny je tichá meditace, která trvá zhruba hodinu. Meditace může následovat po bhadžanech, duchovních písních, čtení duchovního textu, modlitbách a podobně. Samotné meditace probíhají v tichosti bez jakéhokoli doprovodu jako jsou mantry, apod., a praktikovat lze jakoukoli formu tiché meditace. Pokud někdo potřebuje v meditaci podporu, pak mu mohou zkušenější členové skupiny pomoci. V Matčiných knihách jsou doporučení ohledně džapy i meditace. Setkání by mělo odrážet přání celé skupiny.

Zde jsou kontakty na meditační skupiny z celého světa. Protože skupiny pracují nezávisle, kontaktujte skupinu, která vás zajímá, přímo a zeptejte se na její program.

Seznam meditačních skupin

Zde je seznam meditačních skupin  Matky Meery působících po celém světě. Všechny skupiny jsou soběstačné a nabízejí tiché meditace, které jsou jádrem jejich činnosti. Kontaktujte skupinu ve své blízkosti a zjistěte si více o její činnosti.

Meditačních skupin

Mezistátní: klikněte zde
Německo: klikněte zde

Pokud chcete založit takovou skupinu, projděte se nejprve pokyny pro meditační skupiny. Souhlasíte-li s našimi základními pravidly, vyplňte tento přihlašovací formulář. Až bude vaše žádost odsouhlasená, zkontaktujeme vás.

Meditace u zámku Schaumburg

Mother Meera House SchaumburgPokud je Matka v Německu dává každý týden daršany u zámku Schaumburg v Balduinsteinu. Pokud je na cestách, daršany se ruší a místo nich zde probíhá od pátku do neděle vždy od 19. hodin tichá, hodinová meditace, kterou může navštívit každý. Prosím, podívejte se na kalendář s rozpisem Matčinných daršanů, z něhož je jasné, kdy bude Matka v zahraničí.


Adresa:
Mother Meera Meditation
Schloss Schaumburg
65558 Balduinstein
Německo