Odpovědi od Matky Meery 2020 – 1

O: Někteří lidé věří, že skrze virus nám matka Země dává příležitost ke změně způsobu života. Je to pravda?

MM: Ne. Vždy je nějaká změna. Možná někteří změní své životy poustoupením.

O: Někteří lidé říkají, že kvůli klimatické změně nebude již možný život na Zemi.

MM: Kam bysme šli? (smích) I kdybychom šli na měsíc nebo do nebe, za pár dní nebo týdnů bychom museli spadnout na zem! I kdybychom spadli do moře, přesto bysme spadli na zem.
Počasí se mění – s tím moc nenaděláme. Lidé řeknou: máme příliš mnoho aut, způsobíme mnoho znečištění, a také továrny způsobí znečištění. Inženýři by to na tom měli pracovat.

O: Až odejde virus, co bysme měli dělat, abychom žili v harmonii se Zemí?

MM: Země je v pořádku, Věcí se dějí na čas: nejprve přijdou květy – zde v Německu švestky a třešně kvetou nyní. Pak přijdou lístky a pak ovoce. Ptáci létají. Prostě se vrátíme ke svým životům, možná s nějakými malými změnami. Změna přichází vždy; s Boží milostí nebo bez, vždy bude. Vždy se něco naučíme.

O: Někteří lidí věří, že virus byl vytvořen vládou k ovládnutí světa. Je to pravda?

MM: S tím nesouhlasím. To není o jedné zemi, o jedné třídě lidí – každý může dostat virus. Není to o tom, mít vládu nad lidmi. Kdyby jedna země dostala virus, můžeme říci, že to udělala jedna vláda, ale je to všude. Týká se to všech: velmi bohatých i chudých, každý to může dostat. TO nemá s vládo nic společného. Jedna dobrá věc je, že všechny vlády a země se setkávají. Pro mě je to dobrý příklad. Když někdo chce něco tvořit, pak se musíme setkat.

O: Vytvořili virus lidé nebo je docela z přírody?

MM: Můj pocit je, že to nikdo nevytvořil. Nejsem vědec, ale nemyslím si to.

O: Co byste řekla dětem a starším, kteří se obávají viru?

MM: Obávají? Proč by se měli obávat? Cokoliv přichází, to přichází. Co se stane, se stane, ať se obáváme nebo ne. Lepší je nasměrovat mysl na jiné věci. Když jsou těžké věci, měli bychom jim čelit a jít skrze ně.

O: Postaráte se o duše, které zemřely na virus?

MM: Nejen na virus – také kvůli běžné chřipce, horečce a rakovině.

O: Postaráte se o všechny duše, které zemřou?

MM:  Ano.

O: Je to pro vás hodně práce?

MM: Ne, ne, nikdy, nikdy, nikdy.

​O: Jak dlouho tu bude virus?

MM:  Nejméně po zbytek roku by lidé měli být obezřetní, že virus bude aktivní.

O: Jak mohu nyní cestovat?

MM: nyní je lepší necestovat – pouze v nejnutnějších případech Až budeme mít na virus medicínu, můžeme znovu cestovat.

O: Mnoho lidí se zlobí na prezidenta Trumpa, kvůli tomu jak se staví k situaci virusu.

MM: Proč? Protože to nevzal vážne, že může přijít do Ameriky? To může být nedorozumění. Dokonce může být pomalý v nezbytných opatřeních, ale co se stalo, to se stalo. Vládu nemůžeme moc změnit. Někdy vláda neučiní rozhodnutí (jako třeba nařízení být doma, sociální distancování), tak se lidé mohou rozhodnout sami. Každá rodina může učinit svá rozhodnutí: na své ulici, sousedé to mohou rozhodnout; lidé mohou následovat nějaká svá pravidla.

O: Jste zdravá a v pořádku?

MM: Ano, cítím se velmi dobře.

A zpráva od Adilakshmi (parafráze):

Řekni všem tohle: I když je to těžký čas, milost Matky a její láska je stále s námi. Drží nás velmi laskavě ve svých silných rukou.

Orignální dokument od Mother Meera Foundation USA.

Položte otázky matce.
Pokud chcete podpořit Matku Meeru, můžete darovat zde.

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 2 - O: Někteří lidé rychle zemřou na virus. Je to obtíž pro jejich duši? MM: Ne, ne to obtíž. Na jednu…

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 2 Pokračovat ve čtení »

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 3 - Jelikož Matka nemůže odpovědět na každý email, ráda poskytuje odpovědi na typické otázky. Položit otázku  Matce Meeře. Požádání Boha o…

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 3 Pokračovat ve čtení »

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 4 - Ztratil jsem práci, jsem v nejisté situaci. Matka: V této situaci mnoho lidí ztrácí práci, nejen pár.Měli bychom se v…

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 4 Pokračovat ve čtení »

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 5 - Kdy konečne odejde strach? Matka: Dokud budeme v těle, bude i strach. Můžeme zmírnit strach tím, že ho odevzdáme Bohu,…

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 5 Pokračovat ve čtení »

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 6 - Matko, jak jste možná slyšela, v ulicích USA a ve světě byly velké protesty. MM: Ano, něco jsem viděla. LIdé…

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 6 Pokračovat ve čtení »

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 7 - Mnozí z vás jsou velmi vděční za denní meditace a možnost napsal Matce email. Zde jsou některé komentáře, které Matka…

Odpovědi od Matky Meery 2020 – 7 Pokračovat ve čtení »

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Italiano Español polski Русский