Rubriky
Prohlídka

Německo

Darshan v německých městech:  čeština

město datum (res = rezervace / mapa)

Mnichov 15/16 září (res / map),

Novinky: Vzhledem k současné situaci kolem viru Corona byly všechny městské daršany zrušeny až do srpna včetně. Místo toho uspořádá matka Meera meditace o Livestreamu, kam vás srdečně zveme, ať jste kdekoli. Tyto akce se budou konat každý den v 19:00. od soboty 14. března. Více informací zde.

Prosím, nepřijděte do Darshanu, pokud máte nachlazení.

Jeden Darshan za den je možný.

Poznámka: Rezervační odkazy výše (res) vás zavedou přímo k datu, pro obecný odkaz klikněte zde. Nové osoby se musí nejprve zaregistrovat zde. Pomoc.

Přijeďte prosím asi půl hodiny před tím, než začne Darshan. Darshan bude trvat asi jednu a půl hodiny. Doporučujeme stáhnout soubor PDF, který vysvětluje postup Darshan . Chcete-li zobrazit podrobnosti, adresy, časy, klikněte na ‚more‘.

Darshan na zámku Schaumburg

 

Rubriky
Prohlídka

France

Darshans in France:    Belgium→  –  Germany→  –  Switzerland→

Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including July. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m CET. starting Friday, March 13th. More information here.

location date (res = Reservation / map)

Pont-à-Mousson, 21/22 July,  (res /map)

Please don’t attend Darshan if you have a severe cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Darshan at Schloss Schaumburg 

Rubriky
Prohlídka

Switzerland

Mother Meera comes to Switzerland:

Trimbach (Olten) 6/7 Oct (res /map)

One  Darshan per day is possible.

News: Unfortunately the Darshans in April have been cancelled due to the official restrictions regarding the Corona Virus.

Please don’t come to darshan if you have a cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Darshan at Schloss Schaumburg 

Rubriky
Prohlídka

Netherlands

Darshan in the Netherlands:   Belgium→  –  Germany→

location date (res = Reservation / map)

Voorschoten 11 Aug (res /map)

One  Darshan per day is possible.

News: Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including August. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m. starting Saturday, March 14th. More information here.

Please don’t come to darshan if you have a cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Darshan at Schloss Schaumburg 

Rubriky
Prohlídka

Austria

Mother Meera comes to  Austria: –  Germany→

City Date (res = Reservation / map)

Salzburg  8 Sep (res / map), Innsbruck  9 Sep (res / map)

News: Due to the offical restrictions with regard to the Corona virus the Darshans in Austria on 12 and 13 March have been cancelled.

One  Darshan per day is possible.

Please don’t come to darshan if you have a cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Rubriky
Prohlídka

Belgium

Darshan in Belgium:

location date (res = Reservation / map)

Antwerp 12/13 Aug (res /map)

News: Due to the current situation around the Corona Virus, all city Darshans have been canceled up to and including August. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m. More information here.

Please don’t come to darshan if you have a cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Darshan at Schloss Schaumburg 

Rubriky
Prohlídka

United Kingdom

Darshans in the UK:  website

News update: Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including July. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m. starting Saturday, March 14th. More information here.

Help  click here

The green button above will lead you directly to Darshans in the UK. For Darshans in other countries, click this link here.

 

Rubriky
Prohlídka

España (Spain)

Darshan en España > Darshans in Spain >

 

Rubriky
Prohlídka

Canada

Darshans in Canada: Website  –  Darshans USA

Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including July. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m CET. starting Friday, March 13th. More information here.

– Help click here

The green button above will lead you directly to Darshans in the Canada. For Darshans in other countries, click this link here.

Rubriky
Prohlídka

United States

Darshans in the United States: Website  –  Darshans Canada

News update: Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including July. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m. starting Saturday, March 14th. More information here.

  – Help click here

The green button above will lead you directly to Darshans in the USA. For Darshans in other countries, click this link here.

 

Rubriky
Prohlídka

India

Meditations with Mother in India >

Rubriky
Prohlídka

Česká republika (Czech Republic)

Daršany v České republice >

Darshans in the Czech Republic >