O&O: Daršan

Painting by Mother Meera
Meditace – Matčina malba

Otázka: Proč daršan probíhá tak jednoduše, například beze zpěvu?

MM: Lidé jsou příliš aktivní a zřídkakdy sedí klidně. V tichosti člověk přijme více, protože všechny jeho aktivity jsou soustředěny do jednoho bodu. Mé „učení“ předává jedinou skutečnou podstatu — Božství, předává to, co je potřebné. Dávám přesně to, co každý člověk potřebuje.

Paramátman je ticho. Bůh je ticho. Vše vychází z ticha. V tichosti se vykoná více práce. Pravdivý zážitek blaženosti probíhá beze slov.

Otázka: Jaký je vztah mezi Tvým tichem a mým rozvojem nebo rozvojem kteréhokoli oddaného?

MM: Nemluvím, ale má síla lidi zcela mění. Božská síla pracuje v tichu a mění věci podle vašeho záměru a podle toho, o co žádáte. Někdy mohu dát to, o co jste žádali okamžitě. Někdy to trvá déle.

Někteří lidé prosí o každou maličkost, jiní stále opakují jednu prosbu, to záleží na jednotlivci. Není však podstatné, jestli žádáte či nikoli, neboť vám dám právě to, co je třeba.

Otázka: Když přijímáme Tvůj daršan, nejprve před Tebou uděláme pranám (poklona) a Ty bereš naši hlavu do rukou. Co při tom děláš?

MM: Po zádech člověka se táhne bílá linie, která stoupá od chodidel až k hlavě. Vlastně jsou dvě, a obě začínají u chodidel, zvedají se podél nohou a spojují se na začátku páteře. Odtud pak vedou jako jediná linka až na vrcholek hlavy. Tato linka je tenčí než vlas a má na sobě uzlíky, které božské bytosti pomáhají rozvazovat. Je to jemná práce, a tyto uzlíky se musí rozvazovat velmi pozorně, protože když se vlákno přetrhne, je to pro váš život velmi nebezpečné.

Když držím vaši hlavu, rozvazuji tyto uzlíky a odstraňuji tak překážky, které brání vaší duchovní praxi (sádhaně).

Jak se dotýkám vaší hlavy, Světlo se pohybuje vzhůru po bílé linii a určuje, podobně jako metr, stupeň vývoje vaší sádhany. Když zde žádný pokrok není, Světlo po ní klesá dolů a ukazuje, kde se vaše sádhana zhoršila. Jestliže Světlo souvisle stoupá od chodidel až na vrcholek hlavy, člověk může mít mnoho různých zkušeností a vizí, ačkoli někteří lidé je mohou mít i bez této bílé linie. Dosáhne-li tato linie vrcholu hlavy, člověk dostává daršan Paramátmanu a vystoupí-li až nad hlavu, pak dochází k trvalému spojení s Paramátmanem. Jestliže vaše touha zeslábne, tak linie klesá dolů, jak už bylo řečeno a může se dokonce stát, že ze své sádhany jednoho dne úplně sejdete. To je pak velká krize, které lze však zabránit.

I na přední straně těla jsou dvě linie, ale červené, které také začínají u chodidel, stoupají po obou stranách nohou zvolna vzhůru a spojují se v jednu na stejném místě páteře jako linie bílé. Když červené dosáhnou úrovně bílé, docílíte úplného odpoutání. To se ale stává zřídka a jen těm, kdo jsou naplněni božskou Šakti.

Růst bílých a červených linií vaši sádhanu natrvalo ustálí bez možnosti dalších pádů. Jestliže se červené linie plně vyvinou, dosáhnete obrovských výšek ducha. Bílé linie také podporují duchovní zkušenosti těch, kdo jsou vnitřně otevření. Ale i ti, kteří jsou otevření, se mohou opět uzavřít. Duševní otevřenost sice podporuje sádhanu, ale to samo o sobě nestačí. Ustálení bílých a červených linií vám pomáhá udržet si stále svoji duševní otevřenost.

Přirovnáme-li to ke květu, pak obě linie představují celou rostlinu.

Otázka:Co vidíš, když se při daršanu díváš do lidských očí?

MM: Vidím těžkosti v jejich životech a překážky na jejich sádhaně.

Otázka: Je Matka během daršanu odvážná a mocná?

Adilakšmí: Matka je velmi odvážná, mocná a velkolepá. Během daršanu se na ni zaměřuje téměř čtyři sta lidských očí, a ona je vždy tichá, klidná a mlčenlivá.

Otázka: Je důležité přijet za Tebou osobně, abychom přijali Tvůj daršan?

MM: Není nutné pobývat u mne; mohu pomoci kdekoli. Lidé mohou přijít, ale když to není možné, nemusí se tím znepokojovat. Fyzický kontakt je jeden způsob dávání Světla, ale pro mne to není tak důležité. Nicméně když sem lidé přijdou, vnímají mou přítomnost mnohem konkrétněji. Světlo můžeme dostávat dotykem i bez dotyku.

Otázka: Jak se máme připravit na přijetí daršanu?

MM: Není nic zvláštního, co byste měli dělat. Při daršanu se snažte sedět tiše, bez myšlenek. Abyste to dokázali, je třeba být klidný.

Otázka: Je něco zvláštního, co bychom měli po daršanu dělat? Existuje způsob jak prodloužit požehnání, které jsme během něj přijali?

MM: Zůstaňte klidní. Je lepší nespěchat do dalších čin­ností.

Otázka: Jak Ti mohu poděkovat za to, co mi dáváš?

MM: Ty přijímáš, a to je vlastně poděkování. To je velká věc.

This post is also available in: Italiano polski Русский