O&O: Každodenní život

Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství?

MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte. Nabízejte Bohu vše – dobré i špatné, čisté i nečisté. To je ten nejlepší a nejrychlejší způsob.

Otázka: Ve světě vidím mnoho poblouznění a chamtivostí a je těžké uvěřit, že transformace člověka a světa je možná.

MM: To, co vidíš, je skutečné, ale dobrota v člověku je také skutečná. Touha po Bohu je skutečná — to je nejpravdivější skutečnost v člověku. A Bůh člověka miluje absolutně. Transformace nastane, ale potrvá dlouho a přijde pomalu. Její základy musí být pevné.