O&O: Avatara Božské Matky

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Italiano Español polski Русский

Otázka: Matko, mohu se něco dozvědět o Tvé práci?

Matka Meera: Především přináším dolů Světlo a nastoluji mír. Také pomáhám lidem, aby se odevzdali Bohu, pamatovali na Boha a byli věrní a upřímní ve svém náboženství nebo víře. Pomáhám lidem, aby byli šťastní ve svých rodinách.

Otázka: Jaký je Tvůj hlavní cíl?

MM: Pomáhat lidem a činit je šťastnými, míruplnými, spokojenými, vyrovnanými a milujícími. Štěstí a duchovní růst spolu souvisejí. Být míruplný a šťastný představuje základ duchovní praxe. Pak jde vše samo od sebe.

Otázka: Probíhá práce Matky ve světě po celou dobu?

MM: Ano, stále. Vědomí lidstva je pozvolna připravováno na obrovské skoky a objevy všude tam, kde je to jen možné. Určité věci však musí být zničeny. Nerada ničím, ráda věci měním, ale kde chybí otevřenost, musí dojít ke zničení.

Ať tak či onak, Bůh dává člověku velkou šanci. Na Zemi je mnoho božských bytostí. Ukazujeme člověku východisko, nabízíme Božské světlo, Božské vědomí. Do pozemského vědomí snášíme vědomí božské. Člověk si musí vybrat, je svobodný. Bůh svoje děti k ničemu nenutí. Přeje si jejich svobodnou lásku. Milosrdenství a láska jsou neustále zde.

Otázka: Snášíš dolů Světlo Paramátmanu, abys pomohla urychlit práci na světové a individuální proměně. Je zde i jiný aspekt Tvé práce než přinášení Světla?

MM: Přišla jsem, abych řekla, že všechny cesty jsou stejně dobré a všechny vedou k Božství, proto by měli různí věřící tolerovat obyčeje těch druhých, například muslimů, křesťanů, hinduistů, buddhistů a dalších. Nábožensky založení lidé mohou věřit a následovat svou víru, ale neměli by nenávidět nebo napadat rozdílná vyznání. Ať už lidé kráčejí po jakékoli cestě, mohou ke mně přijít, pomohu jim rozpomenout se na Božství a pokud mají problémy, dám jim mír a štěstí.

Otázka: Jaký je nejlepší způsob jak následovat Tvé vnitřní vedení?

MM: Být stejný jako dítě – čistý, milující, přirozený, nekonečně přizpůsobivý a být každou chvíli připravený přijmout zázrak.

Otázka: Jak Ti mohou ve Tvé práci pomoci lidé?

MM: Mohou pomoci tím, že budou přijímat Světlo a nechají se jím změnit. Měli by být míruplní a harmoničtí. Být harmonický znamená být uzdravený; milovat ostatní a radovat se ze života. Znamená to znát sebe a své problémy a pracovat s nimi tak, abyste se od nich oprostili a mohli pomáhat ostatním. Znamená to respektovat důstojnost ostatních. Pokora přináší harmonii. Pokorný člověk je spojený s realitou a je šťastný, protože pokora přináší štěstí.

Když jste otevření, může vás naplnit samo Božství. Když se změníte, Bůh může pracovat skrze vás.

Otázka: Jak Ti mohu pomoci ve Tvé práci?

MM: Realizuj se.

Otázka:Chceš založit náboženství?

MM: Ne. Božství je moře. Všechna náboženství jsou řeky mířící do moře. Některé řeky se však velmi klikatí. Proč nejít do moře přímo?

Otázka: Proč nemáš pro své oddané žádná pravidla?

MM: Jaký má smysl cokoli lidem říkat? Lidé často nesouhlasí a odporují. Lidé musí být silní sami v sobě. Nic lidem neříkám, ale mé Světlo je mění vnitřně a pomáhá jim odhalit to, co skutečně chtějí a potřebují. Důležité je modlit se a přijímat Světlo. Ono samo vás pak vnitřně změní.

Když se srdce otevře Bohu, pravidla následují. Všichni lidé mají svá vlastní pravidla na své úrovni pochopení. Důležité je vnitřně mne následovat. Pak budete vědět, co máte dělat a jak jednat za všech okolností.

Otázka: Vypadá to tak, že když se ti odevzdáme, vstupujeme do obrovského silového pole, ve kterém se naše realita velmi rychle a dynamicky transformuje, abychom si uvědomili, čemu potřebujeme porozumět. Můžeš o tom něco říci?

MM: Když jste v mé přítomnosti nebo ve spojení se mnou, váš rozvoj se urychluje a karma se zmenšuje. Díky mé síle se toho můžete v jednom životě naučit více, můžete vidět věci jasněji a klidněji, a porozumění tak přijde snadněji. Dávám Světlo, abych vám ukázala, co potřebujete vědět. Jak vnitřně porostete, uvidíte své nedostatky jasněji. To však spočívá v Boží milosti.


Omoc v práci Matky Meera - Otázka: Matko, chci ti zasvětit svůj život, co mám dělat? Matka Meera: Nemusíte mi zasvětit svůj život nebo ve mně…

Omoc v práci Matky Meera Pokračovat ve čtení »

FAQ – Mother Meera - Who is Mother Meera? Mother Meera is an Indian mystic, a spiritual personality, living in Germany. Mother gives Darshan at…

FAQ – Mother Meera Pokračovat ve čtení »

O Matce Meeře - Matka Meera – hledící jako při daršanu Matka Meera je duchovní osobnost, která sem přišla pomáhat lidem. Říká: "Můžete následovat…

O Matce Meeře Pokračovat ve čtení »

Co je daršan? - Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla. Ve  chvíli, kdy…

Co je daršan? Pokračovat ve čtení »

Božská Matka - Matka - ne guru Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci…

Božská Matka Pokračovat ve čtení »

Nové Svìtlo - Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací,…

Nové Svìtlo Pokračovat ve čtení »

O&O: Světlo Paramátmanu - Otázka: Jaký význam má Světlo Paramátmanu? MM: Přivolala jsem Světlo Paramátmanu dolů. Světlo Param­átmanu je ve všem. Pokud budou lidé…

O&O: Světlo Paramátmanu Pokračovat ve čtení »

Matka o meditaci a džapě - Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy: „Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a…

Matka o meditaci a džapě Pokračovat ve čtení »

O&O: Každodenní život - Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství? MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte.…

O&O: Každodenní život Pokračovat ve čtení »

O&O: Zdraví - Otázka: Jsem nemocný a myslím si, že mi lékaři nemohou pomoci. MM: Za prvé se vzdej myšlenky, že jsi nemocný. Nepřikládej…

O&O: Zdraví Pokračovat ve čtení »