O&O: Světlo Paramátmanu

Otázka: Jaký význam má Světlo Paramátmanu?

MM: Přivolala jsem Světlo Paramátmanu dolů. Světlo Param­átmanu je ve všem. Pokud budou lidé otevření, práce na transformaci půjde mnohem rychleji. Dokonce i když lidé nejsou otevření, tlak a síla Světla jsou tak velké, že se budou otevírat.

Otázka: Co to znamená snášet dolů Světlo Paramátmanu? Cožpak už Paramátman není všude?

MM: Světlo Paramátmanu je všude, ale když je člověk potřebuje, musí se dozvědět kdy, kde, jak a k čemu je použít. Světlo je zde neustále. Modlila jsem se k Paramátmanu neboli k Nejvyššímu Bytí, abych mohla Světlo používat. Nikdy předtím používáno nebylo. Také elektřina je všude, ale musíme vědět, jak ji aktivovat. Proto jsem přišla.

Otázka: Co je Avatar?

MM: Avataři přicházejí z Božství, zatímco seberealizované bytosti k Božství směřují. Avataři jsou stále v jednotě s Bohem a nikdy neztrácejí vědomí Božství, zatímco guruové začínali cestu od nevědomosti. Lidé se stávají seberealizovanými skrze tvrdou práci — duchovní praxi, meditaci, džapu — a pak sklízejí její plody. Ale protože sami usilovně pracovali, očekávají totéž od ostatních a nemají tolik trpělivosti, kterou se vyznačují božské bytosti. Avataři mohou navíc všechno měnit daleko rychleji.

Otázka: Až opustíš své tělo, odejde Světlo s Tebou?

MM: Zůstane a bude pokračovat. Každý avatar přináší s sebou na Zem mimořádné Světlo, které mění lidskou historii.

Musíme se snažit toto Světlo, které je uvnitř nás schované jako poupě, odkrýt. Musí rozkvést jako květina. Světlo je ukryté všude, ve všech věcech, ve všech bytostech a musí být objeveno. Pokud se budeme snažit celým srdcem, budeme úspěšní.

Chci a přeji si, aby Světlo Paramátmanu rozkvetlo všude.