O&O: Žádosti o pomoc

Otázka: Slyšel jsem od svých přátel, že pomáš lidem, když potřebují. Je to pravda?

MM: Ano

Otázka: Když lidé prosí o Tvou pomoc, řekneš prostě ano. Jak jim pomáháš?

MM: Existují různá světla, která slouží k různým účelům. Posílám právě to světlo, které je potřebné.

Otázka: Jaký je nejlepší způsob komunikace s Tebou?

MM: Nejlepší je cítit to vnitřně — kontakt na úrovni duše —, ale můžete mi i napsat.

Otázka: Nakolik je důležité Boha o něco prosit?

MM: Jestliže si něco přejete — například lásku, pravdu nebo odvahu —, pak o to musíte poprosit. Když Boha poprosíte pokorně a s láskou, dostanete to. Musíte však prosit celým svým srdcem tak, až bude vaše srdce prázdné, pak je Bůh může naplnit. Je-li v něm nějaká pýcha, pak nemůže být naplněno. Bůh vám chce dát všechno; musíte se naučit, jak mu to umožnit. K tomu je třeba se odevzdat. Odměnou za odevzdání se je blaženost a poznání.

Otázka: O co bych Tě měl prosit?

MM: Pros o cokoli — stejně jako dítě bez ostychu o cokoli prosí svou matku. Nepřestávej s mírem v mysli nebo čistotou v srdci či s odevzdáním se. Dožaduj se všeho. Nebuď spokojen s ničím menším než se vším. Když budeš prosit, budeš dostávat. Když budeš dostávat, budeš muset nést odpovědnost.

Otázka: Když máme nějaké problémy, pomůže, když Ti napíšeme? Nebo se stačí jen modlit?

MM: Někteří oddaní s širokým srdcem chtějí psát o každém problému a obracejí se vždy na Matku. Jiní, kteří jsou založeni více rozumově, moc psát nechtějí.

Obecně platí, že lidé by měli psát o svých problémech, a jestliže to udělají, pak obdrží přímou pomoc. Ačkoli někteří lidé dostávají odpovědi přímo skrze modlitbu, modlitby mnoha jiných nemusí být tak upřímné, a proto nedostávají pomoc tak rychle. Dost lidí také psaní o svých problémech odkládá, a když konečně odešlou své dopisy, obdrží odpověď bezprostředně, často ještě dříve, než dopis obdržím. Každý se musí sám rozhodnout sám za sebe, zda psát či nikoli.

Otázka: Jak zasahuje Boží milost?

MM: Boží milost často zasahuje a mění dané situace, ale často není ani možné ani žádoucí odstranit karmu úplně. Milost může změnit některé její důsledky.

Otázka: Mám velké dilema, někdy Tě miluji a někdy ne. Můžeš mi pomoci?

MM: Nezáleží na tom, jestli mě miluješ nebo ne. Jestliže potřebuješ pomoci, pomohu ti. Moje pomoc si neklade žádné podmínky.

Jestliže potřebujete mě nebo moji pomoc, pomohu vám, ať jste na jakékoli cestě. Pro mě v tom není rozdíl. Všechny cesty vedou ke stejnému cíli, tím je realizace Boha.“ – Matka Meera


Poštovní adresa pro dopisy určené Matce:
Mother Meera, Oberdorf 4 A, 65599 Dornburg-Thalheim, Germany.
(berte v úvahu, že neobdržíte psanou odpověď)