O&O: Zdraví

Otázka: Jsem nemocný a myslím si, že mi lékaři nemohou pomoci.

MM: Za prvé se vzdej myšlenky, že jsi nemocný. Nepřikládej tomu význam a nestahuj se do ústraní. Snaž se dělat všechny své činnosti tak, jak je děláš vždycky. Nenech se druhými ovlivňovat tak, abys uvěřil, že jsi nemocný. Někteří lidé kolem nás problém zveličují, aby něco získali, žárlí, nebo chtějí nad tebou získat nadvládu tím, že ti projevují sympatie. Buď bdělý a uvědom si tento stav. Odevzdej se Bohu, nabídni mu svou nemoc. Také požádej o sílu na to, aby ses mohl vzdát myšlenky, že jsi nemocný. Já ti pomohu.

Otázka: Prodělala jsem operaci oka, ale nakonec jsem přišla o zrak úplně. Nyní žiji ve strachu a starostech.

MM: Neměj starosti. Ztratíš kvůli nim klid mysli i štěstí, ale zrak zpátky nezískáš. Místo toho se modli, aby se zvětšila tvá důvěra v Boha, abys získala víru a obrátily se k němu tvé myšlenky. Modli se k Bohu, aby ti pomohl. Otevře ti vnitřní zrak.

Otázka:Co můžeme udělat, abychom se ujistily, že my samy nebudeme staženy dolů a poškozeny tím, že jsme svědky utrpení ostatních?

MM: Ošetřovatelky slouží pacientům. Není třeba, aby se ztotožňovaly s jejich utrpením. Místo toho mohou pacienty upřímně povzbuzovat a modlit se k Bohu za zlepšení jejich zdraví. Pokud to dokážou, mohou s pacienty sdílet jejich pocity. Je dobré to tak dělat.

Otázka: Musí k Tobě lidé přijít osobně, aby Tvou pomoc dostali a pokud ne, jak najdeme Tvé vedení?

Matka Meera: Není nutné ke mně přijít. Lidé by měli zůstat tam, kde jsou a modlit se k Bohu nebo mít svou vlastní víru a dělat džapu, což znamená upřímně a z celého srdce opakovat boží jméno a žádat o to, co potřebují. Pomohu a povedu je.

Otázka: Proč radíš lidem, aby chodili k lékaři?

MM: Někteří lidé říkají, že se lékařů bojí, jiní jim nedůvěřují a další chtějí svou nemoc vyléčit meditací. To však není způsob, jak se uzdravit. Proto radím lidem, aby šli k lékaři.