Pokyny pro meditační skupiny

Všeobecné informace pro ty, kdo chtějí pořádat meditace Matky Meery

 1. Meditační skupiny jsou vedeny bezplatně, stejně jako daršany.
 2. Základem skupinové meditace je tichá meditace, většinou v rozmezí půl až 1 hodiny.
 3. Každý medituje svým vlastním způsobem po celou dobu v tichosti, bez pohybů, podobně jako při daršanu. Žádná zvláštní mantra ani způsoby meditace nejsou předepsány.
 4. Hlavním cílem setkání je Matka, ona inspiruje a dává meditaci své požehnání.
 5. Meditační skupina by neměla nést žádné jiné označení ani sloužit jinému cíli, žádné reklamě ani podpoře nikoho jiného. I když je možné předčítat citáty z knih jiných mistrů, nebo pouštět různá videa, hlavním zaměřením skupiny je Matka Meera.
 6. Osoba, která vede skupinu, by neměla působit jako guru nebo učitel. Pouze vede setkání skupiny se společným záměrem. Pokud někdo potřebuje poradit ohledně meditace, lze mluvit o našich vlastních zkušenostech, citovat z knih Matky Meery nebo z jiných knih, které pokládáte za užitečné.
 7. Matka jasně říká, že není žádným „kanálem informací“, tudíž nepředává žádné poselství přes účastníky meditačních skupin. Jinými slovy – skupině nejsou předávány žádné vzkazy formou chanellingu.
 8. Je možné zpívat bhadžany nebo náboženské písně, které jsou věnovány různým božstvům z různých náboženství – dle našeho vlastního cítění. Bhadžany mohou obsahovat i jména Božských Matek, příp. Matky Meery, není to ale podmínka, jen doporučení.
 9. Je dobré číst ukázky z knih Matky, pokud to tak cítíte. Lze číst i citáty jiných mistrů. Je také možné společně zhlédnout videa.
 10. Do setkání meditační skupiny je možné zahrnout i některá užitečná cvičení, např. jóga, tai-či, tibetská jóga atd. Pokud se skupina shodne na užitečnosti některé modlitby, i toto lze včlenit do společných setkání. Vpořádku je všechno, co není v rozporu se základním zaměřením skupiny na Matku, vše by mělo probíhat v univerzálním duchu.
 11. Vedená meditace by neměla být hlavní náplní setkání, ale jestliže se skupina shodne, může použít vedenou meditaci pouze jako úvod meditačního setkání. Není však hlavním těžištěm meditačních skupin.
 12. Pokud to účastníci meditací tak cítí, mohou sdílet své zkušenosti a zážitky.
 13. Při společných meditacích by měla být přítomna fotografie Matky.

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Italiano Español polski Русский