Matka Meera

O Matce Meeře - Matka Meera – hledící jako při daršanu Matka Meera je v Indii uctívána jako Božská Matka. Narodila se 26. prosince 1960 ve vesnici Chandepalle v jižní Indii. Nějaký čas žila v Pondicherry a od roku 1981 se trvale usadila v Thalheimu, malé německé vesnici nedaleko Limburgu. Matka Meera nenaplňuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je Matkou, vždy připravena pomoci komukoli, kdo její pomoc nebo požehnání potřebuje. Je bezmezně milující, pečující a neodsuzující. Neposkytuje žádné formální učení nebo souhrn duchovních pravidel a nic nežádá. Jako živoucí vtělení Božské Matky proměňuje člověka jediným pohledem. Přijímá na daršan každého bez ohledu na náboženství nebo duchovní…

O Matce Meeře Pokračovat ve čtení »

FAQ – Mother Meera Who is Mother Meera? Mother Meera is an Indian mystic, a spiritual personality, living in Germany. Mother gives Darshan at…

FAQ – Mother Meera Pokračovat ve čtení »

Co je daršan? Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla. Ve  chvíli, kdy…

Co je daršan? Pokračovat ve čtení »

Božská Matka Matka – ne guru Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci…

Božská Matka Pokračovat ve čtení »

Nové Svìtlo Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací,…

Nové Svìtlo Pokračovat ve čtení »

O&O: Světlo Paramátmanu Otázka: Jaký význam má Světlo Paramátmanu? MM: Přivolala jsem Světlo Paramátmanu dolů. Světlo Param­átmanu je ve všem. Pokud budou lidé…

O&O: Světlo Paramátmanu Pokračovat ve čtení »

O&O: Avatara Božské Matky Otázka: Matko, mohu se něco dozvědět o Tvé práci? Matka Meera: Především přináším dolů Světlo a nastoluji mír. Také pomáhám…

O&O: Avatara Božské Matky Pokračovat ve čtení »

Matka o meditaci a džapě Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy: „Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a…

Matka o meditaci a džapě Pokračovat ve čtení »

O&O: Každodenní život Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství? MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte.…

O&O: Každodenní život Pokračovat ve čtení »

O&O: Zdraví Otázka: Jsem nemocný a myslím si, že mi lékaři nemohou pomoci. MM: Za prvé se vzdej myšlenky, že jsi nemocný. Nepřikládej…

O&O: Zdraví Pokračovat ve čtení »

O&O: Žádosti o pomoc Otázka: Slyšel jsem od svých přátel, že pomáš lidem, když potřebují. Je to pravda? MM: Ano Otázka: Když lidé prosí o Tvou…

O&O: Žádosti o pomoc Pokračovat ve čtení »

O&O: Daršan Otázka: Proč daršan probíhá tak jednoduše, například beze zpěvu? MM: Lidé jsou příliš aktivní a zřídkakdy sedí klidně. V tichosti člověk přijme…

O&O: Daršan Pokračovat ve čtení »

O&O: Rodinný život Otázka: Je sňatek překážkou k realizaci Boha? MM: Sňatek není překážkou ve službě Bohu či k jeho dosažení. Netrap se rozhodováním, zda se…

O&O: Rodinný život Pokračovat ve čtení »

Citáty O Matce Smyslem mé práce je přivolávání Světla Paramátmanu a pomoc lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu.…

Citáty Pokračovat ve čtení »

Questions and Answers Mother’s Work „The whole purpose of my work is in the calling down of the Paramatman Light and in helping…

Questions and Answers Pokračovat ve čtení »

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Italiano Español polski Русский