Matka Meera

O Matce Meeře - Matka Meera – hledící jako při daršanu Matka Meera je duchovní osobnost, která sem přišla pomáhat lidem. Říká: "Můžete následovat jakoukoliv cestu, náboženství, gurua a jakoukoliv techniku, já zde budu pro vás, když budete potřebovat pomoc a požehnání." Narodila se 26. prosince 1960 ve vesnici Chandepalle v jižní Indii. Nějaký čas žila v Pondicherry a od roku 1981 se trvale usadila v Thalheimu, malé německé vesnici nedaleko Limburgu. Matka Meera je v Indii uctívána jako Božská Matka. Matka Meera nenaplňuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je Matkou, vždy připravena pomoci komukoli, kdo její pomoc nebo požehnání potřebuje. Je bezmezně milující,…

O Matce Meeře Pokračovat ve čtení »

Omoc v práci Matky Meera Otázka: Matko, chci ti zasvětit svůj život, co mám dělat? Matka Meera: Nemusíte mi zasvětit svůj život nebo ve mně…

Omoc v práci Matky Meera Pokračovat ve čtení »

FAQ – Mother Meera Who is Mother Meera? Mother Meera is an Indian mystic, a spiritual personality, living in Germany. Mother gives Darshan at…

FAQ – Mother Meera Pokračovat ve čtení »

Co je daršan? Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla. Ve  chvíli, kdy…

Co je daršan? Pokračovat ve čtení »

Božská Matka Matka – ne guru Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci…

Božská Matka Pokračovat ve čtení »

Nové Svìtlo Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací,…

Nové Svìtlo Pokračovat ve čtení »

O&O: Světlo Paramátmanu Otázka: Jaký význam má Světlo Paramátmanu? MM: Přivolala jsem Světlo Paramátmanu dolů. Světlo Param­átmanu je ve všem. Pokud budou lidé…

O&O: Světlo Paramátmanu Pokračovat ve čtení »

O&O: Avatara Božské Matky Otázka: Matko, mohu se něco dozvědět o Tvé práci? Matka Meera: Především přináším dolů Světlo a nastoluji mír. Také pomáhám…

O&O: Avatara Božské Matky Pokračovat ve čtení »

Matka o meditaci a džapě Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy: „Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a…

Matka o meditaci a džapě Pokračovat ve čtení »

O&O: Každodenní život Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství? MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte.…

O&O: Každodenní život Pokračovat ve čtení »

O&O: Zdraví Otázka: Jsem nemocný a myslím si, že mi lékaři nemohou pomoci. MM: Za prvé se vzdej myšlenky, že jsi nemocný. Nepřikládej…

O&O: Zdraví Pokračovat ve čtení »

O&O: Žádosti o pomoc Otázka: Slyšel jsem od svých přátel, že pomáš lidem, když potřebují. Je to pravda? MM: Ano Otázka: Když lidé prosí o Tvou…

O&O: Žádosti o pomoc Pokračovat ve čtení »

O&O: Daršan Otázka: Proč daršan probíhá tak jednoduše, například beze zpěvu? MM: Lidé jsou příliš aktivní a zřídkakdy sedí klidně. V tichosti člověk přijme…

O&O: Daršan Pokračovat ve čtení »

O&O: Rodinný život Otázka: Je sňatek překážkou k realizaci Boha? MM: Sňatek není překážkou ve službě Bohu či k jeho dosažení. Netrap se rozhodováním, zda se…

O&O: Rodinný život Pokračovat ve čtení »

Citáty O Matce Smyslem mé práce je přivolávání Světla Paramátmanu a pomoc lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu.…

Citáty Pokračovat ve čtení »

Questions and Answers Mother’s Work „The whole purpose of my work is in the calling down of the Paramatman Light and in helping…

Questions and Answers Pokračovat ve čtení »

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Italiano Español polski Русский