Matka Meera

 • Mr. Reddy – Božský posel Mr. Reddy Balgur Venkat Reddy – obecně nazývaný Mr. Reddy byl duchovním hledačem a rádcem Matky Meery. Byl to její strýc, ale poprvé se s ní setkal v roce 1972, když jí bylo asi 11 let. Narodil se v malé…

  Mr. Reddy – Božský posel Pokračovat ve čtení »

 • Omoc v práci Matky Meera Otázka: Matko, chci ti zasvětit svůj život, co mám dělat? Matka Meera: Nemusíte mi zasvětit svůj život nebo ve mně dokonce žít. Jediné, co musíte udělat, je být upřímný ke svému guruovi, svému učiteli nebo svému Bohu a já vám…

  Omoc v práci Matky Meera Pokračovat ve čtení »

 • FAQ – Mother Meera Who is Mother Meera? Mother Meera is an Indian mystic, a spiritual personality, living in Germany. Mother gives Darshan at her home, and during her travels all over the world. Who Mother Meera is NOT Mother Meera is not a…

  FAQ – Mother Meera Pokračovat ve čtení »

 • O Matce Meeře Matka Meera – hledící jako při daršanu Matka Meera je duchovní osobnost, která sem přišla pomáhat lidem. Říká: „Můžete následovat jakoukoliv cestu, náboženství, gurua a jakoukoliv techniku, já zde budu pro vás, když budete potřebovat pomoc a požehnání.“ Narodila se…

  O Matce Meeře Pokračovat ve čtení »

 • Co je daršan? Matka Meera dává požehnání v tichosti. Prùbìh daršanu Matky Meery má pøesnou strukturu, dokonale vyhovující pøedávání Svìtla. Ve  chvíli, kdy se Matka dotýká našich spánkù, pracuje s hlubšími rovinami naší duše. Ve své knize Odpovìdi popisuje vnitøní systém energetických drah…

  Co je daršan? Pokračovat ve čtení »

 • Božská Matka Matka – ne guru Matka Meera nenaplòuje obvyklý model gurua obklopeného svými žáky. Ona je dokonalou Matkou, vždy pøipravena pomoci komukoli, kdo její pomoc èi požehnání potøebuje. Je bezmeznì milující, peèující a nikoho nesoudí. Neposkytuje žádné formální uèení èi souhrn…

  Božská Matka Pokračovat ve čtení »

 • Nové Svìtlo Matka Meera pøináší nové Svìtlo. To je dùvod, pro který se narodila. Zprostøedkování tohoto Svìtla lidským bytostem je její prací, jejím posláním. Matka není jediná, kdo Svìtlo pøináší, i další božské bytosti neustále pomáhají. Také neøíká, že je jediným avatarem…

  Nové Svìtlo Pokračovat ve čtení »

 • O&O: Světlo Paramátmanu Otázka: Jaký význam má Světlo Paramátmanu? MM: Přivolala jsem Světlo Paramátmanu dolů. Světlo Param­átmanu je ve všem. Pokud budou lidé otevření, práce na transformaci půjde mnohem rychleji. Dokonce i když lidé nejsou otevření, tlak a síla Světla jsou tak velké, že se…

  O&O: Světlo Paramátmanu Pokračovat ve čtení »

 • O&O: Avatara Božské Matky Otázka: Matko, mohu se něco dozvědět o Tvé práci? Matka Meera: Především přináším dolů Světlo a nastoluji mír. Také pomáhám lidem, aby se odevzdali Bohu, pamatovali na Boha a byli věrní a upřímní ve svém náboženství nebo víře. Pomáhám lidem,…

  O&O: Avatara Božské Matky Pokračovat ve čtení »

 • Matka o meditaci a džapě Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy: „Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a provádějte džapu na jakékoli Boží jméno.“ „Džapa je opakování jména, v něhož věříte. Džapa je nezbytná. Džapa nejsou jen jednoduchá…

  Matka o meditaci a džapě Pokračovat ve čtení »

 • O&O: Každodenní život Otázka: Která každodenní pravidla nám pomohou realizovat Božství? MM: Pamatujte na Boha při všem, co děláte, a máte-li čas, tak meditujte. Nabízejte Bohu vše – dobré i špatné, čisté i nečisté. To je ten nejlepší a nejrychlejší způsob. Otázka: Ve světě vidím mnoho poblouznění a chamtivostí…

  O&O: Každodenní život Pokračovat ve čtení »

 • O&O: Zdraví Otázka: Jsem nemocný a myslím si, že mi lékaři nemohou pomoci. MM: Za prvé se vzdej myšlenky, že jsi nemocný. Nepřikládej tomu význam a nestahuj se do ústraní. Snaž se dělat všechny své činnosti tak, jak je děláš vždycky. Nenech se druhými…

  O&O: Zdraví Pokračovat ve čtení »

 • O&O: Žádosti o pomoc Otázka: Slyšel jsem od svých přátel, že pomáš lidem, když potřebují. Je to pravda? MM: Ano Otázka: Když lidé prosí o Tvou pomoc, řekneš prostě ano. Jak jim pomáháš? MM: Existují různá světla, která slouží k různým účelům. Posílám právě to světlo, které je…

  O&O: Žádosti o pomoc Pokračovat ve čtení »

 • O&O: Daršan Otázka: Proč daršan probíhá tak jednoduše, například beze zpěvu? MM: Lidé jsou příliš aktivní a zřídkakdy sedí klidně. V tichosti člověk přijme více, protože všechny jeho aktivity jsou soustředěny do jednoho bodu. Mé „učení“ předává jedinou skutečnou podstatu — Božství, předává to, co…

  O&O: Daršan Pokračovat ve čtení »

 • O&O: Rodinný život Otázka: Je sňatek překážkou k realizaci Boha? MM: Sňatek není překážkou ve službě Bohu či k jeho dosažení. Netrap se rozhodováním, zda se vdát či ne. Jestliže se chceš vdát, je to v pořádku. Chceš-li se stát řádovou sestrou nebo mnichem, je to také…

  O&O: Rodinný život Pokračovat ve čtení »

 • Citáty O Matce Smyslem mé práce je přivolávání Světla Paramátmanu a pomoc lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu. Pomoc Jestliže potřebujete mě nebo moji pomoc, pomohu vám, ať jste na jakékoli cestě. Pro mě v tom není rozdíl.…

  Citáty Pokračovat ve čtení »

 • Questions and Answers Mother’s Work „The whole purpose of my work is in the calling down of the Paramatman Light and in helping people. For this I came – to open your hearts to the Light.“-Mother Meera Question: Mother, may I know Your…

  Questions and Answers Pokračovat ve čtení »

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Italiano Español polski Русский