Tiché Meditace

Meditace ve skupinách Mother Meera

V posledních letech vzrůstá povědomí o tom, jaké přínosy má meditace pro mentální, fyzickou a emocionální stránku člověka. Existuje mnoho různých způsobů meditace, ale všechny mají jedinný cíl, ztišit mysl a uvést ji do stavu klidu a vystředění a nakonec do spojení s Božstvím v nás.

Matka Meera nevyučuje žádnou konkrétní meditační techniku, ale doporučuje provádět džapu, tj. opakovat mantry, posvátné fráze či jednoduchá slova, odkazující k nejvyššímu ideálu nebo Bohu.

V současnosti vznikají tiché meditační skupiny ve jménu Matky Meery. Tyto skupiny zajišťují „posvátný prostor“, ve kterém lidé mohou společně hlouběji meditovat a být vedeni Matčiným Světlem a energií. Účastnit se může každý. Meditační skupiny jsou nezávislé a jsou vedeny spíše celkovým univerzálním duchem než nějakými stálými pravidly.

Hlavním záměrem skupiny je tichá meditace, která trvá zhruba hodinu. Meditace může následovat po bhadžanech, duchovních písních, čtení duchovního textu, modlitbách a podobně. Samotné meditace probíhají v tichosti bez jakéhokoli doprovodu jako jsou mantry, apod., a praktikovat lze jakoukoli formu tiché meditace. Pokud někdo potřebuje v meditaci podporu, pak mu mohou zkušenější členové skupiny pomoci. V Matčiných knihách jsou doporučení ohledně džapy i meditace. Setkání by mělo odrážet přání celé skupiny.

Zde jsou kontakty na meditační skupiny z celého světa. Protože skupiny pracují nezávisle, kontaktujte skupinu, která vás zajímá, přímo a zeptejte se na její program.