Stille Meditatie

Er is een toenemend bewustzijn over de mentale, fysieke en emotionele effecten van meditaite de laatste tijd. Er zijn vele verschillende methodes en vormen van meditaite, allemaal met de bedoeling om het denken tot rust te brengen, in een staat van kalmte en concentratie te komen en uiteindelijk om meer in contact te komen met de innerlijke ziel, met het Goddelijke in ons binnenste.

Moeder Meera leerst ons geen bepaalde meditatie technieek, maar beveelt ons aan Japa te beoefenen, het voortdurend herhalen van een mantra, een heilige zin of uitspraak, of een eenvoudig woord dat ons hoogste ideaal voorstelt, of God.

Moeder Meera heeft de oprichting van stille meditatiegroepen in Haar naam, geinspireerd. Deze groepen bieden een „heilige ruimte“ aan waarin mensen samen nog dieper kunnen mediteren, geinspreerd en geleid door moeders Licht en Energie.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze groepen.

De meditatiegroepen zijn onhafhankelijk en worden meer door een overkoepelende universele energie geleid dan door strakke regels en voorschriften.

De groep streeft naar een stille meditatie van ongeveer een half uur of langer. Meditatie kan worden gevolgd of voorafgegaan door Bhajans, spirituele liederen, het voorlezen van spirituele teksten, gebeden enzovoorts. De bijeenkomst moet de wensen van de groep weerspiegelen.

Meditatie vindt in stilte plaats, zonder enige aanwijzing voor een mantra of iets dergelijks en elke vorm van stilte kan worden beoefend.

Wanneer mensen behoefte aan ondersteuning hebben m.b.t. de meditaite kunnen de meer ervaren deelnemers assisteren. Er zijn in Moeder’s boeken suggesties gegeven m.b.t. meditatie en japa.

Op de hierna volgende site geven we gedetailleerde informatie over de meditaitegroepen. Omdat de meditaite groepen onafhankelijk van elkaar functioneren is het wellicht belangrijk bij de groep zelf navraag te doen over het programma van die groep.

This post is also available in: English Deutsch Français Čeština Italiano Español polski Русский