De Goddelijke Moeder

De Moeder – niet een goeroe

Moeder Meera voldoet niet aan het traditionele beeld van een Guru, omringd door leerlingen. Ze is de ultieme Moeder, altijd klaar voor iedereen die Haar hulp of zegeningen nodig heeft, volledig liefhebbend, zorgend en zonder oordeel. Ze geeft geen lessen of onderricht of complexe spirituele leringen en stelt geen eisen aan ons. Als een levende belichaming van de Goddelijke Moeder kan Zij een aspirant door een enkele blik transformeren.

De Goddelijke Moeder

Het benoemen van God als Moeder mag dan in het Westen ongebruikelijk zijn, in het Oosten is de relatie met en het aanbidden van het vrouwelijke aspect van God als Moeder een eeuwenoud gebruik. Met name in India waar God gekend is als zowel met als wel zonder stoffelijke vorm. God wordt gezien als inwonend en in alles aanwezig, boven en achter alles maar ook volledig vrij om zich te manifesteren in elke voorstelbare vorm in de gehele Schepping. Een van de meest geliefde en meest nabij van alle vormen die het Goddelijke aanneemt om naar ons uit te reiken is de vorm van de Heilige Moeder waarvan Moeder Meera een levende manifestatie is. De Goddelijke Moeder representeert het dynamische aspect van God, schenkt ons Genade en Zegeningen en laat ons God’s Wil zien.

Moeder Meera als Goddelijke Moeder

Moeder Meera
 Moeder Meera

Zij is niet alleen de belichaming van het vrouwelijke ideaal van het Goddelijke waarmee we ons kunnen verbinden door aanbidding, gebed en meditatie maar ook verbazingwekkend genoeg als een volledig menselijk wezen, levend onder ons als verschijningsvorm van het Goddelijke. Het verschijnen van het Goddelijke in een menselijke vorm is bekend als een “Avatar” (Sanskriet woord voor verschijning of neerdaling.)

Als Moeder accepteert Moeder Meera iedereen voor Darshan, niet om te instrueren of technieken voor verlichting te leren, maar eenvoudig om precies dat te geven wat ieder van ons afzonderlijk nodig heeft. Door Haar eigen Goddelijke uitstraling schenkt Ze ons een Licht dat ons leidt en helpt, ongeacht welk spiritueel pad of welke religie we ook maar volgen..

Een gerealiseerd mens is als een kind dat zich vredig in de schoot van de Moeder bevindt, wetende dat het zich voortdurend in de Genade en het Licht van de Goddelijke Moeder bevindt. ~ Moeder Meera


Moeders werk helpen - Vraag: Ik wil mijn leven aan jou wijden, Moeder Meera! Moeder Meera: Het is niet nodig om mij te wijden…

Moeders werk helpen Lees meer »

FAQ – Moeder Meera - Wie is Moeder Meera? Moeder Meera is een Indiase mysticus, een spirituele persoonlijkheid, woonachtig in Duitsland. Moeder geeft Darshan bij…

FAQ – Moeder Meera Lees meer »

Over Moeder Meera - Moeder Meera – stralend als in Darshan Moeder Meera is een spirituele persoonlijkheid, die hier kwam om mensen te helpen.…

Over Moeder Meera Lees meer »

Wat is Darshan? - Darshan met Moeder Meera verloopt volgens een zorgvuldig bepaalde procedure, oorspronkelijk voor Haar werk en precies geschikt voor het overdragen…

Wat is Darshan? Lees meer »

Vraag & Antw.: Darshan - Vraag: Waarom wordt Darshan zo eenvoudig uitgevoerd, zonder zingen bijvoorbeeld? Moeder Meera: Mensen zijn te aktief en zitten zelden echt…

Vraag & Antw.: Darshan Lees meer »

Vraag & Antw.: Avatara, Moeder Meera’s Werk - Vraag: Moeder, mag ik alstublieft wat meer over uw werk weten? Mother Meera: Ten eerste breng ik het Licht naar…

Vraag & Antw.: Avatara, Moeder Meera’s Werk Lees meer »

Het nieuwe Licht - Moeder Meera brengt een nieuw Licht in de wereld. Hiervoor is zij op aarde geboren en het doorgeven van dit…

Het nieuwe Licht Lees meer »

Moeder Meera over Meditatie en Japa - Uitspraken van Moeder Meera over Meditatie en Japa: „Een meditatie van een half uur tot een uur is goed. Sluit…

Moeder Meera over Meditatie en Japa Lees meer »

Vraag & Antw.: Dagelijks leven - Vraag: Welke dagelijkse discipline helpt ons het Goddelijke te realiseren? Houden van het Licht- Schilderij door Moeder Meera Mother Meera:…

Vraag & Antw.: Dagelijks leven Lees meer »

Vraag & Antw.: Gezondheid - Vraag: Ik ben ziek en geloof dat de artsen me niet kunnen helpen. Moeder Meera: Ten eerste; laat het idee…

Vraag & Antw.: Gezondheid Lees meer »

This post is also available in: English Deutsch Français Čeština Italiano Español polski Русский