september 28, 2016

De Goddelijke Moeder

De Moeder – niet een goeroe
Moeder Meera
 Moeder Meera

Moeder Meera voldoet niet aan het traditionele beeld van een Guru, omringd door leerlingen. Ze is de ultieme Moeder, altijd klaar voor iedereen die Haar hulp of zegeningen nodig heeft, volledig liefhebbend, zorgend en zonder oordeel. Ze geeft geen lessen of onderricht of complexe spirituele leringen en stelt geen eisen aan ons. Als een levende belichaming van de Goddelijke Moeder kan Zij een aspirant door een enkele blik transformeren.

De Goddelijke Moeder

Het benoemen van God als Moeder mag dan in het Westen ongebruikelijk zijn, in het Oosten is de relatie met en het aanbidden van het vrouwelijke aspect van God als Moeder een eeuwenoud gebruik. Met name in India waar God gekend is als zowel met als wel zonder stoffelijke vorm. God wordt gezien als inwonend en in alles aanwezig, boven en achter alles maar ook volledig vrij om zich te manifesteren in elke voorstelbare vorm in de gehele Schepping. Een van de meest geliefde en meest nabij van alle vormen die het Goddelijke aanneemt om naar ons uit te reiken is de vorm van de Heilige Moeder waarvan Moeder Meera een levende manifestatie is. De Goddelijke Moeder representeert het dynamische aspect van God, schenkt ons Genade en Zegeningen en laat ons God’s Wil zien.

Moeder Meera als Goddelijke Moeder

Zij is niet alleen de belichaming van het vrouwelijke ideaal van het Goddelijke waarmee we ons kunnen verbinden door aanbidding, gebed en meditatie maar ook verbazingwekkend genoeg als een volledig menselijk wezen, levend onder ons als verschijningsvorm van het Goddelijke. Het verschijnen van het Goddelijke in een menselijke vorm is bekend als een “Avatar” (Sanskriet woord voor verschijning of neerdaling.)

Als Moeder accepteert Moeder Meera iedereen voor Darshan, niet om te instrueren of technieken voor verlichting te leren, maar eenvoudig om precies dat te geven wat ieder van ons afzonderlijk nodig heeft. Door Haar eigen Goddelijke uitstraling schenkt Ze ons een Licht dat ons leidt en helpt, ongeacht welk spiritueel pad of welke religie we ook maar volgen..

Een gerealiseerd mens is als een kind dat zich vredig in de schoot van de Moeder bevindt, wetende dat het zich voortdurend in de Genade en het Licht van de Goddelijke Moeder bevindt. ~ Moeder Meera

This post is also available in: English Deutsch Français Čeština Italiano Español polski Русский