Het nieuwe Licht

Moeder Meera brengt een nieuw Licht in de wereld. Hiervoor is zij op aarde geboren en het doorgeven van dit Licht aan ons mensen is wat de Moeder Haar “werk” noemt. Moeder Meera claimt niet de enige “brenger” te zijn van dit Licht, omdat andere Goddelijke entiteiten altijd helpen- inderdaad zijn er verschillende Avatars op aarde op dit moment. Sommigen zijn bekend anderen kiezen er voor in de onbekendheid te werken.

Zoals Moeder Meera eerder heeft gezegd, elke Avatar, elke Goddelijke entiteit, bezield met Liefde en Compassie om een menselijk lichaam aan te nemen, brengt een nieuw Licht – en deze Lichten brengen altijd een verandering in de geschiedenis van de mensheid. Materie op zich kan zich niet uit zichzelf ontwikkelen, omdat de kern van materie het Goddelijke is en ontwikkeling kan zonder de Geest als de belangrijkste aanzet niet plaatsvinden.

Moeder Meera

Toen Moeder Meera nog erg jong was vertelde Zij Haar Mentor, Meneer Reddy, in vertrouwen over een serie ervaringen waarin Zij bewust opsteeg naar de hoogste lagen van Haar innerlijk van waaruit Zij bewust het bewustzijn van een nieuw Licht naar beneden, naar de aarde bracht. Moeder Meera noemde dit het Paramatman Licht. Vanaf Haar geboorte in de wereld was Zij zich er volledig van bewust dat dit het doel was van Haar incarnatie als Avatar.

Paramatman betekent letterlijk “Hoogste Zelf” of “het Zelf van het hele Universum.” Moeder Meera maakt het ons duidelijk dat dit geen nieuw Licht is, het was er altijd al. Moeder Meera is als Avatar een belangrijke kracht voor ontwikkeling en met het naar beneden brengen van het Licht bedoelt zij een bepaalde activering van het innerlijke Licht dat diep in elke menselijke ziel verborgen aanwezig is. Moeders eigen Goddelijke licht werkt als een katalysator dat ons eigen innerlijke Licht activeert als een Goddelijke schakelaar die het vrij maakt, laat schijnen. En alle lagen van ons wezen, van het hoogste tot en met het laagste niveau verlicht. Moeders aanwezigheid nu hier op aarde maakt het ontluiken van het latent als een zacht bloemknop  aanwezige Licht in ons meer mogelijk en wenselijk als nooit tevoren in het bestaan van onze planeet.

Het Licht draagt alle Goddelijke kwaliteiten in zich: Liefde, Genade, Kracht, Zegeningen, Kennis…. Moeder zegt eenvoudig onszelf toe te staan ons ervoor te openen en de zegeningen te ontvangen. Zij zal ons zelf helpen met het perfectioneren van ons vermogen te ontvangen en verlichten. Het is Haar belofte, Haar Wil ons te helpen om meer transparant te worden voor Schoonheid, Kracht, Wijsheid – al die Goddelijke eigenschappen waar ieder van nature naar verlangt. Hoe meer wij ons openen hoe meer we leren toestaan dat het Licht door ons schijnt, des te harmonieuzer zullen onze levens zijn, als individu maar ook als gehele mensheid op aarde.

Het Licht is nooit eerder gebruikt. Zoals elektriciteit is het overal maar je moet weten hoe het te kunnen activeren. ~ Moeder Meera over het Paramatman Licht


Moeders werk helpen - Vraag: Ik wil mijn leven aan jou wijden, Moeder Meera! Moeder Meera: Het is niet nodig om mij te wijden…

Moeders werk helpen Lees meer »

FAQ – Moeder Meera - Wie is Moeder Meera? Moeder Meera is een Indiase mysticus, een spirituele persoonlijkheid, woonachtig in Duitsland. Moeder geeft Darshan bij…

FAQ – Moeder Meera Lees meer »

Over Moeder Meera - Moeder Meera – stralend als in Darshan Moeder Meera is een spirituele persoonlijkheid, die hier kwam om mensen te helpen.…

Over Moeder Meera Lees meer »

Wat is Darshan? - Darshan met Moeder Meera verloopt volgens een zorgvuldig bepaalde procedure, oorspronkelijk voor Haar werk en precies geschikt voor het overdragen…

Wat is Darshan? Lees meer »

Vraag & Antw.: Darshan - Vraag: Waarom wordt Darshan zo eenvoudig uitgevoerd, zonder zingen bijvoorbeeld? Moeder Meera: Mensen zijn te aktief en zitten zelden echt…

Vraag & Antw.: Darshan Lees meer »

De Goddelijke Moeder - De Moeder - niet een goeroe Moeder Meera voldoet niet aan het traditionele beeld van een Guru, omringd door leerlingen.…

De Goddelijke Moeder Lees meer »

Vraag & Antw.: Avatara, Moeder Meera’s Werk - Vraag: Moeder, mag ik alstublieft wat meer over uw werk weten? Mother Meera: Ten eerste breng ik het Licht naar…

Vraag & Antw.: Avatara, Moeder Meera’s Werk Lees meer »

Moeder Meera over Meditatie en Japa - Uitspraken van Moeder Meera over Meditatie en Japa: „Een meditatie van een half uur tot een uur is goed. Sluit…

Moeder Meera over Meditatie en Japa Lees meer »

Vraag & Antw.: Dagelijks leven - Vraag: Welke dagelijkse discipline helpt ons het Goddelijke te realiseren? Houden van het Licht- Schilderij door Moeder Meera Mother Meera:…

Vraag & Antw.: Dagelijks leven Lees meer »

Vraag & Antw.: Gezondheid - Vraag: Ik ben ziek en geloof dat de artsen me niet kunnen helpen. Moeder Meera: Ten eerste; laat het idee…

Vraag & Antw.: Gezondheid Lees meer »

This post is also available in: English Deutsch Français Čeština Italiano Español polski Русский