Vraag & Antw.: Darshan

Vraag: Waarom wordt Darshan zo eenvoudig uitgevoerd, zonder zingen bijvoorbeeld?

Moeder Meera: Mensen zijn te aktief en zitten zelden echt stil. In stilte kun je meer ontvangen omdat alle aktiviteit dan op een punt gecentreerd is. Mijn lering is alleen de essentie te geven, het Goddelijke, dat wat echt nodig is. Ik geef ieder precies dat wat nodig is. Paramatman in stilte. God is stilte. Alles komt voort uit stilte. In stilte kan er meer gedaan worden. De echte ervaring van zegening is zonder woorden.

Vraag: Wat is de relatie tussen uw stilte en mijn- of van andere devotees’- ontwikkeling?

Moeder Meera: Ik spreek niet maar mijn kracht verandert mensen volledig. De kracht van het Goddelijke werkt in stilte en zal dingen veranderen in overeenstemming met je behoeftes  en waar je om vraagt. Soms kan ik je direct geven waar je om hebt verzocht. Soms neemt het wat tijd. Sommige mensen vragen om elk klein dingetje en anderen blijven maar vragen dat is per persoon verschillend. Maar of je er nu om vraagt of niet, speelt geen rol. Ik geef je wat nodig is.

Vraag: Wanneer we Darshan van U krijgen buigen we voor U (Pranam) en dan neemt U ons hoofd in uw handen; wat doet U dan?

Painting by Mother Meera
Meditatie- Schilderij door Moeder Meera

Moeder Meera: Aan de achterkant van het menselijk lichaam loopt een witte lijn van de tenen naar het hoofd. In feite beginnen twee lijnen bij de tenen en komen samen aan de basis van de ruggengraat en gaat dan als een lijn verder naar de top van het hoofd. Deze lijn is dunner dan een haar en heeft wat knopen hier en daar die door Goddelijke personen ontward kunnen worden. Het is een heel delicaat werk dat met grote voorzichtigheid gedaan moet worden omdat het zelfs levensgevaarlijk kan zijn als de draad breekt. Als ik je hoofd in mijn handen heb, ben ik bezig die knopen te ontwarren. Terwijl ik ook andere obstakels voor je sadhana verwijder. Als ik je hoofd vasthoud beweegt het licht zich langs deze witte lijn omhoog en als bij een thermometer geeft dat de mate van ontwikkeling van je sadhana aan. Wanneer er geen vooruitgang is zakt het licht weer tot het niveau dat de ontwikkeling  van je sadhana aangeeft. Als het licht voordurend tot bovenaan blijft kan deze persoon visioenen hebben en veel andere ervaringen. Hoewel sommigen ook visioenen en ervaringen hebben zonder deze witte lijn. Als de lijn tot boven in het hoofd doorloopt ervaart men Paramatman Darshan. Loopt de lijn nog verder, boven het hoofd dan is er een voortdurende relatie met Paramatman. Als je aspiratie zakt, zakt ook de lijn. Je zou op een dag zelfs je sadhana kunnen stoppen. Dat is een grote crisis die in ieder geval voorkomen kan worden. Aan de voorkant van het lichaam bevinden zich twee rode lijnen die bij de tenen beginnen, aan de zijkant van de benen omhoog lopen en aan de basis van de ruggengraat samenkomen waar de witte lijnen ook al samenkomen. Als de witte en de rode lijn samenkomen bereik je absolute onthechting. Dit komt zelden voor en alleen bij degenen die de Goddelijke shakti bezitten. Door het groeien van de witte en de rode lijnen zal je sadhana zich permanent ontwikkelen zonder de kans op terugval. Als de rode lijn zich volledig ontwikkelt zul je grote hoogtes bereiken. De witte lijnen helpen en ondersteunen de ervaringen van degenen met een psychische opening. Zelfs als er sprake is van een psychische opening bestaat de mogelijkheid dat deze zich weer kan sluiten. De opening van het psychische is effectief voor sadhana maar is niet genoeg.  De inrichting van de witte en rode lijnen helpen de psychische openening open te houden. Als de psychische opening gezien wordt als een bloem zijn de rode en witte lijnen de plant zelf.

Vraag: Wat ziet U wanneer U tijdens Darshan mensen in de ogen kijkt?

Moeder Meera: Ik zie de moeilijkheden in hun leven en de belemmeringen in hun sadhana.

Vraag: Is de Moeder moedig en krachtig tijdens Darshan?

Adilakshmi: De Moeder is erg moedig, krachtig en gracieus. Bijna vier honderd ogen richten zich op Haar tijdens Darshan maar Zij is altijd kalm, ingetogen en onveranderlijk.

Vraag: Hoe belangrijk is het om naar Thalheim (toentertijd de plek waar Darshan werd gegeven) te komen om Darshan van U te ontvangen?

Moeder Meera: Het is niet nodig om hier te komen en bij me te blijven; Ik kan overal helpen. Mensen kunnen komen maar als dat niet mogelijk is, hoeft niemand zich daar zorgen om te maken. Het fysieke contact is een manier om het Licht te geven maar dat is niet zo belangrijk voor me. Maar als mensen hier komen voelen ze de aanwezigheid meer concreet. Met of zonder aanraking, we kunnen het Licht ontvangen.

Vraag: Hoe kunnen we onszelf voorbereiden op het ontvangen van Darshan?

Moeder Meera: Er is niets dat je speciaal hoeft te doen. In Darshan probeer je stil te zitten zonder te denken. Om dat te kunnen doen is het nodig vredig te zijn.

Vraag: U spreekt over stil zitten tijdens Darshan, zonder gedachten. Maar ik bid vaak. Ik dat goed?

Moeder Meera: In stilte betekent hier; fysiek stil zitten en tot God bidden voor het Goddelijke en japa doen. Stilte is een rustige geest. Het is ook beter nog even stil te blijven zitten na Darshan dan direct weg te gaan.

Vraag: Is er iets dat we speciaal kunnen proberen te doen na Darshan? Is er een manier om de tijdens Darshan ontvangen zegeningen te laten voortduren?

Moeder Meera: Wees stil. Het is beter je niet direct in een andere activiteit te storten.

Vraag: Hoe kan ik U danken voor wat U me geeft?

Moeder Meera: Je ontvangt. Dat is dank. Dat is een geweldig iets.