Vraag & Antw.: Vragen om hulp

Mother MeeraVraag: Ik hoorde van een vriend dat U mensen die in nood zitten helpt. Is dat waar?

Moeder Meera: Ja.

Vraag: Helpt het U te schrijven als we problemen hebben? Of is bidden voldoende?

Moeder Meera: Devotees met veel “hart”, willen altijd schrijven, wat het probleem ook is. Zij keren zich altijd naar Moeder. Devotees met meer “hoofd” willen niet schrijven omdat ze vrezen dat ik een dossier aanleg over problemen die ze liever verborgen houden. In het algemeen is het goed dat mensen schrijven over hun problemen en dan krijgen ze direct hulp. Ondanks dat mensen direct antwoord kunnen kunnen krijgen door gebed, zullen niet  alle gebeden van iedereen zo intens zijn dat ze daardoor ook direct hulp krijgen. Velen treuzelen met het schrijven over hun problemen maar als ze dan uiteindelijk toch schrijven over hun problemen en de brieven posten, krijgen ze wellicht direct antwoord lang voor ik de brief zal hebben ontvangen. Ieder kan voor zichzelf besluiten om me te schrijven of niet.

Vraag: Wanneer iemand U om hulp vraagt antwoordt U simpel met „Ja“. Op welke manier helpt U?

Moeder Meera: Er zijn verschillende soorten Licht die voor verschillende doeleinden dienstig zijn. Ik stuur dat wat nodig is.

Vraag: Hoe grijpt Goddelijke Genade in?

Moeder Meera: Goddelijke Genade grijpt in en lost vaak de gegeven situatie op maar vaak is het niet mogelijk of ongewenst om karma volledig te neutraliseren. Genade kan enkele effecten veranderen.

Vraag: Ik voel een heftige kwelling; Soms hou ik van U en soms niet. Kunt U me helpen?

Moeder Meera: Het doet er niet toe of je van me houdt of niet, als je hulp nodig hebt, zal ik je helpen. De hulp is niet afhankelijk van welke voorwaarde dan ook. Als je mij of mijn hulp nodig hebt zal ik je helpen, welk pad je ook volgt. Voor mij is er geen verschil. Alle wegen, paden leiden naar hetzelfde doel, dat is het Goddelijke te realiseren.

Vraag: Wat is de beste manier om met U te communiceren?

Moeder Meera: De zieleverbinding is de beste; dat voel je innerlijk het beste, maar je kunt ook schrijven.

Vraag: Wat is zo belangrijk aan het vragen voor iets aan het Goddelijke?

Moeder Meera: Als je iets wilt, liefde, waarheid, of moed bijvoorbeeld, vraag erom. Als je God nederig en liefdevol iets vraagt, zul je het ontvangen. Maar je moet wel met heel je hart vragen zodat het hart leeg is en God het kan vullen. Als er enige trots is kan Hij het niet volledig vullen. God wil je alles geven, je moet leren Hem zijn gang te laten gaan. Daar is overgave voor nodig. De beloning voor overgave is gelukzaligheid en kennis.

Vraag: Waar kan ik om vragen?

Moeder Meera: Vraag overal om, zoals een kind de moeder om alles vraagt zonder schaamte. Stop niet bij vrede van geest of zuiverheid van hart of overgave. Vraag om alles. Wees niet met minder tevreden dan alles. Als je vraagt zul je krijgen. Als je krijgt zul je het ook moeten dragen.


* Adres van Moeder voor brieven (uitsluitend postadres):

Mother Meera, Oberdorf 4 A, 65599 Dornburg-Thalheim, Germany.

(Realiseert u zich dat u geen geschreven antwoord krijgt.)