Boska Matka

Ucieleśnienie Boskiej Kobiecości

Matka - nie Guru

Matka Meera nie realizuje konwencjonalnego modelu guru otoczonego wyznawcami. Ona jest najwyższą Matką, zawsze dostępną dla każdego, kto potrzebuje Jej pomocy bądź błogosławieństwa; każdego otacza opieką i bezwarunkową pozbawioną osądów miłością. Matka Meera nie udziela formalnych nauk ani nie zadaje praktyk duchowych , nie stawia też żadnych wymagań. Będąc żyjącym wcieleniem Boskiej Matki, może dokonać transformacji aspirującego jedynie poprzez spojrzenie.Mother Meera

Matka Boska

Postrzeganie Boga jako Matki, mniej popularne na Zachodzie, jest dla Wschodu pradawnym sposobem czczenia i pojmowania Boskości, szczególnie w Indiach, gdzie istnieje koncepcja Boga uosobionego i równocześnie pozbawionego formy. Bóg jest transcendentny i immanentny: będąc ponad wszystkim i przekraczając wszystko, jest na wieczność obecny w każdym z miriad stworzonych bytów. Jedną z najdroższych i najbliższych nam form, w jakiej Bóg zbliża się do człowieka, jest Święta Matka, której Matka Meera jest żyjącym wcieleniem.

Matka Meera jako Božská Matka

Przekazując boską wolę, łaskę i miłosierdzie, Boska Matka reprezentuje dynamiczny aspekt Boskości. Jest Ona nie tylko doskonałym przejawem żeńskiego aspektu Boskości, z którym możemy łączyć się przez oddawanie czci, modlitwę bądź medytację, lecz także – i to jest najbardziej niezwykłe – istotą w pełni ludzką, kobietą żyjącą wśród nas i będącą przejawem Boga. Inkarnacja Boskości na Ziemi znana jest jako „Awatar“ (Sanskryt: przen. „zejście”, „zstąpienie”).

Matka przyjmuje na darshanie każdego – nie po to, by nauczać bądź narzucać techniki dojścia do oświecenia, lecz by dać każdemu to, co jest mu potrzebne i dla niego właściwe. Emanując Boskość, Matka obdarowuje Światłem , które nam pomaga i nas prowadzi, niezależnie od wyznawanej religii czy ścieżki duchowej.

Człowiek zrealizowany jest jak dziecko bezpieczne w łonie Matki; świadomy tego, że w każdym momencie wspiera go łaska i Światło Boskiej Matki. - Matka Meera   więcej cytatów →