Nowe Światło

Sprowadzanie Światła

Matka Meera przynosi światu nowe Światło; w tym celu przyszła na Ziemię. Przekazywanie Światła ludziom jest tym, co nazywa Ona swoją pracą, swoim „zawodem”. Matka Meera nie pretenduje do bycia jedyną boską istotą przynoszącą Światło, gdyż liczne boskie byty stale pomagają. Nie twierdzi też, że jest jedynym Awatarem obecnym na Ziemi – w istocie jest tu teraz wielu Awatarów; niektórzy są znani publicznie, inni wykonują swą pracę, pozostając z własnego wyboru nierozpoznani.

Matka Meera mówi, że każdy Awatar, każda boska istota, która – kierując się miłością i współczuciem – przybiera ciało ludzkie, przynosi ze sobą nowe Światło – i Światło to zawsze zmienia bieg historii człowieka. Materia nie ewoluuje sama z siebie; sercem materii jest Boskość i żaden wzrost nie może nastąpić bez Ducha jako jego inicjatora.

Gdy Matka była jeszcze bardzo młoda, opowiedziała swojemu mentorowi, Panu Reddy’emu, o serii doświadczeń duchowych, które wzniosły Jej świadomość do najwyższego poziomu Jej Jaźni, skąd sprowadza Ona na Ziemię nowe Światło. Matka nazywa je Światłem Paramatmana. Od momentu przyjścia na świat Matka wiedziała, że to jest boska misja Jej inkarnacji jako Awatara.

Mother MeeraParamatman znaczy dosłownie “Najwyższa Jaźń” lub “Jaźń Wszechświata”. Matka podkreśla, że to Światło nie jest tak naprawdę nowe, gdyż było tu obecne od zawsze. Jako Awatar Matka jest siłą napędową ewolucji a „sprowadzanie Światła” oznacza w szczególności budzenie wewnętrznego Światła ukrytego w głębi duszy każdego człowieka. Boskie Światło Matki działa jak katalizator, jak boski przełącznik, który włącza nasze wewnętrzne Światło, aktywuje jego blask, by oświetlał wszystkie poziomy naszego bytu, od najniższego do najwyższego. Obecność Matki na Ziemi pobudza rozkwit uśpionego w nas jak pączek kwiatu Światła – nasz rozwój staje się bardziej prawdopodobny i możliwy niż kiedykolwiek wcześniej w historii naszej planety.

Światło zawiera w sobie wszystkie atrybuty Boskości: miłość, moc, łaskę, błogość, wiedzę… Matka mówi nam, byśmy pozwolili sobie na otwarcie się na Nie i przyjęcie Jego błogosławieństwa. Ona sama pomoże nam udoskonalić naszą receptywność i zrozumienie siebie. Jej obietnicą i Jej wolą jest byśmy stawali się coraz bardziej otwarci na piękno, moc, mądrość – na wszystkie boskie cechy, których łaknie cała Natura. Im bardziej się otworzymy, im bardziej pozwolimy Światłu by nas rozświetliło, tym większa harmonia zapanuje w naszym indywidualnym życiu i generalnie w życiu ludzi na Ziemi.

Światło nie było dotąd UŻYTE. Tak jak elektryczność: jest wszędzie, lecz trzeba wiedzieć, jak ją aktywować i wykorzystać. - Matka Meera   więcej cytatów →