Kategorie
Wycieczka

Niemcy

Darszan w niemieckich miastach:

Miasto data (res = Rezerwacja / map = mapa)

Monachium 15/16 września (res / map)

Możliwy jest jeden darszan dziennie.

Obecne: Ze względu na obecną sytuację wokół wirusa koronowego wszystkie darszany miejskie zostały anulowane do sierpnia włącznie. Zamiast tego Matka Meera będzie prowadzić medytacje na żywo, na które serdecznie zapraszam, gdziekolwiek jesteś. Odbędą się one codziennie o 19:00 od soboty 14 marca. Więcej informacji tutaj.

Proszę nie idź do Darszanu, jeśli jesteś przeziębiony.

Uwaga: powyższe linki rezerwacji (res) doprowadzą Cię bezpośrednio do daty, aby uzyskać ogólny link, kliknij tutaj. Nowe osoby muszą najpierw rejestracja tutaj. Wsparcie  Przyjedź około pół godziny przed rozpoczęciem darszanu. Darszan zajmie około półtorej godziny. Pobierz ten plik PDF, który wyjaśnia procedurę darszanu.

Darszan w Schloss Schaumburg

 

Kategorie
Wycieczka

France

Darshans in France:    Belgium→  –  Germany→  –  Switzerland→

Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including July. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m CET. starting Friday, March 13th. More information here.

location date (res = Reservation / map)

Pont-à-Mousson, 21/22 July,  (res /map)

Please don’t attend Darshan if you have a severe cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Darshan at Schloss Schaumburg 

Kategorie
Wycieczka

Switzerland

Mother Meera comes to Switzerland:

Trimbach (Olten) 6/7 Oct (res /map)

One  Darshan per day is possible.

News: Unfortunately the Darshans in April have been cancelled due to the official restrictions regarding the Corona Virus.

Please don’t come to darshan if you have a cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Darshan at Schloss Schaumburg 

Kategorie
Wycieczka

Netherlands

Darshan in the Netherlands:   Belgium→  –  Germany→

location date (res = Reservation / map)

Voorschoten 11 Aug (res /map)

One  Darshan per day is possible.

News: Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including August. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m. starting Saturday, March 14th. More information here.

Please don’t come to darshan if you have a cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Darshan at Schloss Schaumburg 

Kategorie
Wycieczka

Austria

Mother Meera comes to  Austria: –  Germany→

City Date (res = Reservation / map)

Salzburg  8 Sep (res / map), Innsbruck  9 Sep (res / map)

News: Due to the offical restrictions with regard to the Corona virus the Darshans in Austria on 12 and 13 March have been cancelled.

One  Darshan per day is possible.

Please don’t come to darshan if you have a cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Kategorie
Wycieczka

Belgium

Darshan in Belgium:

location date (res = Reservation / map)

Antwerp 12/13 Aug (res /map)

News: Due to the current situation around the Corona Virus, all city Darshans have been canceled up to and including August. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m. More information here.

Please don’t come to darshan if you have a cold.

Note: The reservation links above (res) will lead you directly to the date, for a general link click here. New persons need to first register hereHelp.  Please arrive about half an hour before Darshan starts. The Darshan will take about one and a half hours.  Download this PDF which explains the  Darshan-Procedure .

To see more details, addresses, times, click at ‘more’

Darshan at Schloss Schaumburg 

Kategorie
Wycieczka

United Kingdom

Darshans in the UK:  website

News update: Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including July. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m. starting Saturday, March 14th. More information here.

Help  click here

The green button above will lead you directly to Darshans in the UK. For Darshans in other countries, click this link here.

 

Kategorie
Wycieczka

España (Spain)

Darshan en España > Darshans in Spain >

 

Kategorie
Wycieczka

Canada

Darshans in Canada: Website  –  Darshans USA

Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including July. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m CET. starting Friday, March 13th. More information here.

– Help click here

The green button above will lead you directly to Darshans in the Canada. For Darshans in other countries, click this link here.

Kategorie
Wycieczka

United States

Darshans in the United States: Website  –  Darshans Canada

News update: Due to the current situation around the Corona Virus, all city darshans have been canceled up to and including July. Instead, Mother Meera will hold meditations on Livestream to which you are cordially invited, wherever you are. These will take place every day at 7:00 p.m. starting Saturday, March 14th. More information here.

  – Help click here

The green button above will lead you directly to Darshans in the USA. For Darshans in other countries, click this link here.

 

Kategorie
Wycieczka

India

Meditations with Mother in India >

Kategorie
Wycieczka

Česká republika (Czech Republic)

Daršany v České republice >

Darshans in the Czech Republic >