Archiwum kategorii: Matka Meera

O Matce Meerze

Matka Meera jest żeńskim wcieleniem Boskości, Boską Matką na Ziemi. Przyszła na świat w 1960 roku w prowincji Andra Pradesh w południowych Indiach. Obecnie mieszka w małej wiosce na prowincji Niemiec. Tutaj, a także podczas podróży po całym świecie, udziela darshanów – swojego unikalnego błogosławieństwa. Przekaz Światła, miłości i łaski jest Jej darem dla świata.

Matka przyszła, by oczyścić świadomość świata i przygotować ją do przejścia na wyższy stopień ewolucji. W tym celu sprowadza Ona na Ziemię Światło Najwyższej Świadomości. Dając darshany, przygotowuje ludzkość do otwarcia się na Światło, aby boskie życie i boska wola mogły zaistnieć na Ziemi.

Matka Meera nie chce zmieniać niczyjej wiary ani nawracać nikogo; to dla Niej zwyczajnie bez znaczenia. Nie jest Ona również gromadzącym zwolenników guru. Matka Meera jest po prostu Boską Matką dla każdego, kto się do Niej zwraca. Ludzie mogą modlić się do Boskości w dowolnej formie, bądź do Awatarów inspirujących ich wiarę.  Modlitwa powinna pochodzić z duszy i z serca. Szczera modlitwa do Boskości dociera też do Matki — Matka daje nam na to swoje zapewnienie. Szczery płacz i wołanie duszy są zawsze wysłuchane. Prawdziwe wewnętrzne otwarcie się na Boga otwiera nas również na Nią i Jej Światło.

Praca Matki służy całemu światu, wszystkim ludziom, niezależnie od ich wiary, pochodzenia, rasy czy pozycji społecznej. Jest Ona Matką dla nas wszystkich, byśmy wszyscy żyli w pokoju w świetle Jej wszechogarniającej miłości.

Całkowity sens mojej pracy zawiera się w sprowadzaniu na Ziemię Światła Paramatmana oraz pomocy ludziom. Przybyłam, by otworzyć wasze serca na Światło. ~ Matka Meera

Czym jest darshan?

Matka Meera daje błogosławieństwo w ciszy

Darshan Matki przebiega w ściśle określony sposób, podyktowany przez naturę Jej pracy i  precyzyjnie „zaprojektowany” do przekazu Światła, które przynosi Ona na Ziemię. Przez krótki moment gdy Matka dotyka naszych skroni, pracuje Ona z czymś, co można nazwać „systemem przewodów” duszy. W swojej książce Odpowiedzi Matka opisuje wewnętrzny  system subtelnych kanałów energetycznych, przebiegających przez ciało człowieka od czubka głowy do palców stóp. W procesie inkarnacji ciało i umysł poddawane są zewnętrznym wpływom i te subtelne struktury mogą ulec zablokowaniu bądź „splątaniu”. Podczas pranamu („skłanianie się przed Boskością”) Matka bardzo delikatnie rozluźnia te „węzły”, uwalniając od blokad stojących na przeszkodzie naszemu rozwojowi duchowemu. Matka Meera mówi nam, że tę pracę nad ludzką duszą mogą wykonywać tylko istoty boskie.

Gdy Matka puszcza nasze skronie, prostujemy się i patrzymy Jej w oczy. To jest darshan („widzenie”, tutaj: „widzenie Boskości”). W czasie darshanu Matka pracuje nad naszymi „osobowościami”, codziennymi stanami ciała i umysłu. Szuka w nas obszarów, w których Jej Światło jest szczególnie potrzebne, dając nam energię, oczyszczenie i wewnętrzne uzdrowienie – to, co jest konieczne w aspekcie mentalnym, emocjonalnym bądź fizycznym dla uzyskania harmonii w życiu.

Pełna spokoju postawa i sposób bycia Matki naturalnie budują atmosferę darshanu tak, że obecni ludzie są zawsze wyciszeni i skupieni w sobie, w cichej harmonii z polem energii Matki.

Patrzę na wszystko, co jest w tobie, by zobaczyć, gdzie mogę pomóc, gdzie mogę dać siłę i uzdrowienie. Równocześnie przekazuję Światło każdej części ciebie, otwieram każdą cząstkę twojego istnienia na Światło. ~ Matka Meera

Boska Matka

Matka Meera

Postrzeganie Boga jako Matki, mniej popularne na Zachodzie, jest dla Wschodu pradawnym sposobem czczenia i pojmowania Boskości, szczególnie w Indiach, gdzie istnieje koncepcja Boga uosobionego i równocześnie pozbawionego formy. Bóg jest transcendentny i immanentny: będąc ponad wszystkim i przekraczając wszystko, jest na wieczność obecny w każdym z miriad stworzonych bytów. Jedną z najdroższych i najbliższych nam form, w jakiej Bóg zbliża się do człowieka, jest Święta Matka, której Matka Meera jest żyjącym wcieleniem. Przekazując boską wolę, łaskę i miłosierdzie, Boska Matka reprezentuje dynamiczny aspekt Boskości. Jest Ona nie tylko doskonałym przejawem żeńskiego aspektu Boskości, z którym możemy łączyć się przez oddawanie czci, modlitwę bądź medytację, lecz także – i to jest najbardziej niezwykłe – istotą w pełni ludzką, kobietą żyjącą wśród nas i będącą przejawem Boga. Inkarnacja Boskości na Ziemi znana jest jako „Awatar“ (Sanskryt: przen. „zejście”, „zstąpienie”).

Matka Meera nie realizuje konwencjonalnego modelu guru otoczonego wyznawcami. Ona jest najwyższą Matką, zawsze dostępną dla każdego, kto potrzebuje Jej pomocy bądź błogosławieństwa; każdego otacza opieką i bezwarunkową pozbawioną osądów miłością. Matka Meera nie udziela formalnych nauk ani nie zadaje praktyk duchowych, nie stawia też żadnych wymagań. Będąc żyjącym wcieleniem Boskiej Matki, może dokonać transformacji aspirującego jedynie poprzez spojrzenie.

Matka przyjmuje na darshanie każdego – nie po to, by nauczać bądź narzucać techniki dojścia do oświecenia, lecz by dać każdemu to, co jest mu potrzebne i dla niego właściwe. Emanując Boskość, Matka obdarowuje Światłem, które nam pomaga i nas prowadzi, niezależnie od wyznawanej religii czy ścieżki duchowej.

Człowiek zrealizowany jest jak dziecko bezpieczne w łonie Matki; świadomy tego, że w każdym momencie wspiera go łaska i Światło Boskiej Matki.   ~ Matka Meera

Nowe Światło

Matka Meera

Matka Meera przynosi światu nowe Światło; w tym celu przyszła na Ziemię. Przekazywanie Światła ludziom jest tym, co nazywa Ona swoją pracą, swoim „zawodem”. Matka Meera nie pretenduje do bycia jedyną boską istotą przynoszącą Światło, gdyż liczne boskie byty stale pomagają. Nie twierdzi też, że jest jedynym Awatarem obecnym na Ziemi – w istocie jest tu teraz wielu Awatarów; niektórzy są znani publicznie, inni wykonują swą pracę, pozostając z własnego wyboru nierozpoznani.

Matka Meera mówi, że każdy Awatar, każda boska istota, która – kierując się miłością i współczuciem – przybiera ciało ludzkie, przynosi ze sobą nowe Światło – i Światło to zawsze zmienia bieg historii człowieka. Materia nie ewoluuje sama z siebie; sercem materii jest Boskość i żaden wzrost nie może nastąpić bez Ducha jako jego inicjatora.

Gdy Matka była jeszcze bardzo młoda, opowiedziała swojemu mentorowi, Panu Reddy’emu, o serii doświadczeń duchowych, które wzniosły Jej świadomość do najwyższego poziomu Jej Jaźni, skąd sprowadza Ona na Ziemię nowe Światło. Matka nazywa je Światłem Paramatmana. Od momentu przyjścia na świat Matka wiedziała, że to jest boska misja Jej inkarnacji jako Awatara.

Paramatman znaczy dosłownie “Najwyższa Jaźń” lub “Jaźń Wszechświata”. Matka podkreśla, że to Światło nie jest tak naprawdę nowe, gdyż było tu obecne od zawsze. Jako Awatar Matka jest siłą napędową ewolucji a „sprowadzanie Światła” oznacza w szczególności budzenie wewnętrznego Światła ukrytego w głębi duszy każdego człowieka. Boskie Światło Matki działa jak katalizator, jak boski przełącznik, który włącza nasze wewnętrzne Światło, aktywuje jego blask, by oświetlał wszystkie poziomy naszego bytu, od najniższego do najwyższego. Obecność Matki na Ziemi pobudza rozkwit uśpionego w nas jak pączek kwiatu Światła – nasz rozwój staje się bardziej prawdopodobny i możliwy niż kiedykolwiek wcześniej w historii naszej planety.

Światło zawiera w sobie wszystkie atrybuty Boskości: miłość, moc, łaskę, błogość, wiedzę… Matka mówi nam, byśmy pozwolili sobie na otwarcie się na Nie i przyjęcie Jego błogosławieństwa. Ona sama pomoże nam udoskonalić naszą receptywność i zrozumienie siebie. Jej obietnicą i Jej wolą jest byśmy stawali się coraz bardziej otwarci na piękno, moc, mądrość – na wszystkie boskie cechy, których łaknie cała Natura. Im bardziej się otworzymy, im bardziej pozwolimy Światłu by nas rozświetliło, tym większa harmonia zapanuje w naszym indywidualnym życiu i generalnie w życiu ludzi na Ziemi.

Światło nie było dotąd UŻYTE. Tak jak elektryczność: jest wszędzie, lecz trzeba wiedzieć, jak ją aktywować i wykorzystać. ~ Matka Meera o Świetle Paramatmana

Japa – pytania i odpowiedzi

Mother Meera
Matka Meera w postawie medytacyjnej podczas darshanu

Pytanie: Co powinniśmy robić, by otrzymać Twoje Światło i Twoją pomoc, gdy jesteśmy daleko od Ciebie? Jak odnaleźć stały wewnętrzny kontakt z Tobą? Jak możemy dokonać postępu w sadhanie (praktyce duchowej)? Czego oczekujesz od tych, którzy oddają w Twoje ręce swoje życie i swój rozwój duchowy?

Matka Meera: Musisz robić japę, chcąc otrzymać moje Światło i moją pomoc, gdy jestem daleko od ciebie. Tylko poprzez japę możesz mieć stały wewnętrzny kontakt ze mną. Musisz praktykować japę, jeśli chcesz dokonać jakiegokolwiek postępu w sadhanie. To jest prosty sposób pamiętania o Bogu. Nie oczekuję niczego od nikogo z ludzi, lecz gdy są oni szczerzy w swojej sadhanie i traktują ją poważnie, daje mi to szczęście.

Pytanie: Czy ważna jest medytacja w tradycyjnej formie?

Matka Meera: Tak, dobrze jest medytować pół godziny do godziny dziennie, lecz gdy ktoś popada w fanatyzm, chce rzucić pracę, żyć samotnie i medytować przez 24 godziny na dobę — nie jest to dobre.

Pytanie: W jaki sposób najlepiej medytować?

Matka Meera: Zamknij oczy, usiądź w ciszy i rób japę, powtarzając którekolwiek boskie imię.

Pytanie: Czym jest japa? Dlaczego jest ona tak ważna?

Matka Meera: Japa jest powtarzaniem imienia tego, w kogo wierzymy. Japa jest naważniejsza. To nie jest powtarzanie zwykłych słów każde boskie imię wypełniają boskie wibracje. Otaczają nas one i chronią, przenikają nasze ciała i nasze wnętrza. Powtarzanie boskich imion daje  natychmiastowy spokój i szczęście i kieruje nas od tego, co światowe do tego, co boskie. Nie ma określonej pory dnia ani limitu czasu dla japy, dobrze jest robić ją przez cały dzień. Jeśli to nie jest możliwe, pamiętajcie o tym jak najczęściej. Można robić japę podczas każdej czynności. Jest to łatwiejsze podczas pracy fizycznej pozbawionej aktywności umysłowej. Japa pomaga nam w oczyszczaniu naszej świadomości i czyni sadhanę łatwiejszą.

Pytanie: Jak powinniśmy robić japę?

Matka Meera: Po prostu powtarzaj ją. Robiac japę, nie należy wkładać w to wysiłku ani próbować osiągnąć określony efekt. Trzeba być szczerym i pełnym miłości do Boga. Moc pojawi się natychmiast, nawet jak nie będziesz tego świadomy.

Pytanie: Czy zechciałabyś wyjaśnić moc zawartą w imionach?

Matka Meera: Każda sylaba boskiego imienia – takiego jak Jezus lub Kryszna – zawiera wibracje, które zmieniają atmosferę w otoczeniu. Wszystko, o czym regularnie myślimy,  generuje własną wibrację. Mimo mocy i potęgi zawartej w mantrach,  możemy nie czuć od razu efektu ich powtarzania, lecz rezultaty przyjdą z czasem. Różnice w wibracji słów są odczuwalne. Używając słów, można dokonywać zmian.

Pytanie: Czy konieczne jest czekanie, aż guru da nam mantrę, czy każdy może wybrać ją sobie sam?

Matka Meera: Jeśli jakaś mantra przychodzi łatwo i spontanicznie, jest ona tą właściwą. Powtarzanie mantry powinno być jak muzyka płynąca prosto z serca i przepełniać nas silnymi uczuciami.

Pytanie: Nie mam ustalonej japy. Czasem myślę o różnych boskich formach – jak Sziwa lub Kryszna –  i wtedy śpiewam odpowiednią mantrę. Czy to co robię, jest w porządku?

Matka Meera: Tak, cokolwiek wydaje się w danym momencie właściwe, jest w porządku. Nie jest konieczne posiadanie ustalonej mantry.

Pytanie: Gdy robię japę z Twoim imieniem, czy konieczne jest powtarzanie  mantry w pełnym brzmieniu, jak jest ona podana w książce Matka, czy mogę po prostu mówić Matka Meera lub po prostu Meera.

Matka Meera: Każdy z tych sposobów jest dobry.

Pytanie: Czy wystarczy łączyć się z Boskością wewnętrznym uczuciem, medytując na boską formę, czy należy też powtarzać mantrę?

Matka Meera: Uczucie jest wystarczające, lecz dobrze jest też mentalnie powtarzać mantrę, gdyż trenuje to serce i umysł.

Pytanie: Jaka jest najlepsza technika medytacji?

Matka Meera: Jest tak wiele technik; ogólnie wprowadzają one wiele zamętu. Często prowadzą do wzrostu duchowej dumy człowieka, zamiast ją niszczyć. Dumny człowiek jest daleko od Boga. Trzeba być bardzo ostrożnym. Najlepiej jest zawsze i wszędzie pamiętać o Bogu i wszystko Mu oddawać.

Praca Matki Meery – pytania i odpowiedzi:

Painting by Mother Meera
Boska Matka – obraz Matki Meery

Pytanie: Matko, na czym polega Twoja praca?

Matka Meera: Przede wszystkim sprowadzam Światło i zaprowadzam pokój. Pomagam  ludziom powierzyć się Bogu i pamiętać o Bogu lub Boskości, być szczerymi i oddanymi religii bądź wierze, którą wyznają, a także odnaleźć szczęście w ich rodzinach.

Pytanie: Co jest Twoim głównym celem?

Matka Meera: Moim celem jest pomagać ludziom, sprawiać, by byli szczęśliwi i zadowoleni, pełni spokoju, harmonii  i miłości. Szczęście i rozwój duchowy są ze sobą powiązane. Wewnętrzny spokój i szczęście to najważniejsze podstawy praktyki duchowej; przychodzi ona wtedy spontanicznie. `

Pytanie: Matka pracuje w świecie bez przerwy, nieprawdaż?

Matka Meera: Tak, praca trwa nieustannie. Ludzkość jest przygotowywana – w możliwie łagodny sposób – do wielkiego skoku świadomości, do wielkich odkryć. Pewne rzeczy muszą jednak ulec zniszczeniu. Wolę zmieniać niż niszczyć, lecz zniszczenie jest konieczne tam gdzie brak otwarcia. Bóg daje człowiekowi wielką szansę. Wiele boskich osób jest teraz tutaj. Pokazujemy człowiekowi wyjście; obdarowujemy boskim Światłem, boską wiedzą. Wprowadzamy boską świadomość w świadomość ziemską. Człowiek musi teraz wybrać. Jest wolny – Bóg nie zmusza swoich dzieci do niczego, chce ich nieprzymuszonej miłości. Jego łaska i Jego miłość są tutaj zawsze obecne.

Pytanie: Sprowadziłaś Światło Paramatmana, by przyspieszyć proces globalnej i indywidualnej transformacji. Czy Twoja praca ma jeszcze inny aspekt, poza przynoszeniem Światła?

Matka Meera: Przyszłam, aby powiedzieć, że wszystkie ścieżki duchowe, którymi podążają ludzie, są równie dobre i każda z nich prowadzi do Boga. Z tego powodu wyznawcy różnych religii powinni szanować wybory innych. Muzułmanie, chrześcijanie, hinduiści, buddyści i inni mogą  swobodnie wyznawać swoją wiarę, ale nie powinni nienawidzić ani zwalczać ludzi innych wyznań. Do mnie może przyjść każdy, niezależnie od jego ścieżki – każdemu pomogę pamiętać o Boskości, dam wsparcie w trudnościach i obdarzę spokojem i szczęściem.

Pytanie: Jak najlepiej podążać za Twoim wewnętrznym nauczaniem?

Matka Meera: Bądź jak dziecko — czyste, kochające, spontaniczne, zdolne do zmian bez ograniczeń i gotowe w każdym momencie dziwić się i akceptować cuda.

Pytanie: Jak ludzie mogą wspomóc Twoją pracę?

Matka Meera: Mogą pomóc, przyjmując Światło i pozwalając, by ich zmieniało. Powinni być pełni spokoju i harmonii. Być w harmonii oznacza być całością, kochać innych i cieszyć się życiem; znać siebie i swoje słabości, pracować nad nimi, by się uwolnić i być w stanie pomóc innym; respektować godność innych. Skromność przynosi harmonię. Skromna osoba jest zintegrowana z rzeczywistością i szczęśliwa, ponieważ skromność niesie szczęście.

Pytanie: Co mogę zrobić, by pomóc Ci w Twojej pracy?

Matka Meera: Zrealizuj się.

Pytanie: Czy chcesz założyć nową religię?

Matka Meera: Nie. Boskość jest morzem. Wszystkie religie są rzekami płynącymi do morza.

Niektóre z nich tworzą liczne zakola — dlaczego nie popłynąć wprost?

Pytanie: Dlaczego nie ustanawiasz żadnych zasad dla swoich wyznawców?

Matka Meera: Jaki jest pożytek z mówienia ludziom czegokolwiek? Często nie zgadzają się i walczą. Ludzie muszą być silni wewnętrznie. Ja nic nie mówię, lecz moje Światło zmienia ich od środka, pomaga im odkryć, czego tak naprawdę chcą i potrzebują. Ważną rzeczą jest modlitwa i przyjmowanie Światła – samo to cię zmieni.

Gdy serce otwiera się na Boga, zasady postępowania pojawiają się same. Każdy człowiek ma swoje własne zasady odpowiadające jego poziomowi zrozumienia. Należy wewnętrznie za mną podążać, wtedy zawsze będziesz wiedział, co robić i jak postępować.

Pytanie: Wydaje się, że powierzając się Tobie, wchodzimy w olbrzymie pole energii, w którym nasza rzeczywistość ulega bardzo szybkiej i gruntownej transformacji, pokazując nam, co musimy zrozumieć. Jak to skomentujesz?

Matka Meera: Gdy przebywasz w mojej obecności bądź wchodzisz w kontakt ze mną, twój rozwój przyspiesza a twoja karma zmniejsza się. Moja moc sprawia, że możesz się nauczyć więcej w tym życiu, widzisz więcej i z większym spokojem, tak więc zrozumienie przychodzi łatwiej. Daję ci Światło, byś zobaczył to, co powinieneś wiedzieć. W miarę tego, jak wzrastasz, dostrzegasz też wyraźniej swoje wady. Zawdzięczasz to boskiej łasce.

Życie codzienne: pytania i…

Painting by Mother Meera
Trzymając Światło – obraz Matki Meery

Pytanie: Jaka forma codziennej dyscypliny pomoże nam zrealizować Boga?

Matka Meera: Cokolwiek robisz, pamiętaj o Bogu. Medytuj, gdy masz na to czas. Oddawaj Bogu wszystko, dobre czy złe, czyste czy nieczyste. To najlepsza i najszybsza droga.

Pytanie: Widząc tak wiele szaleństwa i chciwości w świecie, trudno uwierzyć, że możliwa jest transformacja świata i czlowieka.

Matka Meera: To co widzisz, istnieje naprawdę, ale w człowieku jest też dobro. Tęsknota człowieka za Bogiem jest prawdziwa – i jest to jego najbardziej realna rzeczywistość.  Bóg kocha człowieka w sposób absolutny. Transformacja nastąpi, ale wymaga czasu i będzie przebiegać powoli. Musi najpierw powstać solidny fundament.

Zdrowie – pytania i odpowiedzi

Painting by Mother Meera
Obrazy Matki Meery przedstawiające różne boskie byty.

Pytanie: Jestem chory i sądzę, że lekarze nie mogą mi pomóc.

Matka Meera: Najpierw porzuć myśl, ze jesteć chory. Nie nadawaj znaczenia chorobie i nie uciekaj w nią. Staraj się prowadzić normalne, aktywne życie, jak do tej pory. Nie dopuść do tego, byś pod wpływem innych uwierzył, że jesteś chory. Czasem ludzie z naszego otoczenia wyolbrzymiają problemy, ponieważ widzą w tym korzyść dla siebie, są zazdrośni bądź usiłują dominować nad nami poprzez okazywanie współczucia. Bądź więc czujny i świadom sytuacji. Oddaj się w boskie ręce, ofiaruj Boskości swoją chorobę i proś także o siłę, abyś pozbył się myśli, że jesteś chory. Pomogę ci.

Pytanie: Przeszedłem operacje oczu, jednak całkowicie utraciłem wzrok. Teraz żyję w strachu i martwię się.

Matka Meera: Nie martw się. Martwiąc się, utracisz spokój i szczęście, a nie wróci ci to wzroku. Módl sie do Boskości i zawierz Boskości. Niech wzrasta twoje zaufanie do Boga. Kieruj do Niego swoje myśli i proś Go o pomoc. Odkryjesz wewnętrzne widzenie.

Pytanie: Jak możemy zapobiec temu, by cierpienie chorych, którego jesteśmy świadkami, nie wciągało nas i nam nie szkodziło?

Matka Meera: Pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem. Identyfikowanie sie z jego cierpieniem nikomu nie pomoże. Zamiast tego, pielegniarka może z całego serca dodawać pacjentowi otuchy, modlić się do Boga o poprawę jego zdrowia i pocieszać pacjenta, w miarę możliwości, okazując mu współczucie – to jest dobre i właściwe postępowanie.

Pytanie: Czy trzeba przybyć do Ciebie osobiście, by otrzymać Twoją pomoc? Jeśli nie, jak znaleźć Twoje przewodnictwo?

Matka Meera: Nie jest konieczne przybywanie do mnie. Ludzie powinni pozostać tam, gdzie są i modlić się do Boga lub wyznawać swoją wiarę oraz robić japę – czyli szczerze i całym sercem powtarzać imię Boga – i prosić o to, czego potrzebują. Pomogę im i ich poprowadzę.

Pytanie: Dlaczego radzisz ludziom, by chodzili do lekarza?

Matka Meera: Niektórzy mówią, że boją się lekarzy, inni nie ufają lekarzom. Są i tacy, którzy chcą wyleczyć się z choroby medytacją – to nie jest jednak sposób leczenia chorób. Ja  zalecam wizytę u lekarza.

Prośby o pomoc – pytania i odpowiedzi

Mother Meera
Matka Meera

Pytanie: Słyszałem od przyjaciela, że pomagasz ludziom w potrzebie. Czy tak jest w istocie?

Matka Meera: Tak.

Pytanie: Czy powinniśmy napisać do Ciebie, gdy mamy problemy, czy wystarczy modlitwa?

Matka Meera: Uczuciowi wyznawcy zawsze są gotowi pisać do mnie o wszelkich problemach; ze wszystkim zwracają się do Matki. Inni – ci o bardziej intelektualnym nastawieniu – nie chcą pisać, ponieważ obawiają się, że będę miała zebrane na piśmie ich problemy, których woleliby nie ujawniać. Ogólnie ludzie powinni pisać, gdy mają kłopoty, gdyż wtedy od razu otrzymują pomoc. Niektórzy modlą się i zostają natychmiast wysłuchani, lecz modlitwy wielu innych mogą nie być wystarczająca głębokie i szczere i pomoc nie przychodzi tak szybko. Wielu ludzi zwleka z pisaniem o swoich problemach, ale gdy w końcu napiszą i wyślą list, mogą dostać natychmiastową pomoc, długo przed tym, zanim go otrzymam. Każdy musi sam zdecydować, czy pisać, czy nie.

Pytanie: Gdy ktoś prosi Cię o pomoc, mówisz po prostu: „tak“. Jak pomagasz ludziom?

Matka Meera: Są różne światła do różnych celów. Posyłam to, które jest potrzebne.

Pytanie: Jak działa łaska boska?

Matka Meera: Łaska boska ingeruje w konkretną sytuację, zmieniając ją. Niemniej jednak w wielu przypadkach całkowite usuniecie karmy nie jest ani możliwe, ani właściwe. Łaska może zmienić niektóre jej następstwa.

Pytanie: Czasem Cię kocham, a czasem nie. Dręcze się tym bardzo. Czy możesz mi pomóc?

Matka Meera: Nie ma znaczenia, czy mnie kochasz, czy nie. Jeżeli potrzebujesz pomocy – pomogę Ci. Moja pomoc nie wymaga spełnienia jakichkolwiek warunków.

Jeśli potrzebujesz mnie lub mojej pomocy, pomogę ci, niezależnie od tego, jaka jest twoja ścieżka. Dla mnie nie ma różnicy, gdyż wszystkie drogi prowadzą do tego samego celu: do urzeczywistnienia Boga.

Pytanie: Jaki jest najlepszy sposób komunikacji z Tobą?

Matka Meera: Najlepiej jest czuć łączność głęboko w duszy, lecz możesz też napisać.

Pytanie: Jak ważne jest, by prosić Boga o coś?

Matka Meera: Cokolwiek chcesz – na przyklad miłość, prawdę czy odwagę – musisz o to poprosić. Prosząc z pokorą i miłością, otrzymasz to, o co prosisz, musisz jednak prosić całym sercem, wtedy twoje serce jest puste i Bóg może je napełnić. Jeśli masz w sercu choć odrobinę dumy, Bóg nie może wypełnić go całkowicie. Bóg chce ci dać wszystko; ty musisz się nauczyć, jak Mu na to pozwolić. W tym celu musisz powierzyć się Bogu. Nagrodą za powierzenie się jest szczęście i poznanie.

Pytanie: O co mogę prosić?

Matka Meera:Proś o wszystko – jak dziecko prosi matkę, bez najmniejszego wstydu. Nie poprzestawaj na proszeniu o spokój umysłu, czystość serca czy oddanie. Żądaj wszystkiego. Nie bądź usatysfakcjonowany czymkolwiek mniejszym. Gdy prosisz, dostaniesz. Gdy dostaniesz, będziesz musiał to udźwignąć.


* Adres, pod który można kierować listy do Matki (jest to wyłącznie adres pocztowy):

Mother Meera, Oberdorf 4 A, 65599 Dornburg-Thalheim, Germany.

(Uwaga: Matka nie odpowiada pisemnie na listy)

Światło Paramatmana: pytania i…

Painting by Mother Meera
Obraz Matki Meery przedstawiający jedność z Boskością

Pytanie: Jakie znaczenie ma Światło Paramatmana?

Matka Meera: Sprowadziłam Światło Paramatmana. Ono jest we wszystkim. Transformacja będzie przebiegać szybciej, jeśli tylko ludzie są otwarci. Nawet jeśli jeszcze nie są, siła nacisku i moc Światła są tak potężne, że się otworzą.

Pytanie: Co oznacza sprowadzenie Światła Paramatmana? Czyż Paramatman nie jest wszechobecny?

Matka Meera: Światło Paramatmana jest wszedzie, ale trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, jak i do czego go użyć, gdy jest potrzebne. Światło było tutaj zawsze. Modliłam się do Paramatmana, Najwyższej Istoty, bym mogła z nim pracować. Światło nigdy przedtem nie było UŻYTE.  To tak jak elektryczność – jest wszędzie, ale trzeba wiedzieć, jak ją uaktywnić i wykorzystać. W tym celu przyszłam.

Pytanie: Kim jest Awatar?

Matka Meera: Awatar przychodzi od Boga, podczas gdy zrealizowane osoby idą do Boga. Awatarowie są zawsze jednością z Bogiem i nigdy nie tracą boskiej świadomości, inaczej niż guru, którzy zaczynają w niewiedzy. By osiągnąć realizację, ludzie – poprzez praktykę duchową, medytację i japę – ciężko pracują i zbierają owoce swej pracy. Ponieważ sami wytrwale pracowali, oczekują tego samego od innych; nie mają tyle cierpliwości, co boskie osoby. Ponadto, Awatarowie mogą zmieniać rzeczywistość dużo szybciej.

Pytanie: Czy Światło odejdzie wraz z Tobą, gdy opuścisz ciało?

Matka Meera: Światło pozostanie i będzie działać dalej. Każdy Awatar przynosi określone Światło, które zmienia historię ludzkości.

Musimy postarać się wydobyć Światło, które jest ukryte w nas, zwinięte jak pączek; musimy sprawić, by rozwinęło się jak kwiat. We wszystkich rzeczach, we wszystkich istnieniach ukryte jest Światło; musi ono zajaśnieć pełnym blaskiem. Tak będzie, gdy z całego serca będziemy się o to starać… Bedziemy żyć na zawsze w Świetle Paramatmana i być Paramatmanem. Chcę, by Światło Paramatmana rozświetliło wszystko.

Darshan – pytania i odpowiedzi

Painting by Mother Meera
Medytacja – obraz Matki Meery

Pytanie: Dlaczego darshan przebiega tak prosto, na przykład bez śpiewu?

Matka Meera: Ludzie są zbyt aktywni i rzadko siedzą w ciszy. W ciszy można więcej przyjąć, ponieważ cała aktywność człowieka koncentruje się w jednym punkcie. Moje nauczanie przekazuje samą esencję: Boskość – to, co jest niezbędne. Każdemu daję dokładnie to, czego potrzebuje. Paramatman jest ciszą. Bóg jest ciszą. Wszystko pochodzi z ciszy. W ciszy można wykonać więcej. Prawdziwej szczęśliwości doświadcza się bez słów.

Pytanie: Jaki ma związek Twoja cisza z moim rozwojem czy z rozwojem każdego innego wyznawcy?

Matka Meera: Ja nie mówię, ale moja moc całkowicie zmienia ludzi. Boska moc działa w ciszy i dokonuje zmian, zgodnie z twoimi celami i tym, o co prosisz. Czasem mogę dać ci to natychmiast, czasem wymaga to czasu. Niektórzy proszą o każdy najmniejszy drobiazg, inni nigdy nie przestają prosić; to zależy od każdego z osobna. Ostatecznie, nie jest ważne, czy i o co prosisz — ja dam ci to, czego potrzebujesz.

Pytanie: W czasie darshanu skłaniam się przed Tobą a Ty umieszczasz palce na moich skroniach. Co wtedy robisz?

Matka Meera: Z tyłu ciała człowieka jest biała linia, przebiegająca od palców stóp do czubka głowy. Właściwie są to dwie linie, wychodzące z palców obu stóp. Biegną one wzdłuż nóg ku górze i  łączą się u podstawy kręgosłupa w jedną linię, idącą dalej do czubka głowy. Taka linia jest cieńsza niż włos i są na niej tu i ówdzie supełki, które boskie osoby pomagają rozplątać. To jest praca wymagająca wielkiej delikatności, gdyż w przypadku zerwania nitki, życie człowieka byłoby zagrożone. Gdy trzymam twoją głowę, rozwiązuję supełki. Usuwam też inne przeszkody stojące na drodze twojej sadhany, twojej praktyki duchowej.

Gdy dotykam twojej głowy, Światło porusza się w górę białej linii i wskazuje, jak przyrząd pomiarowy, postęp twojej sadhany. Jeśli brak jest postępu, Światło porusza sie w dół, pokazując jak bardzo cofnąłeś się w swoim rozwoju. Gdy Światło biegnie nieprzerwanie od palców stóp do czubka głowy, człowiek może doświadczać różnych przeżyć i wizji, aczkolwiek różne tego typu doświadczenia możliwe są też bez tego. Gdy biała linia osiąga czubek głowy, człowiek doświadcza darshanu Paramatmana, a gdy wychodzi ona ponad głowę  –  pozostaje w ciągłej relacji z Paramatmanem. Gdy aspiracja człowieka maleje, biała linia obniża się, jak już mówiłam. Może dojść nawet do tego, że całkowicie porzucisz swoją praktykę. To jest wielki kryzys, któremu można jednak zapobiec.

Z przodu ciała człowieka biegną czerwone linie. Mają swój początek w palcach stóp, wznoszą się stopniowo wzdłuż bocznych stron nóg i zmierzają do zejścia się u podstawy kręgosłupa, tam gdzie obie białe linie łączą się w jedną. Gdy czerwone linie dosięgną białej, osiagasz całkowitą wolność od przywiązań. To zdarza się bardzo rzadko i tylko u tych, którzy mają boską Shakti. Poprzez wzrost białych i czerwonych linii twoja sadhana zostanie umocniona na zawsze, bez możliwości ponownego załamania się. Gdy czerwone linie wzrosną w pełni, osiągniesz wielkie wyżyny ducha. Białe linie wspomagają też przeżycia i doświadczenia u tych, u których nastąpiło otwarcie psychiczne. Jest ono korzystne dla sadhany, nie jest jednak wszystkim. Istnieje też możliwość, że zaistniałe otwarcie psychiczne znów się zamknie; rozwój białych i czerwonych linii pomaga w jego utrzymaniu. Jeśli można porownać psychikę do kwiatu, linię same w sobie stanowią roślinę.

Pytanie: Co widzisz, patrząc w oczy ludzi w czasie darshanu?

Matka Meera: Widzę ich życiowe trudności i przeszkody na ich drodze duchowej (sadhanie).

Pytanie: Podczas darshanu Matka robi wrażenie silnej i pozbawionej lęku osoby.

Adilakshmi: Matka jest bardzo odważna, silna i równocześnie pełna współczucia. Skupia się na Niej blisko dwieście par oczu, a Ona pozostaje cicha, spokojna, nieporuszona i niezmienna.

Pytanie: Jak bardzo jest istotne, by przyjechać do Ciebie i otrzymać Twój darshan?

Matka Meera: Przyjazd tutaj nie jest konieczny; mogę ci pomóc, gdziekolwiek jesteś. Ludzie mogą przyjeżdżać, lecz jeśli to nie możliwe, nie powinni się tym w żaden sposób martwić ani stresować. Fizyczny kontakt jest tylko jednym ze sposobów przekazywania Światła, i nie jest on dla mnie najważniejszy. Ludzie czują moją obecność bardziej konkretnie, gdy tutaj przyjeżdżają, lecz Światło można otrzymać również bez dotyku.

Pytanie: Jak możemy przygotować się do darshanu?

Matka Meera: Nie trzeba robić nic szczególnego. W czasie darshanu próbujcie siedzieć w ciszy i bez żadnych myśli. Aby było to możliwe, trzeba być spokojnym.

Pytanie: Mówisz, że na darshanie należy siedzieć w ciszy i bez myśli, ja jednak często modlę się. Czy to jest w porządku?

Matka Meera: Siedzenie w ciszy oznacza, że ciało jest w spokoju a ty modlisz się do Boga lub Boskości. Cisza to spokojny umysł. Po przyjęciu darshanu lepiej jest usiąść w ciszy, zamiast natychmiast opuszczać salę.

Pytanie: Czy istnieje coś szczególnego, co powinniśmy robić po darshanie? Czy jest jakiś sposób, by przedłużyć działanie błogosławieństwa, które otrzymaliśmy?

Matka Meera: Lepiej pozostać w spokoju, zamiast natychmiast rzucać się w wir innych czynności.

Pytanie: Jak mogę Ci podziękować za to, co od Ciebie dostaję?

Matka Meera: Przyjmujesz – to jest podziękowanie i to jest wspaniałe.

Życie rodzinne – pytania i odpowiedzi

Mother Meera with Ashram children in India
Matka Meera z dziećmi z Aszramu w Indiach

Pytanie: Czy małżeństwo jest przeszkodą w urzeczywistnieniu Boskości?

Matka Meera: Małżeństwo nie przeszkadza ani w służbie Boskości, ani w osiągnięciu Boskości. Wewnętrzna walka: zawierać małżeństwo czy nie jest niepotrzebna. Jeśli chcecie się pobrać, jest to w porządku, jeśli chcesz zostać zakonnicą lub mnichem, jest to również w porządku. Nie zmuszajcie się do niczego, dokonujcie wolnych wyborów i żyjcie, jak chcecie – z partnerem lub bez.

Pytanie: Kto potrzebuje więcej miłości?

Matka Meera: Dzieci i starsi ludzie potrzebują więcej miłości i opieki.

Pytanie: Ojciec poprosił mnie, abym zatroszczył się o rodzinny interes, lecz ja nie mam na to ochoty. Chcę pomagać innym.

Matka Meera: Jak możesz pomagać innym, skoro nie chcesz pomóc swojemu własnemu ojcu? Najpierw uczyń twoją rodzinę szcześliwą i zrób to, o co prosi cię ojciec.

Pytanie: Kiedy mogę uznać, że dopełniłem swoich obowiazków wobec rodziny i się z nich wycofać?

Matka Meera: Jeżeli masz dzieci, twoim obowiązkiem jest je wychować, wykształcić, znaleźć im pracę, zaaranżować dla nich małżeństwa i dołożyc starań, by stały się samodzielne. Gdy twoje dzieci mają własne dzieci, ich obowiazki wobec nich są te same. Jeśli jednak chciałbyś przejąć odpowiedzialność również za wnuki, świadczyłoby to o twojej niewiedzy. Na Zachodzie obowiazują te same zasady, oprócz aranżowania małżeństw.

Pytanie: Prosze, pomóż mi zrozumieć innych ludzi i naucz mnie życ z nimi w harmonii.

Matka Meera: Staje sie to łatwe, gdy wzrasta twoja świadomość.