Boska Matka

Matka – nie Guru

Matka Meera nie realizuje konwencjonalnego modelu guru otoczonego wyznawcami. Ona jest najwyższą Matką, zawsze dostępną dla każdego, kto potrzebuje Jej pomocy bądź błogosławieństwa; każdego otacza opieką i bezwarunkową pozbawioną osądów miłością. Matka Meera nie udziela formalnych nauk ani nie zadaje praktyk duchowych, nie stawia też żadnych wymagań. Będąc żyjącym wcieleniem Boskiej Matki, może dokonać transformacji aspirującego jedynie poprzez spojrzenie.

Matka Boska

Postrzeganie Boga jako Matki, mniej popularne na Zachodzie, jest dla Wschodu pradawnym sposobem czczenia i pojmowania Boskości, szczególnie w Indiach, gdzie istnieje koncepcja Boga uosobionego i równocześnie pozbawionego formy. Bóg jest transcendentny i immanentny: będąc ponad wszystkim i przekraczając wszystko, jest na wieczność obecny w każdym z miriad stworzonych bytów. Jedną z najdroższych i najbliższych nam form, w jakiej Bóg zbliża się do człowieka, jest Święta Matka, której Matka Meera jest żyjącym wcieleniem.

Matka Meera jako Božská Matka

Matka Meera

Przekazując boską wolę, łaskę i miłosierdzie, Boska Matka reprezentuje dynamiczny aspekt Boskości. Jest Ona nie tylko doskonałym przejawem żeńskiego aspektu Boskości, z którym możemy łączyć się przez oddawanie czci, modlitwę bądź medytację, lecz także – i to jest najbardziej niezwykłe – istotą w pełni ludzką, kobietą żyjącą wśród nas i będącą przejawem Boga. Inkarnacja Boskości na Ziemi znana jest jako „Awatar“ (Sanskryt: przen. „zejście”, „zstąpienie”).

Matka przyjmuje na darshanie każdego – nie po to, by nauczać bądź narzucać techniki dojścia do oświecenia, lecz by dać każdemu to, co jest mu potrzebne i dla niego właściwe. Emanując Boskość, Matka obdarowuje Światłem, które nam pomaga i nas prowadzi, niezależnie od wyznawanej religii czy ścieżki duchowej.

Człowiek zrealizowany jest jak dziecko bezpieczne w łonie Matki; świadomy tego, że w każdym momencie wspiera go łaska i Światło Boskiej Matki.   ~ Matka Meera


Spółpraca z Matka ̨ - Pytanie: Matko Meero, chciałbym Ci poświęcić życie. Matka Meera: Nie trzeba mi się oddawać ani we mnie wierzyć. Wystarczy, że…

Spółpraca z Matka ̨ Read More »

FAQ – Matka Meera - Kim jest Matka Meera? Matka Meera jest hinduskim mistykiem, duchową osobowością, zamieszkałą w Niemczech. Matka udziela Darszanów w domu oraz…

FAQ – Matka Meera Read More »

O Matce Meerze - Matka Meera jest mistyczką, która przyjechała tu, by pomagać ludziom. Mówi: „Możesz podążać każdą ścieżką, każdą religią, każdym guru i…

O Matce Meerze Read More »

Czym jest darshan? - Darshan Matki przebiega w ściśle określony sposób, podyktowany przez naturę Jej pracy i  precyzyjnie „zaprojektowany” do przekazu Światła, które przynosi…

Czym jest darshan? Read More »

Nowe Światło - Matka Meera przynosi światu nowe Światło; w tym celu przyszła na Ziemię. Przekazywanie Światła ludziom jest tym, co nazywa Ona…

Nowe Światło Read More »

Awatara Matki Bożej – pytania i odpowiedzi: - Pytanie: Matko, na czym polega Twoja praca? Matka Meera: Przede wszystkim sprowadzam Światło i zaprowadzam pokój. Pomagam  ludziom powierzyć się…

Awatara Matki Bożej – pytania i odpowiedzi: Read More »

Światło Paramatmana: pytania i… - Pytanie: Jakie znaczenie ma Światło Paramatmana? Matka Meera: Sprowadziłam Światło Paramatmana. Ono jest we wszystkim. Transformacja będzie przebiegać szybciej, jeśli…

Światło Paramatmana: pytania i… Read More »

Darshan – pytania i odpowiedzi - Pytanie: Dlaczego darshan przebiega tak prosto, na przykład bez śpiewu? Matka Meera: Ludzie są zbyt aktywni i rzadko siedzą w…

Darshan – pytania i odpowiedzi Read More »

Japa – pytania i odpowiedzi - Pytanie: Co powinniśmy robić, by otrzymać Twoje Światło i Twoją pomoc, gdy jesteśmy daleko od Ciebie? Jak odnaleźć stały wewnętrzny…

Japa – pytania i odpowiedzi Read More »

Życie codzienne: pytania i… - Pytanie: Jaka forma codziennej dyscypliny pomoże nam zrealizować Boga? Matka Meera: Cokolwiek robisz, pamiętaj o Bogu. Medytuj, gdy masz na…

Życie codzienne: pytania i… Read More »

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Čeština Italiano Español Русский