Nowe Światło

Matka Meera przynosi światu nowe Światło; w tym celu przyszła na Ziemię. Przekazywanie Światła ludziom jest tym, co nazywa Ona swoją pracą, swoim „zawodem”. Matka Meera nie pretenduje do bycia jedyną boską istotą przynoszącą Światło, gdyż liczne boskie byty stale pomagają. Nie twierdzi też, że jest jedynym Awatarem obecnym na Ziemi – w istocie jest tu teraz wielu Awatarów; niektórzy są znani publicznie, inni wykonują swą pracę, pozostając z własnego wyboru nierozpoznani.

Matka Meera mówi, że każdy Awatar, każda boska istota, która – kierując się miłością i współczuciem – przybiera ciało ludzkie, przynosi ze sobą nowe Światło – i Światło to zawsze zmienia bieg historii człowieka. Materia nie ewoluuje sama z siebie; sercem materii jest Boskość i żaden wzrost nie może nastąpić bez Ducha jako jego inicjatora.

Gdy Matka była jeszcze bardzo młoda, opowiedziała swojemu mentorowi, Panu Reddy’emu, o serii doświadczeń duchowych, które wzniosły Jej świadomość do najwyższego poziomu Jej Jaźni, skąd sprowadza Ona na Ziemię nowe Światło. Matka nazywa je Światłem Paramatmana. Od momentu przyjścia na świat Matka wiedziała, że to jest boska misja Jej inkarnacji jako Awatara.

Matka Meera

Paramatman znaczy dosłownie “Najwyższa Jaźń” lub “Jaźń Wszechświata”. Matka podkreśla, że to Światło nie jest tak naprawdę nowe, gdyż było tu obecne od zawsze. Jako Awatar Matka jest siłą napędową ewolucji a „sprowadzanie Światła” oznacza w szczególności budzenie wewnętrznego Światła ukrytego w głębi duszy każdego człowieka. Boskie Światło Matki działa jak katalizator, jak boski przełącznik, który włącza nasze wewnętrzne Światło, aktywuje jego blask, by oświetlał wszystkie poziomy naszego bytu, od najniższego do najwyższego. Obecność Matki na Ziemi pobudza rozkwit uśpionego w nas jak pączek kwiatu Światła – nasz rozwój staje się bardziej prawdopodobny i możliwy niż kiedykolwiek wcześniej w historii naszej planety.

Światło zawiera w sobie wszystkie atrybuty Boskości: miłość, moc, łaskę, błogość, wiedzę… Matka mówi nam, byśmy pozwolili sobie na otwarcie się na Nie i przyjęcie Jego błogosławieństwa. Ona sama pomoże nam udoskonalić naszą receptywność i zrozumienie siebie. Jej obietnicą i Jej wolą jest byśmy stawali się coraz bardziej otwarci na piękno, moc, mądrość – na wszystkie boskie cechy, których łaknie cała Natura. Im bardziej się otworzymy, im bardziej pozwolimy Światłu by nas rozświetliło, tym większa harmonia zapanuje w naszym indywidualnym życiu i generalnie w życiu ludzi na Ziemi.

Światło nie było dotąd UŻYTE. Tak jak elektryczność: jest wszędzie, lecz trzeba wiedzieć, jak ją aktywować i wykorzystać. ~ Matka Meera o Świetle Paramatmana


Spółpraca z Matka ̨ - Pytanie: Matko Meero, chciałbym Ci poświęcić życie. Matka Meera: Nie trzeba mi się oddawać ani we mnie wierzyć. Wystarczy, że…

Spółpraca z Matka ̨ Read More »

FAQ – Matka Meera - Kim jest Matka Meera? Matka Meera jest hinduskim mistykiem, duchową osobowością, zamieszkałą w Niemczech. Matka udziela Darszanów w domu oraz…

FAQ – Matka Meera Read More »

O Matce Meerze - Matka Meera jest mistyczką, która przyjechała tu, by pomagać ludziom. Mówi: „Możesz podążać każdą ścieżką, każdą religią, każdym guru i…

O Matce Meerze Read More »

Czym jest darshan? - Darshan Matki przebiega w ściśle określony sposób, podyktowany przez naturę Jej pracy i  precyzyjnie „zaprojektowany” do przekazu Światła, które przynosi…

Czym jest darshan? Read More »

Boska Matka - Matka - nie Guru Matka Meera nie realizuje konwencjonalnego modelu guru otoczonego wyznawcami. Ona jest najwyższą Matką, zawsze dostępną dla…

Boska Matka Read More »

Awatara Matki Bożej – pytania i odpowiedzi: - Pytanie: Matko, na czym polega Twoja praca? Matka Meera: Przede wszystkim sprowadzam Światło i zaprowadzam pokój. Pomagam  ludziom powierzyć się…

Awatara Matki Bożej – pytania i odpowiedzi: Read More »

Światło Paramatmana: pytania i… - Pytanie: Jakie znaczenie ma Światło Paramatmana? Matka Meera: Sprowadziłam Światło Paramatmana. Ono jest we wszystkim. Transformacja będzie przebiegać szybciej, jeśli…

Światło Paramatmana: pytania i… Read More »

Darshan – pytania i odpowiedzi - Pytanie: Dlaczego darshan przebiega tak prosto, na przykład bez śpiewu? Matka Meera: Ludzie są zbyt aktywni i rzadko siedzą w…

Darshan – pytania i odpowiedzi Read More »

Japa – pytania i odpowiedzi - Pytanie: Co powinniśmy robić, by otrzymać Twoje Światło i Twoją pomoc, gdy jesteśmy daleko od Ciebie? Jak odnaleźć stały wewnętrzny…

Japa – pytania i odpowiedzi Read More »

Życie codzienne: pytania i… - Pytanie: Jaka forma codziennej dyscypliny pomoże nam zrealizować Boga? Matka Meera: Cokolwiek robisz, pamiętaj o Bogu. Medytuj, gdy masz na…

Życie codzienne: pytania i… Read More »

This post is also available in: English Deutsch Français Nederlands Čeština Italiano Español Русский