Zdrowie – pytania i odpowiedzi

Painting by Mother Meera
Obrazy Matki Meery przedstawiające różne boskie byty.

Pytanie: Jestem chory i sądzę, że lekarze nie mogą mi pomóc.

Matka Meera: Najpierw porzuć myśl, ze jesteć chory. Nie nadawaj znaczenia chorobie i nie uciekaj w nią. Staraj się prowadzić normalne, aktywne życie, jak do tej pory. Nie dopuść do tego, byś pod wpływem innych uwierzył, że jesteś chory. Czasem ludzie z naszego otoczenia wyolbrzymiają problemy, ponieważ widzą w tym korzyść dla siebie, są zazdrośni bądź usiłują dominować nad nami poprzez okazywanie współczucia. Bądź więc czujny i świadom sytuacji. Oddaj się w boskie ręce, ofiaruj Boskości swoją chorobę i proś także o siłę, abyś pozbył się myśli, że jesteś chory. Pomogę ci.

Pytanie: Przeszedłem operacje oczu, jednak całkowicie utraciłem wzrok. Teraz żyję w strachu i martwię się.

Matka Meera: Nie martw się. Martwiąc się, utracisz spokój i szczęście, a nie wróci ci to wzroku. Módl sie do Boskości i zawierz Boskości. Niech wzrasta twoje zaufanie do Boga. Kieruj do Niego swoje myśli i proś Go o pomoc. Odkryjesz wewnętrzne widzenie.

Pytanie: Jak możemy zapobiec temu, by cierpienie chorych, którego jesteśmy świadkami, nie wciągało nas i nam nie szkodziło?

Matka Meera: Pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem. Identyfikowanie sie z jego cierpieniem nikomu nie pomoże. Zamiast tego, pielegniarka może z całego serca dodawać pacjentowi otuchy, modlić się do Boga o poprawę jego zdrowia i pocieszać pacjenta, w miarę możliwości, okazując mu współczucie – to jest dobre i właściwe postępowanie.

Pytanie: Czy trzeba przybyć do Ciebie osobiście, by otrzymać Twoją pomoc? Jeśli nie, jak znaleźć Twoje przewodnictwo?

Matka Meera: Nie jest konieczne przybywanie do mnie. Ludzie powinni pozostać tam, gdzie są i modlić się do Boga lub wyznawać swoją wiarę oraz robić japę – czyli szczerze i całym sercem powtarzać imię Boga – i prosić o to, czego potrzebują. Pomogę im i ich poprowadzę.

Pytanie: Dlaczego radzisz ludziom, by chodzili do lekarza?

Matka Meera: Niektórzy mówią, że boją się lekarzy, inni nie ufają lekarzom. Są i tacy, którzy chcą wyleczyć się z choroby medytacją – to nie jest jednak sposób leczenia chorób. Ja  zalecam wizytę u lekarza.

This post is also available in: Italiano Русский