Życie codzienne: pytania i…

Painting by Mother Meera
Trzymając Światło – obraz Matki Meery

Pytanie: Jaka forma codziennej dyscypliny pomoże nam zrealizować Boga?

Matka Meera: Cokolwiek robisz, pamiętaj o Bogu. Medytuj, gdy masz na to czas. Oddawaj Bogu wszystko, dobre czy złe, czyste czy nieczyste. To najlepsza i najszybsza droga.

Pytanie: Widząc tak wiele szaleństwa i chciwości w świecie, trudno uwierzyć, że możliwa jest transformacja świata i czlowieka.

Matka Meera: To co widzisz, istnieje naprawdę, ale w człowieku jest też dobro. Tęsknota człowieka za Bogiem jest prawdziwa – i jest to jego najbardziej realna rzeczywistość.  Bóg kocha człowieka w sposób absolutny. Transformacja nastąpi, ale wymaga czasu i będzie przebiegać powoli. Musi najpierw powstać solidny fundament.

This post is also available in: Italiano Русский