Cicha Medytacja

Medytacje w grupach Mother Meera

W ostatnich latach wzrasta świadomość korzyści płynących z praktykowania medytacji, odczuwanych na poziomie psychiki, ciała i emocji. Celem każdego z wielu różnych istniejących  rodzajów medytacji jest uspokojenie umysłu, prowadzące do poczucia spokoju i równowagi i ostatecznie do lepszego kontaktu z duszą, z cząstką Boskości w nas.

Matka Meera nie uczy żadnego konkretnego rodzaju medytacji, ale zaleca robienie japy, praktyki polegającej na powtarzaniu mantry, świętych słów lub zdania, albo też pojedynczego słowa określającego nasz najwyższy ideał bądź Boga.

Z inspiracji Matki Meery powstały grupy cichej medytacji spotykające się w Jej imieniu. Te grupy tworzą „uświęconą przestrzeń“, w której ludzie mogą wspólnie medytować głębiej i być inspirowani i prowadzeni przez Światło i energię Matki.

Każdy może brać udział w działalności grup.

Grupy medytacyjne są od siebie niezależne i prowadzone bardziej przez uniwersalną siłę duchową niż jakiekolwiek ścisłe reguły.

Głównym punktem spotkania grupy jest cicha medytacja, trwająca około pół godziny. Medytację może poprzedzać bądź kończyć śpiewanie bhajanów lub innych pieśni duchowych, modlitwa, czytanie duchowych tekstów, itp. Program spotkania powinien odzwierciedlać potrzeby i życzenia grupy.

Medytacja odbywa się w ciszy, bez prowadzenia w postaci np. intonowanej mantry. Każdy rodzaj cichej medytacji może być praktykowany.

Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia odnośnie medytacji, może ją dostać od bardziej doświadczonych uczestników. Książki Matki Meery również zawierają wskazówki dotyczące praktyki japy i medytacji.

Na następnej stronie podajemy dane kontaktowe do poszczególnych grup . Jako że grupy pracują niezależnie od siebie, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wybraną grupą i zapytać o program spotkań.