Průběh daršanu

Daršan Matky Meery ve zkratce Ke stažení zde

Základní pokyny

 • Vypněte své mobilní telefony, nefoťte a nepořizujte žádné videozáznamy!
 • V daršanové místnosti nemluvte a ani nešeptejte.
 • V předních řadách neseďte se zkříženýma nohama a v daršanové místnosti nestůjte.

Průběh daršanu

 • Postupně je každá řada organizátory vyzvána, aby se zařadila do střední uličky vedoucí k pódiu.
 • Při čekání v uličce mějte otevřené oči a plynule se posouvejte vpřed.
 • Až se uvolní na podiu místo v krátké řadě, kterou tvoří vždy tři lidé, postoupí sem ten, který je první ve střední uličce.

Příchod a odchod

 • Po příchodu si zujte boty a společně s ostatními věcmi je uložte na zem pod svou židli. Po celou dobu daršanu sedíte na židli.
 • Doporučujeme zůstat až do konce daršanu, kdy s námi Matka sedí několik minut v hlubokém tichu. Je to jedinečná zkušenost.
 • V tichosti je dobré zůstat i po skončení daršanu.
 • Pokud potřebujete odejít dříve, informujte nás při vstupu do daršanové místnosti a odcházejte co nejtišeji.

Vlastní daršan

 • Když se uvolní místo před Matkou a jste již na řadě, posuňte se před ní a skloňte hlavu tak, aby na vás Matka snadno dosáhla.
 • Jakmile se Matka přestane dotýkat vaší hlavy, vzhlédněte nahoru a dívejte se jí do očí dokud je nesklopí. Tímto je daršan ukončen.
 • Neprodleně vstaňte a nejkratší cestou se vraťte na své místo.
 • Pokud vám klečení nebo sezení na zemi dělá problémy, můžete během daršanu sedět na židli. Je to ale třeba oznámit organizátorům předem. V takovém případě nemusíte čekat ve střední uličce, jděte přímo k podiu a potřebujete-li, zůstaňte stát i v krátké řadě na podiu.

This post is also available in: English German French Dutch Italian Spanish Polish Russian