Průběh daršanu

Průvodce

Daršan Matky Meery ve zkratce Ke stažení zde

Etiketa daršanu
 • Vstup na daršan je zdarma. Nutná je pouze rezervace, protože počet míst je omezený.
 • Každý může obdržet denně jen jeden daršan , není povolena ani přítomnost v místnosti při následujícím daršanu. Pokud je Matka na cestách dává během své návštěvy pouze jeden daršan.
 • Návštěvníci by měli být schopni alespoň hodinu a půl tiše sedět a jejich zdravotní stav by měl být takový, aby během daršanu nerušili. Přijďte normálně oblečeni, v čistých ponožkách a s umytými vlasy. Před vstupem nezapomeňte vypnout svůj mobilní telefon.
 • Matka Meera doporučuje před daršanem a také po jeho obdržení zůstat v tichosti – jít do svého nitra, meditovat, dělat džapu. Pokud je to jen trochu možné, zůstaňte až do ukončení celého daršanu. Daršan trvá většinou 1,5–2 hodiny.
 • Děti ve věku od 6 let se mohou zúčastnit daršanu v doprovodu rodičů, ale jen tehdy, pokud jsou již schopny samostatně obdržet daršan. Dostávají ho přednostně a přibližně po půlhodině mohou odejít. Po celou dobu by ale měly být schopny tiše sedět. Pokud jdete na daršan s dětmi, prosím zaregistrujte každé dítě samostatně a uveďte jeho věk.
 • Osobám na invalidním vozíku bohužel nemůže být poskytnut osobní daršan, přesto ale mohou tito lidé přijmout kolektivní daršan s ostatními v daršanové místnosti.
Základní pokyny
 • Vypněte své mobilní telefony, nefoťte a nepořizujte žádné videozáznamy!
 • V daršanové místnosti nemluvte a ani nešeptejte.
 • V předních řadách neseďte se zkříženýma nohama a v daršanové místnosti nestůjte.
Průběh daršanu
 • Postupně je každá řada organizátory vyzvána, aby se zařadila do střední uličky vedoucí k pódiu.
 • Při čekání v uličce mějte otevřené oči a plynule se posouvejte vpřed.
 • Až se uvolní na podiu místo v krátké řadě, kterou tvoří vždy tři lidé, postoupí sem ten, který je první ve střední uličce.
Příchod a odchod
 • Po příchodu si zujte boty a společně s ostatními věcmi je uložte na zem pod svou židli. Po celou dobu daršanu sedíte na židli.
 • Doporučujeme zůstat až do konce daršanu, kdy s námi Matka sedí několik minut v hlubokém tichu. Je to jedinečná zkušenost.
 • V tichosti je dobré zůstat i po skončení daršanu.
 • Pokud potřebujete odejít dříve, informujte nás při vstupu do daršanové místnosti a odcházejte co nejtišeji.
Vlastní daršan
 • Když se uvolní místo před Matkou a jste již na řadě, posuňte se před ní a skloňte hlavu tak, aby na vás Matka snadno dosáhla.
 • Jakmile se Matka přestane dotýkat vaší hlavy, vzhlédněte nahoru a dívejte se jí do očí dokud je nesklopí. Tímto je daršan ukončen.
 • Neprodleně vstaňte a nejkratší cestou se vraťte na své místo.
 • Pokud vám klečení nebo sezení na zemi dělá problémy, můžete během daršanu sedět na židli. Je to ale třeba oznámit organizátorům předem. V takovém případě nemusíte čekat ve střední uličce, jděte přímo k podiu a potřebujete-li, zůstaňte stát i v krátké řadě na podiu.