Categorieën
Moeder Meera

Over Moeder Meera

Mother Meera
Moeder Meera – stralend als in Darshan

Moeder Meera is een belichaming van het Vrouwelijke aspect van God, de Goddelijke Moeder op aarde. Moeder Meera is geboren in 1960 in de plaats Madanapalle, in de staat Andhra Pradesh, India. Tegenwoordig leeft de Moeder in een klein plaatsje in de heuvels in Duitsland. Daar en tijdens Haar reizen over de wereld geeft Moeder Meera ons het geschenk en de unieke gelegenheid van Darshan. De verspreiding van Licht, Liefde en Genade is Moeders geschenk voor de wereld. Darshans zijn kosteloos voor ons beschikbaar.

Moeder is gekomen om het wereldbewustzijn te reinigen en voor te bereiden voor de transformatie naar een hoger niveau van ontwikkeling. Om deze ontwikkeling te bewerkstellingen roept Moeder het Licht van het Hoogste Bewustzijn naar de aarde. In het werk tijdens Darshan maakt Moeder de mensheid gereed en open voor het ontvangen van het Licht, zo dat het Goddelijke Leven en Wil zich kunnen manifesteren op aarde.

Moeder Meera is niet geinteresseerd in bekering of verandering van iemands overtuiging of geloof. Dat is simpel gezegd niet relevant voor Moeder Meera. Moeder is geen Guru die leerlingen aanneemt; Ze is eenvoudig een Moeder die er is voor iedereen die zich naar Haar richt. Iedereen kan bidden tot welke Vorm van het Goddelijke of Avatar waar je ook maar vertrouwen in hebt. Een ernstig gebed uit het Hart en van de Ziel tot het Goddelijke zal de Moeder ook bereiken. Dat is ons door Moeder bevestigd. De zielekreet wordt gehoord en beantwoord: Elke zuivere innerlijke opening naar God is ook een verbinding met Moeder en Haar Licht.

Moeder Meera’s werk is voor de gehele planeet, voor elk geloof, voor alle mensen. Ongeacht sociale status of etnische oorsprong. Ze is de Moeder van ons allemaal en we mogen allen leven in het Licht van Haar alles-omvattende liefde

Het doel van mijn werk is het naar beneden roepen van het Licht van Paramatman en in het helpen van mensen. Daarvoor kwam ik- Om jullie harten te openen voor het Licht.“ ~ Moeder Meera.

Categorieën
Moeder Meera

Wat is Darshan?

Mother Meera
Mother Meera gives blessing in silence.

Darshan met Moeder Meera verloopt volgens een zorgvuldig bepaalde procedure, oorspronkelijk voor Haar werk en precies geschikt voor het overdragen van het Licht dat zij naar de aarde brengt. Een klein ogenblik wanneer Moeder onze “tempel” aanraakt, werkt ze aan het, wat je “ontwarren” van de ziel zou kunnen noemen. In Haar boek Antwoorden, beschrijft Moeder Meera een innerlijk systeem van subtiele energie in het menselijk lichaam dat loopt van hoofd naar de tenen. Bij het proces van incarneren en het vervlechten van het lichaam en geest met wereldse invloeden kunnen deze subtiele energiebanen in de knoop komen of zelfs geblokkeerd worden. Tijdens het Pranam gedeelte (neerknielen voor moeder Meera) werkt Moeder Meera heel zorgvuldig aan deze knopen, zacht en subtiel blokkades vrijmakend die onze spirituele vooruitgang belemmeren. Dit proces heeft met onze zielsontwikkeling van doen en Moeder Meera heeft gezegd dat alleen Goddelijke persoonlijkheden dit werk kunnen doen.

Als Moeder Meera vervolgens na korte tijd ons hoofd weer loslaat gaan we rechtop zitten zodat Zij ons in de ogen kan kijken. Dit heet Darshan (zien, hier: het zien van het Goddelijke). Tijdens Darshan werkt Moeder aan onze persoonlijkheid ons dagelijkse lichaam/gedachten deel. Zij zoekt naar plekken in ons stelsel waar het Licht speciaal nodig is, geeft ons energie, zuivering en innerlijke genezing; wat ook maar nodig is voor onze mentale, emotionele en fysieke delen van ons wezen om te leven in harmonie.

Moeders evenwichtige en kalme verschijning creëert een heel natuurlijke ontmoetende atmosfeer, waardoor de groep die op dat moment voor Darshan aanwezig is altijd een houding kan vinden van zelfreflectie en stille beheersing, in harmonie met Moeders stille krachtveld.

Ik kijk naar alles in je om te zien waar ik kan helpen, waar ik heling kan geven en kracht. Tegelijkertijd geef Ik Licht aan elk deel van je wezen, open ik elk deel van je voor het Licht ~ Moeder Meera

Categorieën
Moeder Meera

De Goddelijke moeder

Moeder Meera

Het benoemen van God als Moeder mag dan in het Westen ongebruikelijk zijn, in het Oosten is de relatie met en het aanbidden van het vrouwelijke aspect van God als Moeder een eeuwenoud gebruik. Met name in India waar God gekend is als zowel met als wel zonder stoffelijke vorm. God wordt gezien als inwonend en in alles aanwezig, boven en achter alles maar ook volledig vrij om zich te manifesteren in elke voorstelbare vorm in de gehele Schepping. Een van de meest geliefde en meest nabij van alle vormen die het Goddelijke aanneemt om naar ons uit te reiken is de vorm van de Heilige Moeder waarvan Moeder Meera een levende manifestatie is. De Goddelijke Moeder representeert het dynamische aspect van God, schenkt ons Genade en Zegeningen en laat ons God’s Wil zien.

Zij is niet alleen de belichaming van het vrouwelijke ideaal van het Goddelijke waarmee we ons kunnen verbinden door aanbidding, gebed en meditatie maar ook verbazingwekkend genoeg als een volledig menselijk wezen, levend onder ons als verschijningsvorm van het Goddelijke. Het verschijnen van het Goddelijke in een menselijke vorm is bekend als een “Avatar” (Sanskriet woord voor verschijning of neerdaling.)

Moeder Meera voldoet niet aan het traditionele beeld van een Guru, omringd door leerlingen. Ze is de ultieme Moeder, altijd klaar voor iedereen die Haar hulp of zegeningen nodig heeft, volledig liefhebbend, zorgend en zonder oordeel. Ze geeft geen lessen of onderricht of complexe spirituele leringen en stelt geen eisen aan ons. Als een levende belichaming van de Goddelijke Moeder kan Zij een aspirant door een enkele blik transformeren.

Als Moeder accepteert Moeder Meera iedereen voor Darshan, niet om te instrueren of technieken voor verlichting te leren, maar eenvoudig om precies dat te geven wat ieder van ons afzonderlijk nodig heeft. Door Haar eigen Goddelijke uitstraling schenkt Ze ons een Licht dat ons leidt en helpt, ongeacht welk spiritueel pad of welke religie we ook maar volgen..

Een gerealiseerd mens is als een kind dat zich vredig in de schoot van de Moeder bevindt, wetende dat het zich voortdurend in de Genade en het Licht van de Goddelijke Moeder bevindt. ~ Moeder Meera

Categorieën
Moeder Meera

Het nieuwe Licht

Moeder Meera

Moeder Meera brengt een nieuw Licht in de wereld. Hiervoor is zij op aarde geboren en het doorgeven van dit Licht aan ons mensen is wat de Moeder Haar “werk” noemt. Moeder Meera claimt niet de enige “brenger” te zijn van dit Licht, omdat andere Goddelijke entiteiten altijd helpen- inderdaad zijn er verschillende Avatars op aarde op dit moment. Sommigen zijn bekend anderen kiezen er voor in de onbekendheid te werken.

Zoals Moeder Meera eerder heeft gezegd, elke Avatar, elke Goddelijke entiteit, bezield met Liefde en Compassie om een menselijk lichaam aan te nemen, brengt een nieuw Licht – en deze Lichten brengen altijd een verandering in de geschiedenis van de mensheid. Materie op zich kan zich niet uit zichzelf ontwikkelen, omdat de kern van materie het Goddelijke is en ontwikkeling kan zonder de Geest als de belangrijkste aanzet niet plaatsvinden.

Toen Moeder Meera nog erg jong was vertelde Zij Haar Mentor, Meneer Reddy, in vertrouwen over een serie ervaringen waarin Zij bewust opsteeg naar de hoogste lagen van Haar innerlijk van waaruit Zij bewust het bewustzijn van een nieuw Licht naar beneden, naar de aarde bracht. Moeder Meera noemde dit het Paramatman Licht. Vanaf Haar geboorte in de wereld was Zij zich er volledig van bewust dat dit het doel was van Haar incarnatie als Avatar.

Paramatman betekent letterlijk “Hoogste Zelf” of “het Zelf van het hele Universum.” Moeder Meera maakt het ons duidelijk dat dit geen nieuw Licht is, het was er altijd al. Moeder Meera is als Avatar een belangrijke kracht voor ontwikkeling en met het naar beneden brengen van het Licht bedoelt zij een bepaalde activering van het innerlijke Licht dat diep in elke menselijke ziel verborgen aanwezig is. Moeders eigen Goddelijke licht werkt als een katalysator dat ons eigen innerlijke Licht activeert als een Goddelijke schakelaar die het vrij maakt, laat schijnen. En alle lagen van ons wezen, van het hoogste tot en met het laagste niveau verlicht. Moeders aanwezigheid nu hier op aarde maakt het ontluiken van het latent als een zacht bloemknop  aanwezige Licht in ons meer mogelijk en wenselijk als nooit tevoren in het bestaan van onze planeet.

Het Licht draagt alle Goddelijke kwaliteiten in zich: Liefde, Genade, Kracht, Zegeningen, Kennis…. Moeder zegt eenvoudig onszelf toe te staan ons ervoor te openen en de zegeningen te ontvangen. Zij zal ons zelf helpen met het perfectioneren van ons vermogen te ontvangen en verlichten. Het is Haar belofte, Haar Wil ons te helpen om meer transparant te worden voor Schoonheid, Kracht, Wijsheid – al die Goddelijke eigenschappen waar ieder van nature naar verlangt. Hoe meer wij ons openen hoe meer we leren toestaan dat het Licht door ons schijnt, des te harmonieuzer zullen onze levens zijn, als individu maar ook als gehele mensheid op aarde.

Het Licht is nooit eerder gebruikt. Zoals elektriciteit is het overal maar je moet weten hoe het te kunnen activeren. ~ Moeder Meera over het Paramatman Licht

Categorieën
Moeder Meera

Moeder Meera over Meditatie en Japa

Mother Meera
Moeder Meera is meditaitehouding gedurende Darshan

Uitspraken van Moeder Meera over Meditatie en Japa:

„Een meditatie van een half uur tot een uur is goed. Sluit je ogen en zit in stilte terwijl je innerlijk een Goddelijke naam herhaald.“

„Japa is het herhalen van de naam waarin je vertrouwen stelt. Japa is essentieel. Japa is niet zomaar het gebruiken van een woord- elke naam van God is gevuld met Goddelijke vibraties. Deze zullen ons omhullen en doordringen en beschermen zowel ons lichaam als wel ons hele (innerlijke) wezen.Het herinneren van de Goddelijke naam geeft ons onmiddellijk vrede en vreugde en brengt direct onze aandacht van het wereldse naar het Goddelijke. Er is geen speciale tijd of tijdsduur voor Japa. Het is erg goed om de hele dag Japa te doen. Als dat niet mogelijk is doe het dan zo vaak je je het herinnert en er aan denkt.We kunnen Japa doen tijdens onze dagelijkse bezigheden. Het is makkelijker te doen bij fysiek werk dan bij mentaal werk. Deze Japa helpt ons bewustzijn te zuiveren en maakt onze sadhana makkelijker.“

“Japa beoefenen zou eigenlijk zonder inspanning of om een bepaalt doel te bereiken gedaan moeten worden. Het is goed om oprecht te zijn en liefde voor God te voelen.De kracht/energie zal direct volgen of je daar nu bewust iets van merkt of niet.“ „Welke mantra het ook maar is die makkelijke en spontaan in je opkomt is de juiste voor je. Het zou je een sterk gevoel moeten geven als muziek die vanuit je hart opkomt.“

“Elke lettegreep van een Goddelijke naam – zoals Jesus of Krishna- heeft vibraties die de atmosfeer veranderen. Elk object we herhaaldelijk aan denken genereert zijn eigen vibraties.Zelfs als mantra’s sterk en krachtig zijn, kan het zijn dat we niet direct de effecten voelen maar de gevolgen zullen komen.We kunnen het verschil in vibraties van woorden voelen. Met woorden kun je dingen veranderen“.

“Ik geef altijd en overal Darshan”.

Categorieën
Moeder Meera

Vraag & Antw.: Moeder Meera’s Werk

Painting by Mother Meera
Goddelijke Moeder- Schilderij door Moeder Meera

Vraag: Moeder, mag ik alstublieft wat meer over uw werk weten?

Mother Meera: Ten eerste breng ik het Licht naar beneden en vestig Vrede, daarnaast help ik mensen zich over te geven aan het Goddelijke, zich het Goddelijke te herinneren en trouw en oprecht te zijn aan hun eigen religie of hun eigen overtuiging. Ik help de mensen om gelukkig te zijn in hun familie.

Vraag: Wat is uw belangrijkste doel?

Moeder Meera: Dat is de mensen te helpen om gelukkig, vredelievend, tevreden, harmonieus en liefdevol te zijn. Gelukkig zijn en spirituele groei zijn met elkaar verbonden. Vredig en gelukkig zijn vormen de belangrijkste basis voor het beoefenen van spiritualiteit. Dan gaat de beoefening van spiritualiteit vanzelf.

Vraag: Het werk van de Moeder in de wereld is gaande en gaat verder en verder, nietwaar?

Moeder Meera: Ja, voordurend en altijd. Het bewustzijn van de mensheid wordt voorbereid op grote ontwikkelingen en grote ontdekkingen- op een zachte manier en waar mogelijk. Soms is het nodig wat uit de weg te ruimen, te vernietigen. Eigenlijk hou ik er meer van om dingen te veranderen in plaats van te vernietigen. Maar als er geen mogelijkheid is voor een opening dan moet er eerst iets afgebroken worden. Maar hoe dan ook, God geeft de mensheid nu een grote kans. Er zijn nu vele Goddelijke personen hier op aarde. We laten de mens een weg zien om eruit te komen, en bieden daarvoor het Goddelijke Licht en de Goddelijke Kennis aan. We brengen het Goddelijke bewustzijn in het bewustzijn van de wereld. Nu kunnen mensen kiezen. Mensen zijn vrij; God zal zijn kinderen nooit waar dan ook toe dwingen. Hij wil hun vrije liefde. Vergeving en liefde zijn altijd aanwezig.

Vraag: U heeft het Paramatman Licht naar de aarde gebracht om het werk van de individuele transformatie te bespoedigen. Is er nog een aspect van uw werk anders dan het nederbrengen van het Licht?

Moeder Meera: Ik ben gekomen om te zeggen dat elk pad even goed is dan elke ander en dat ze allemaal naar het Goddelijke leiden. Daarom zouden de aanhangers van de verschillende stromingen of paden elkaars weg moeten respecteren. Bij voorbeeld, Moslims, Christenen, Hindoes, Boeddhisten en mensen van andere religies kunnen hun eigen weg vervolgen maar zouden elkaars weg niet moeten haten of bestrijden. Mensen van elke stroming kunnen tot me komen. Ik zal ze helpen zich het Goddelijke te herinneren en ze vrede en vreugde geven als ze in problemen verkeren.

Vraag: Wat is de beste manier om uw innerlijke leringen te volgen?

Moeder Meera: Wees als een kind- helder, liefdevol, spontaan, volledig flexibel en elk moment klaar om je te verwonderen en wonderen te accepteren.

Vraag: Hoe kunnen mensen U helpen bij uw werk?

Moeder Meera: Ze kunnen helpen door het Licht te ontvangen en dat Licht hen te laten veranderen. Ze zouden vredelievend en harmonieus kunnen zijn. Harmonieus zijn betekent heel zijn; anderen liefhebben en zo je leven te vieren. Jezelf en je moeilijkheden te kennen en daaraan te werken. En je zo vrij te maken en geschikt voor het helpen van anderen. Respecteren van de waardigheid van anderen. Bescheidenheid brengt harmony. Een bescheiden mens is doortrokken van realiteit en is gelukkig, omdat bescheidenheid vreugde brengt.

Vraag: Wat kan ik doen om te helpen bij uw werk?

Moeder Meera: Realiseer jezelf.

Vraag: Wilt U een religie beginnen?

Moeder Meera: Nee. Het Goddelijke is de zee. De religies zijn als de rivieren die allen naar de zee stromen. Sommige rivieren maken veel bochten en omwegen, waarom niet direct naar de zee gaan?

Vraag: Waarom heeft U geen regels en voorschriften gemaakt voor uw toegewijden?

Moeder Meera: Wat is het nut van het mensen zeggen wat te doen? Vaak zijn ze het er niet mee eens en rebelleren. Mensen moeten zelf sterk zijn. Ik zeg niets maar mijn Licht verandert mensen van binnen en helpt hun zo te ontdekken wat ze echt willen en echt nodig hebben. Het is belangrijk te bidden en het Licht te ontvangen. Dat op zich zal je veranderen. Als het hart zich opent voor God volgen de regels vanzelf. Elk mens heeft zijn eigen regels en voorschriften afgestemd op de eigen mate van begrip. Wat belangrijk is, mij innerlijk te volgen. Dan weet je wat te doen en hoe je te gedragen, altijd.

Vraag: Het lijkt zo te zijn, dat wanneer we ons overgeven aan U, we een krachtveld betreden waarin onze realiteit snel en dramatisch transformeert om ons te tonen wat we moeten begrijpen. Wilt U hier iets over zeggen?

Moeder Meera: Wanneer je in mijn aanwezigheid komt of in contact met me, zal je ontwikkeling versnellen en je karma verminderen. Door mijn kracht, kun je meer leren in een leven en kun je meer en meer helder waarnemen zodat begrip makkelijker wordt. Ik geef je het Licht om je te laten zien wat je moet weten. Als je groeit zie je je tekortkomingen duidelijker. Dat is het gevolg van de genade van het Goddelijke.

Categorieën
Moeder Meera

Vraag & Antw.: Dagelijks leven

Painting by Mother Meera
Houden van het Licht- Schilderij door Moeder Meera

Vraag: Welke dagelijkse discipline helpt ons het Goddelijke te realiseren?

Mother Meera: Herinner je het Goddelijke in alles wat je doet. Als je tijd hebt mediteer dan. Draag alles op aan het Goddelijke,  alles, goed of slecht, zuiver en onzuiver. Dat is de beste en snelste weg.

Vraag: Ik zie zoveel gekte en hebzucht in de wereld, het is bijna niet te geloven dat de transformatie van de mensheid en de wereld mogelijk is.

Moeder Meera: Wat je ziet is juist, maar het goede in de mens is ook reëel. Het verlangen naar God is ook reëel het is de meest ware realiteit van de mens. En God houdt absoluut van de mensen. De transformatie zal plaatsvinden maar dat vraagt tijd en gaat langzaam. De fundering moet stevig zijn.

Categorieën
Moeder Meera

Vraag & Antw.: Gezondheid

Painting by Mother Meera
Schilderij van Moeder met verschillende Goddelijke Wezens

Vraag: Ik ben ziek en geloof dat de artsen me niet kunnen helpen.

Moeder Meera: Ten eerste; laat het idee los dat je ziek bent. Loop er niet voor weg maar maak het ook niet groter dan het is. Probeer te doen wat je gewend bent te doen. Laat je niet door anderen aanpraten dat je ziek bent. Sommigen mensen in onze omgeving maken onze problemen groter om er zelf iets mee te bereiken of zijn jaloers of door het tonen van sympathie tonen ze hun dominantie. Dus wees moedig en blijf je bewust van de situatie. Geef je over aan het Goddelijke, offer je ziekte aan het Goddelijke en vraag om kracht om het idee dat je ziek bent los te kunnen laten. Ik zal je helpen.

Vraag: Ik heb een oogoperatie ondergaan. Maar verloor het zicht volledig. Nu leef ik in angst en zorgen.

Moeder Meera: Maak je geen zorgen. Door je zorgen te maken verlies je vreugde en vrede in je denken en het zal je zicht niet teruggeven. In plaats daarvan, bidt tot het Goddelijke, groei in je vertrouwen in het Goddelijke, heb geloof in het Goddelijke en richt je gedachten op het Goddelijke. En bidt tot het Goddelijke om hulp. Je zult het innelijke zien ontwikkelen.

Vraag: Wat kunnen we doen om ons ervan te verzekeren dat we niet omlaag worden getrokken en schade ondervinden van het lijden van anderen?

Moeder Meera: Verpleegsters verzorgen patienten. Het is niet gebruikelijk dat ze zich  identificeren met het lijden van de patienten. In plaats daarvan bemoedigen ze de patienten met heel hun hart en bidden tot God voor verbetering en de gezondheid van de patienten. Indien mogelijk kunnen ze de patienten troosten met goede gevoelens. Het is prima zo te handelen.

Vraag: Is het nodig om persoonlijk naar U toe te komen om hulp te ontvangen en zo niet, hoe kunnen we dan uw leiding vinden?

Moeder Meera: Het is niet noodzakelijk naar me toe te komen. Mensen kunnen blijven waar ze zijn en tot God bidden, of hun eigen vertrouwen volgen en japa doen, dat is de naam van God met toewijding en heel het hart, en vragen om wat ze nodig hebben. Ik zal ze helpen en leiden.

Vraag: Waarom adviseert U mensen om naar een dokter te gaan?

Moeder Meera: Sommigen zeggen bang te zijn voor dokters, anderen hebben geen vertrouwen in dokters en weer anderen willen hun ziektes genezen door meditatie. Maar dat is niet de manier om ziektes te genezen. Daarom adviseer ik mensen naar een dokter te gaan.

Categorieën
Moeder Meera

Vraag & Antw.: Vragen om hulp

Mother MeeraVraag: Ik hoorde van een vriend dat U mensen die in nood zitten helpt. Is dat waar?

Moeder Meera: Ja.

Vraag: Helpt het U te schrijven als we problemen hebben? Of is bidden voldoende?

Moeder Meera: Devotees met veel “hart”, willen altijd schrijven, wat het probleem ook is. Zij keren zich altijd naar Moeder. Devotees met meer “hoofd” willen niet schrijven omdat ze vrezen dat ik een dossier aanleg over problemen die ze liever verborgen houden. In het algemeen is het goed dat mensen schrijven over hun problemen en dan krijgen ze direct hulp. Ondanks dat mensen direct antwoord kunnen kunnen krijgen door gebed, zullen niet  alle gebeden van iedereen zo intens zijn dat ze daardoor ook direct hulp krijgen. Velen treuzelen met het schrijven over hun problemen maar als ze dan uiteindelijk toch schrijven over hun problemen en de brieven posten, krijgen ze wellicht direct antwoord lang voor ik de brief zal hebben ontvangen. Ieder kan voor zichzelf besluiten om me te schrijven of niet.

Vraag: Wanneer iemand U om hulp vraagt antwoordt U simpel met „Ja“. Op welke manier helpt U?

Moeder Meera: Er zijn verschillende soorten Licht die voor verschillende doeleinden dienstig zijn. Ik stuur dat wat nodig is.

Vraag: Hoe grijpt Goddelijke Genade in?

Moeder Meera: Goddelijke Genade grijpt in en lost vaak de gegeven situatie op maar vaak is het niet mogelijk of ongewenst om karma volledig te neutraliseren. Genade kan enkele effecten veranderen.

Vraag: Ik voel een heftige kwelling; Soms hou ik van U en soms niet. Kunt U me helpen?

Moeder Meera: Het doet er niet toe of je van me houdt of niet, als je hulp nodig hebt, zal ik je helpen. De hulp is niet afhankelijk van welke voorwaarde dan ook. Als je mij of mijn hulp nodig hebt zal ik je helpen, welk pad je ook volgt. Voor mij is er geen verschil. Alle wegen, paden leiden naar hetzelfde doel, dat is het Goddelijke te realiseren.

Vraag: Wat is de beste manier om met U te communiceren?

Moeder Meera: De zieleverbinding is de beste; dat voel je innerlijk het beste, maar je kunt ook schrijven.

Vraag: Wat is zo belangrijk aan het vragen voor iets aan het Goddelijke?

Moeder Meera: Als je iets wilt, liefde, waarheid, of moed bijvoorbeeld, vraag erom. Als je God nederig en liefdevol iets vraagt, zul je het ontvangen. Maar je moet wel met heel je hart vragen zodat het hart leeg is en God het kan vullen. Als er enige trots is kan Hij het niet volledig vullen. God wil je alles geven, je moet leren Hem zijn gang te laten gaan. Daar is overgave voor nodig. De beloning voor overgave is gelukzaligheid en kennis.

Vraag: Waar kan ik om vragen?

Moeder Meera: Vraag overal om, zoals een kind de moeder om alles vraagt zonder schaamte. Stop niet bij vrede van geest of zuiverheid van hart of overgave. Vraag om alles. Wees niet met minder tevreden dan alles. Als je vraagt zul je krijgen. Als je krijgt zul je het ook moeten dragen.


* Adres van Moeder voor brieven (uitsluitend postadres):

Mother Meera, Oberdorf 4 A, 65599 Dornburg-Thalheim, Germany.

(Realiseert u zich dat u geen geschreven antwoord krijgt.)

Categorieën
Moeder Meera

Vraag & Antw.: Darshan

Painting by Mother Meera
Meditatie- Schilderij door Moeder Meera

Vraag: Waarom wordt Darshan zo eenvoudig uitgevoerd, zonder zingen bijvoorbeeld?

Moeder Meera: Mensen zijn te aktief en zitten zelden echt stil. In stilte kun je meer ontvangen omdat alle aktiviteit dan op een punt gecentreerd is. Mijn lering is alleen de essentie te geven, het Goddelijke, dat wat echt nodig is. Ik geef ieder precies dat wat nodig is. Paramatman in stilte. God is stilte. Alles komt voort uit stilte. In stilte kan er meer gedaan worden. De echte ervaring van zegening is zonder woorden.

Vraag: Wat is de relatie tussen uw stilte en mijn- of van andere devotees’- ontwikkeling?

Moeder Meera: Ik spreek niet maar mijn kracht verandert mensen volledig. De kracht van het Goddelijke werkt in stilte en zal dingen veranderen in overeenstemming met je behoeftes  en waar je om vraagt. Soms kan ik je direct geven waar je om hebt verzocht. Soms neemt het wat tijd. Sommige mensen vragen om elk klein dingetje en anderen blijven maar vragen dat is per persoon verschillend. Maar of je er nu om vraagt of niet, speelt geen rol. Ik geef je wat nodig is.

Vraag: Wanneer we Darshan van U krijgen buigen we voor U (Pranam) en dan neemt U ons hoofd in uw handen; wat doet U dan?

Moeder Meera: Aan de achterkant van het menselijk lichaam loopt een witte lijn van de tenen naar het hoofd. In feite beginnen twee lijnen bij de tenen en komen samen aan de basis van de ruggengraat en gaat dan als een lijn verder naar de top van het hoofd. Deze lijn is dunner dan een haar en heeft wat knopen hier en daar die door Goddelijke personen ontward kunnen worden. Het is een heel delicaat werk dat met grote voorzichtigheid gedaan moet worden omdat het zelfs levensgevaarlijk kan zijn als de draad breekt. Als ik je hoofd in mijn handen heb, ben ik bezig die knopen te ontwarren. Terwijl ik ook andere obstakels voor je sadhana verwijder. Als ik je hoofd vasthoud beweegt het licht zich langs deze witte lijn omhoog en als bij een thermometer geeft dat de mate van ontwikkeling van je sadhana aan. Wanneer er geen vooruitgang is zakt het licht weer tot het niveau dat de ontwikkeling  van je sadhana aangeeft. Als het licht voordurend tot bovenaan blijft kan deze persoon visioenen hebben en veel andere ervaringen. Hoewel sommigen ook visioenen en ervaringen hebben zonder deze witte lijn. Als de lijn tot boven in het hoofd doorloopt ervaart men Paramatman Darshan. Loopt de lijn nog verder, boven het hoofd dan is er een voortdurende relatie met Paramatman. Als je aspiratie zakt, zakt ook de lijn. Je zou op een dag zelfs je sadhana kunnen stoppen. Dat is een grote crisis die in ieder geval voorkomen kan worden. Aan de voorkant van het lichaam bevinden zich twee rode lijnen die bij de tenen beginnen, aan de zijkant van de benen omhoog lopen en aan de basis van de ruggengraat samenkomen waar de witte lijnen ook al samenkomen. Als de witte en de rode lijn samenkomen bereik je absolute onthechting. Dit komt zelden voor en alleen bij degenen die de Goddelijke shakti bezitten. Door het groeien van de witte en de rode lijnen zal je sadhana zich permanent ontwikkelen zonder de kans op terugval. Als de rode lijn zich volledig ontwikkelt zul je grote hoogtes bereiken. De witte lijnen helpen en ondersteunen de ervaringen van degenen met een psychische opening. Zelfs als er sprake is van een psychische opening bestaat de mogelijkheid dat deze zich weer kan sluiten. De opening van het psychische is effectief voor sadhana maar is niet genoeg.  De inrichting van de witte en rode lijnen helpen de psychische openening open te houden. Als de psychische opening gezien wordt als een bloem zijn de rode en witte lijnen de plant zelf.

Vraag: Wat ziet U wanneer U tijdens Darshan mensen in de ogen kijkt?

Moeder Meera: Ik zie de moeilijkheden in hun leven en de belemmeringen in hun sadhana.

Vraag: Is de Moeder moedig en krachtig tijdens Darshan?

Adilakshmi: De Moeder is erg moedig, krachtig en gracieus. Bijna vier honderd ogen richten zich op Haar tijdens Darshan maar Zij is altijd kalm, ingetogen en onveranderlijk.

Vraag: Hoe belangrijk is het om naar Thalheim (toentertijd de plek waar Darshan werd gegeven) te komen om Darshan van U te ontvangen?

Moeder Meera: Het is niet nodig om hier te komen en bij me te blijven; Ik kan overal helpen. Mensen kunnen komen maar als dat niet mogelijk is, hoeft niemand zich daar zorgen om te maken. Het fysieke contact is een manier om het Licht te geven maar dat is niet zo belangrijk voor me. Maar als mensen hier komen voelen ze de aanwezigheid meer concreet. Met of zonder aanraking, we kunnen het Licht ontvangen.

Vraag: Hoe kunnen we onszelf voorbereiden op het ontvangen van Darshan?

Moeder Meera: Er is niets dat je speciaal hoeft te doen. In Darshan probeer je stil te zitten zonder te denken. Om dat te kunnen doen is het nodig vredig te zijn.

Vraag: U spreekt over stil zitten tijdens Darshan, zonder gedachten. Maar ik bid vaak. Ik dat goed?

Moeder Meera: In stilte betekent hier; fysiek stil zitten en tot God bidden voor het Goddelijke en japa doen. Stilte is een rustige geest. Het is ook beter nog even stil te blijven zitten na Darshan dan direct weg te gaan.

Vraag: Is er iets dat we speciaal kunnen proberen te doen na Darshan? Is er een manier om de tijdens Darshan ontvangen zegeningen te laten voortduren?

Moeder Meera: Wees stil. Het is beter je niet direct in een andere activiteit te storten.

Vraag: Hoe kan ik U danken voor wat U me geeft?

Moeder Meera: Je ontvangt. Dat is dank. Dat is een geweldig iets.

Categorieën
Moeder Meera

Vraag & Antw.: Paramatman Licht

Painting by Mother Meera
Schilderij door Moeder Meera, voorstelling: De vereniging met het Goddelijke

Vraag: Wat is het belang van het Paramatman Licht?

Moeder Meera: Ik roep het Paramatman Licht naar beneden. Het Paramatman Licht is in alles. Het werk van transformeren zal sneller gaan wanneer de mensen zich openen. Maar zelfs als ze dat niet doen zal de druk en kracht van het Licht zo groot zijn dat ze zich openen.

Vraag: Wat betekent het naar beneden brengen van het Paramatman Licht? Is het Paramatman niet al overal?

Moeder Meera: Het Paramatman Licht is overal, maar je moet weten wanneer, waar, hoe en waarvoor het te gebruiken is. Het Licht was er altijd, Ik bidt tot Paramatman, het Opperwezen, om geschikt te zijn het te gebruiken. Het Licht is nooit eerder gebruikt. Zoals electriciteit dat alom aanwezig is, maar je moet weten hoe het te activeren en te gebruiken. Daarvoor ben ik gekomen.

Vraag: Wat is een Avatar?

Moeder Meera: Avatars komen van het Goddelijke, terwijl zelf-gerealiseerde zielen juist naar het Goddelijke toegaan. Avatars zijn altijd een met God en verliezen nooit het Goddelijke bewustzijn, in tegenstelling tot gurus die in onwetendheid zijn begonnen. Om zelf-gerealiseerd te worden moeten mensen dat bereiken door spirituele oefeningen, meditatie en japa; hard werken en dan de vruchten daarvan plukken. Omdat ze er hard voor hebben gewerkt verwachten ze dat ook van anderen; ze hebben dan niet zo veel geduld als Goddelijke persoonlijkheden. Het is ook zo dat avatars dingen sneller kunnen veranderen.

Vraag: Als U het lichaam verlaat, vertrekt het Licht dan met U?

Moeder Meera: Het blijft, het gaat door. Elke Avatar brengt een bepaald Licht naar beneden dat de geschiedenis van de mensheid veranderd. We moeten proberen dat Licht te vinden dat in ons is verborgen als een bloemknop. Het moet gaan bloeien als een bloem. In alle dingen, overal, in alle wezens ligt het Licht verborgen en moeten we het ontdekken. Als we het proberen met heel ons hart zal het lukken….. Dan leven we onafgebroken in het Paramatman Licht en zijn we Paramatman. Ik wil dat het Paramatman overal tot bloei komt.

Categorieën
Moeder Meera

Vraag & Antw.: Familie leven

Mother Meera with Ashram children in India
Moeder Meera met Ashram kinderen in India

Vraag: Is het huwelijk een hindernis voor godsrealisatie?

Moeder Meera: Het huwelijk is geen obstakel voor Goddelijke dienstbaarheid of voor het bereiken van het Goddelijke. Vermoei jezelf niet met de worsteling over de beslissing om wel of niet te trouwen. Als je wilt trouwen is het ok. Als je als een monnik of non wilt leven is dat ook ok. Maar worstel er niet mee, neem in vrijheid een beslissing en leef zoals je wilt, alleen of met een partner.

Vraag: Wie heeft het meest liefde nodig?

Moeder Meera: Kinderen en ouderen hebben meer liefde en zorg nodig.

Vraag: Mijn vader heeft me gevraagd de zaak over te nemen maar ik voel er niet veel voor.  Ik wil anderen helpen.

Moeder Meera: Hoe kun je anderen helpen als je je eigen vader niet helpt? Maak eerst je familie gelukkig en doe wat je vader je vroeg.

Vraag: Wanneer kan ik me losmaken van mijn familieverplichtingen?

Moeder Meera: Als je kinderen hebt is het je plicht ze te onderwijzen, een baan voor ze te zoeken, een huwelijk te regelen en ze zelfredzaam/ zelfverzorgend te maken. Als jouw kinderen op hun beurt kinderen hebben dan is het hun plicht om voor hun kinderen te zorgen. Als je verantwoording neemt voor je kleinkinderen is dat een blijk van onwetendheid. In het westen zijn dezelfde plichten aan de orde maar dan zonder het regelen van een huwelijk voor je kinderen.

Vraag: Helpt U me alstublieft andere mensen te begrijpen en in harmonie met iedereen te leven.

Moeder Meera: Als je bewustzijn groeit wordt het makkelijker te begrijpen.