Moeder Meera

Wie is Moeder Meera?
Mother Meera

“Je kunt elk pad, elke religie, elke goeroe en elke techniek volgen, ik zal er voor je zijn als je hulp en zegeningen nodig hebt.” - Moeder Meera

Moeder Meera

Moeder Meera is een mysticus die in Duitsland woont en mensen kwam helpen. Ze geeft de Darshan -zegen in haar huis in Balduinstein en op reizen naar verschillende landen, en houdt stille meditaties. Darshan is de vrije overdracht van licht, liefde en genade. Ze werd geboren op 26 december 1960 in Chandepalle, een dorp in Telangana, Zuid-India. Ze werd als jong meisje ontdekt door Mr. Reddy , die haar herkende als de belichaming van de Goddelijke Moeder, een Avatar.

Moeder Meera is anders dan traditionele leraren, ze is geen goeroe met studenten, haar rol is meer die van een meelevende moeder. Ze onderhoudt geen enkele organisatie of formele structuur om haar heen. Ze geeft geen cursussen en onderwijst geen specifieke meditatietechniek, maar ze beveelt japa aan, de herhaling van een goddelijke naam of mantra. Ze zegt dat je alle activiteiten, gedachten en gevoelens intern aan het Goddelijke moet aanbieden.

Haar werk is in stilte. Haar Darshans en meditaties vinden plaats in volledige stilte. Ze werkt als een aanwezigheid zelf, niet door middel van lesgeven en lezingen. Iedereen, ongeacht religieuze overtuiging, is welkom om haar hulp of zegen te ontvangen.

Moeders rol

In veel tradities van de oosterse spiritualiteit wordt aangenomen dat alle wezens in wezen één zijn in hun meest innerlijke natuur, één met het Allerhoogste Goddelijke – toch zijn de meeste mensen zich niet bewust van deze kennis. Om deze primaire ‘sluier van onwetendheid’ op te heffen, komen Avatars naar de aarde als mensen met een duidelijk besef van de ware identiteit en al de implicaties ervan, en leven onder ons met de taak om de realiteit van hun ware aard aan mensen te tonen en te herkennen. Moeder Meera

Moeder Meera is een Avatar die vanaf haar geboorte op de hoogte is van haar goddelijke identiteit en de specifieke kenmerken van haar werk. Als Avatar brengt Moeder Meera een nieuwe kwaliteit van bewustzijn en spirituele kracht.

Haar transformerende kracht is erop gericht de spirituele ontwikkeling van de mensheid te versnellen. Haar identiteit komt overeen met de oosterse spirituele traditie, waarin goddelijke wezens een menselijke vorm aannemen om anderen te begeleiden naar de realisatie van hun ware aard. Moeder beweert niet de enige Avatar te zijn die momenteel op aarde werkt, want velen zijn hier nu om het goddelijke werk te volbrengen, sommige bekend, sommige onbekend.

De Goddelijke Moeder is het vrouwelijke aspect van het goddelijke, aanbeden in veel culturen onder verschillende namen zoals: de maagd Maria, Kali, Isis en Durga. Ze vertegenwoordigt verschillende kwaliteiten van goddelijke manifestatie. De Goddelijke Moeder vertegenwoordigt het dynamische aspect van de Godheid en brengt Gods Wil, Barmhartigheid en Genade over. Het idee van God als Moeder is misschien ongebruikelijk in het Westen, maar in het Oosten is het een eeuwenoude manier om het Goddelijke te beschouwen en ermee om te gaan – vooral in India, waar God wordt opgevat als zijnde zowel met als zonder vorm. God staat bekend als zowel transcendent als immanent, omdat hij boven en boven alles staat, maar ook radicaal vrij is om eeuwig te manifesteren binnen alle ontelbare vormen van de hele schepping.

Het nieuwe licht

Volgens de Indiase traditie worden Avatars naar de aarde gestuurd om mensen te helpen. Moeder Meera heeft een bepaald licht naar beneden gebracht dat zij het Paramatman Licht noemt en dat alle goddelijke kwaliteiten in zich heeft. Door Darshan, maar ook door gebeden en meditatie kan iedereen zich openstellen voor dit licht, ongeacht zijn eigen geloof of etnische afkomst. Hoewel dit licht niet geheel nieuw is, is het een katalysator voor het activeren van het innerlijke licht in de menselijke ziel. Het is de taak van Moeder Meera om dit licht bewust naar beneden te halen en de spirituele ontwikkeling van de mensheid te bevorderen.

Het hele doel van mijn werk ligt in het oproepen van het Paramatman Licht en in het helpen van mensen. Hiervoor kwam ik – om jullie hart te openen voor het Licht. - Moeder Meera meer aanhalingstekens →