Vragen & Antwoorden

Uitgebreide antwoorden van Moeder Meera

Darshan

Waarom wordt Darshan zo eenvoudig uitgevoerd, zonder zingen bijvoorbeeld?

Moeder Meera: Mensen zijn te aktief en zitten zelden echt stil. In stilte kun je meer ontvangen omdat alle aktiviteit dan op een punt gecentreerd is. Mijn lering is alleen de essentie te geven, het Goddelijke, dat wat echt nodig is. Ik geef ieder precies dat wat nodig is. Paramatman in stilte. God is stilte. Alles komt voort uit stilte. In stilte kan er meer gedaan worden. De echte ervaring van zegening is zonder woorden.

Wat is de relatie tussen uw stilte en mijn- of van andere devotees’- ontwikkeling?

MM: Ik spreek niet maar mijn kracht verandert mensen volledig. De kracht van het Goddelijke werkt in stilte en zal dingen veranderen in overeenstemming met je behoeftes  en waar je om vraagt. Soms kan ik je direct geven waar je om hebt verzocht. Soms neemt het wat tijd. Sommige mensen vragen om elk klein dingetje en anderen blijven maar vragen dat is per persoon verschillend. Maar of je er nu om vraagt of niet, speelt geen rol. Ik geef je wat nodig is.

Wanneer we Darshan van U krijgen buigen we voor U (Pranam) en dan neemt U ons hoofd in uw handen; wat doet U dan?

MM: Aan de achterkant van het menselijk lichaam loopt een witte lijn van de tenen naar het hoofd. In feite beginnen twee lijnen bij de tenen en komen samen aan de basis van de ruggengraat en gaat dan als een lijn verder naar de top van het hoofd. Deze lijn is dunner dan een haar en heeft wat knopen hier en daar die door Goddelijke personen ontward kunnen worden. Het is een heel delicaat werk dat met grote voorzichtigheid gedaan moet worden omdat het zelfs levensgevaarlijk kan zijn als de draad breekt. Als ik je hoofd in mijn handen heb, ben ik bezig die knopen te ontwarren. Terwijl ik ook andere obstakels voor je sadhana verwijder. Als ik je hoofd vasthoud beweegt het licht zich langs deze witte lijn omhoog en als bij een thermometer geeft dat de mate van ontwikkeling van je sadhana aan. Wanneer er geen vooruitgang is zakt het licht weer tot het niveau dat de ontwikkeling  van je sadhana aangeeft. Als het licht voordurend tot bovenaan blijft kan deze persoon visioenen hebben en veel andere ervaringen. Hoewel sommigen ook visioenen en ervaringen hebben zonder deze witte lijn. Als de lijn tot boven in het hoofd doorloopt ervaart men Paramatman Darshan. Loopt de lijn nog verder, boven het hoofd dan is er een voortdurende relatie met Paramatman. Als je aspiratie zakt, zakt ook de lijn. Je zou op een dag zelfs je sadhana kunnen stoppen. Dat is een grote crisis die in ieder geval voorkomen kan worden. Aan de voorkant van het lichaam bevinden zich twee rode lijnen die bij de tenen beginnen, aan de zijkant van de benen omhoog lopen en aan de basis van de ruggengraat samenkomen waar de witte lijnen ook al samenkomen. Als de witte en de rode lijn samenkomen bereik je absolute onthechting. Dit komt zelden voor en alleen bij degenen die de Goddelijke shakti bezitten. Door het groeien van de witte en de rode lijnen zal je sadhana zich permanent ontwikkelen zonder de kans op terugval. Als de rode lijn zich volledig ontwikkelt zul je grote hoogtes bereiken. De witte lijnen helpen en ondersteunen de ervaringen van degenen met een psychische opening. Zelfs als er sprake is van een psychische opening bestaat de mogelijkheid dat deze zich weer kan sluiten. De opening van het psychische is effectief voor sadhana maar is niet genoeg.  De inrichting van de witte en rode lijnen helpen de psychische openening open te houden. Als de psychische opening gezien wordt als een bloem zijn de rode en witte lijnen de plant zelf.

Mother Meera
Wat ziet U wanneer U tijdens Darshan mensen in de ogen kijkt?

MM: Ik zie de moeilijkheden in hun leven en de belemmeringen in hun sadhana.

Is de Moeder moedig en krachtig tijdens Darshan?

Adilakshmi: De Moeder is erg moedig, krachtig en gracieus. Bijna vier honderd ogen richten zich op Haar tijdens Darshan maar Zij is altijd kalm, ingetogen en onveranderlijk.

Hoe belangrijk is het om naar Thalheim (toentertijd de plek waar Darshan werd gegeven) te komen om Darshan van U te ontvangen?

MM: Het is niet nodig om hier te komen en bij me te blijven; Ik kan overal helpen. Mensen kunnen komen maar als dat niet mogelijk is, hoeft niemand zich daar zorgen om te maken. Het fysieke contact is een manier om het Licht te geven maar dat is niet zo belangrijk voor me. Maar als mensen hier komen voelen ze de aanwezigheid meer concreet. Met of zonder aanraking, we kunnen het Licht ontvangen.

Hoe kunnen we onszelf voorbereiden op het ontvangen van Darshan?

MM: Er is niets dat je speciaal hoeft te doen. In Darshan probeer je stil te zitten zonder te denken. Om dat te kunnen doen is het nodig vredig te zijn.

U spreekt over stil zitten tijdens Darshan, zonder gedachten. Maar ik bid vaak. Ik dat goed?

MM: In stilte betekent hier; fysiek stil zitten en tot God bidden voor het Goddelijke en japa doen. Stilte is een rustige geest. Het is ook beter nog even stil te blijven zitten na Darshan dan direct weg te gaan.

Is er iets dat we speciaal kunnen proberen te doen na Darshan? Is er een manier om de tijdens Darshan ontvangen zegeningen te laten voortduren?

MM: Wees stil. Het is beter je niet direct in een andere activiteit te storten.

Hoe kan ik U danken voor wat U me geeft?

MM: Je ontvangt. Dat is dank. Dat is een geweldig iets.

Paramatman Licht

Wat is het belang van het Paramatman Licht?

MM: Ik roep het Paramatman Licht naar beneden. Het Paramatman Licht is in alles. Het werk van transformeren zal sneller gaan wanneer de mensen zich openen. Maar zelfs als ze dat niet doen zal de druk en kracht van het Licht zo groot zijn dat ze zich openen.

Wat betekent het naar beneden brengen van het Paramatman Licht? Is het Paramatman niet al overal?

MM: Het Paramatman Licht is overal, maar je moet weten wanneer, waar, hoe en waarvoor het te gebruiken is. Het Licht was er altijd, Ik bidt tot Paramatman, het Opperwezen, om geschikt te zijn het te gebruiken. Het Licht is nooit eerder gebruikt. Zoals electriciteit dat alom aanwezig is, maar je moet weten hoe het te activeren en te gebruiken. Daarvoor ben ik gekomen.

Wat is een Avatar?

MM: Avatars komen van het Goddelijke, terwijl zelf-gerealiseerde zielen juist naar het Goddelijke toegaan. Avatars zijn altijd een met God en verliezen nooit het Goddelijke bewustzijn, in tegenstelling tot gurus die in onwetendheid zijn begonnen. Om zelf-gerealiseerd te worden moeten mensen dat bereiken door spirituele oefeningen, meditatie en japa; hard werken en dan de vruchten daarvan plukken. Omdat ze er hard voor hebben gewerkt verwachten ze dat ook van anderen; ze hebben dan niet zo veel geduld als Goddelijke persoonlijkheden. Het is ook zo dat avatars dingen sneller kunnen veranderen.

Als U het lichaam verlaat, vertrekt het Licht dan met U?

MM: Het blijft, het gaat door. Elke Avatar brengt een bepaald Licht naar beneden dat de geschiedenis van de mensheid veranderd. We moeten proberen dat Licht te vinden dat in ons is verborgen als een bloemknop. Het moet gaan bloeien als een bloem. In alle dingen, overal, in alle wezens ligt het Licht verborgen en moeten we het ontdekken. Als we het proberen met heel ons hart zal het lukken….. Dan leven we onafgebroken in het Paramatman Licht en zijn we Paramatman. Ik wil dat het Paramatman overal tot bloei komt.

Vragen om Hulp

Ik hoorde van een vriend dat U mensen die in nood zitten helpt. Is dat waar?

MM: Ja.

Helpt het U te schrijven als we problemen hebben? Of is bidden voldoende?

MM: Devotees met veel “hart”, willen altijd schrijven, wat het probleem ook is. Zij keren zich altijd naar Moeder. Devotees met meer “hoofd” willen niet schrijven omdat ze vrezen dat ik een dossier aanleg over problemen die ze liever verborgen houden. In het algemeen is het goed dat mensen schrijven over hun problemen en dan krijgen ze direct hulp. Ondanks dat mensen direct antwoord kunnen kunnen krijgen door gebed, zullen niet  alle gebeden van iedereen zo intens zijn dat ze daardoor ook direct hulp krijgen. Velen treuzelen met het schrijven over hun problemen maar als ze dan uiteindelijk toch schrijven over hun problemen en de brieven posten, krijgen ze wellicht direct antwoord lang voor ik de brief zal hebben ontvangen. Ieder kan voor zichzelf besluiten om me te schrijven of niet.

Wanneer iemand U om hulp vraagt antwoordt U simpel met „Ja“. Op welke manier helpt U?

MM: Er zijn verschillende soorten Licht die voor verschillende doeleinden dienstig zijn. Ik stuur dat wat nodig is.

Hoe grijpt Goddelijke Genade in?

MM: Goddelijke Genade grijpt in en lost vaak de gegeven situatie op maar vaak is het niet mogelijk of ongewenst om karma volledig te neutraliseren. Genade kan enkele effecten veranderen.

Ik voel een heftige kwelling; Soms hou ik van U en soms niet. Kunt U me helpen?

MM: Het doet er niet toe of je van me houdt of niet, als je hulp nodig hebt, zal ik je helpen. De hulp is niet afhankelijk van welke voorwaarde dan ook. Als je mij of mijn hulp nodig hebt zal ik je helpen, welk pad je ook volgt. Voor mij is er geen verschil. Alle wegen, paden leiden naar hetzelfde doel, dat is het Goddelijke te realiseren.

Wat is de beste manier om met U te communiceren?

MM: De zieleverbinding is de beste; dat voel je innerlijk het beste, maar je kunt ook schrijven.

Wat is zo belangrijk aan het vragen voor iets aan het Goddelijke?

MM: Als je iets wilt, liefde, waarheid, of moed bijvoorbeeld, vraag erom. Als je God nederig en liefdevol iets vraagt, zul je het ontvangen. Maar je moet wel met heel je hart vragen zodat het hart leeg is en God het kan vullen. Als er enige trots is kan Hij het niet volledig vullen. God wil je alles geven, je moet leren Hem zijn gang te laten gaan. Daar is overgave voor nodig. De beloning voor overgave is gelukzaligheid en kennis.

Waar kan ik om vragen?

MM: Vraag overal om, zoals een kind de moeder om alles vraagt zonder schaamte. Stop niet bij vrede van geest of zuiverheid van hart of overgave. Vraag om alles. Wees niet met minder tevreden dan alles. Als je vraagt zul je krijgen. Als je krijgt zul je het ook moeten dragen.


* Adres van Moeder voor brieven (uitsluitend postadres):

Mother Meera, Oberdorf 4 A, 65599 Dornburg-Thalheim, Germany.

(Realiseert u zich dat u geen geschreven antwoord krijgt.)


Dagelijks Leven

Welke dagelijkse discipline helpt ons het Goddelijke te realiseren?

MM: Herinner je het Goddelijke in alles wat je doet. Als je tijd hebt mediteer dan. Draag alles op aan het Goddelijke,  alles, goed of slecht, zuiver en onzuiver. Dat is de beste en snelste weg.

Mother Meera Houden van het Licht- Schilderij door Moeder Meera
Ik zie zoveel gekte en hebzucht in de wereld, het is bijna niet te geloven dat de transformatie van de mensheid en de wereld mogelijk is.

MM: Wat je ziet is juist, maar het goede in de mens is ook reëel. Het verlangen naar God is ook reëel het is de meest ware realiteit van de mens. En God houdt absoluut van de mensen. De transformatie zal plaatsvinden maar dat vraagt tijd en gaat langzaam. De fundering moet stevig zijn.

Familie Leven

Is het huwelijk een hindernis voor godsrealisatie?

MM: Het huwelijk is geen obstakel voor Goddelijke dienstbaarheid of voor het bereiken van het Goddelijke. Vermoei jezelf niet met de worsteling over de beslissing om wel of niet te trouwen. Als je wilt trouwen is het ok. Als je als een monnik of non wilt leven is dat ook ok. Maar worstel er niet mee, neem in vrijheid een beslissing en leef zoals je wilt, alleen of met een partner.

Wie heeft het meest liefde nodig?

MM: Kinderen en ouderen hebben meer liefde en zorg nodig.

Mijn vader heeft me gevraagd de zaak over te nemen maar ik voel er niet veel voor.  Ik wil anderen helpen.

MM: Hoe kun je anderen helpen als je je eigen vader niet helpt? Maak eerst je familie gelukkig en doe wat je vader je vroeg.

Wanneer kan ik me losmaken van mijn familieverplichtingen?

MM: Als je kinderen hebt is het je plicht ze te onderwijzen, een baan voor ze te zoeken, een huwelijk te regelen en ze zelfredzaam/ zelfverzorgend te maken. Als jouw kinderen op hun beurt kinderen hebben dan is het hun plicht om voor hun kinderen te zorgen. Als je verantwoording neemt voor je kleinkinderen is dat een blijk van onwetendheid. In het westen zijn dezelfde plichten aan de orde maar dan zonder het regelen van een huwelijk voor je kinderen.

Helpt U me alstublieft andere mensen te begrijpen en in harmonie met iedereen te leven.

MM: Als je bewustzijn groeit wordt het makkelijker te begrijpen.

Gezondheid

Ik ben ziek en geloof dat de artsen me niet kunnen helpen.

MM: Ten eerste; laat het idee los dat je ziek bent. Loop er niet voor weg maar maak het ook niet groter dan het is. Probeer te doen wat je gewend bent te doen. Laat je niet door anderen aanpraten dat je ziek bent. Sommigen mensen in onze omgeving maken onze problemen groter om er zelf iets mee te bereiken of zijn jaloers of door het tonen van sympathie tonen ze hun dominantie. Dus wees moedig en blijf je bewust van de situatie. Geef je over aan het Goddelijke, offer je ziekte aan het Goddelijke en vraag om kracht om het idee dat je ziek bent los te kunnen laten. Ik zal je helpen.

Ik heb een oogoperatie ondergaan. Maar verloor het zicht volledig. Nu leef ik in angst en zorgen.

MM: Maak je geen zorgen. Door je zorgen te maken verlies je vreugde en vrede in je denken en het zal je zicht niet teruggeven. In plaats daarvan, bidt tot het Goddelijke, groei in je vertrouwen in het Goddelijke, heb geloof in het Goddelijke en richt je gedachten op het Goddelijke. En bidt tot het Goddelijke om hulp. Je zult het innelijke zien ontwikkelen.

Wat kunnen we doen om ons ervan te verzekeren dat we niet omlaag worden getrokken en schade ondervinden van het lijden van anderen?

MM: Verpleegsters verzorgen patienten. Het is niet gebruikelijk dat ze zich  identificeren met het lijden van de patienten. In plaats daarvan bemoedigen ze de patienten met heel hun hart en bidden tot God voor verbetering en de gezondheid van de patienten. Indien mogelijk kunnen ze de patienten troosten met goede gevoelens. Het is prima zo te handelen.

Is het nodig om persoonlijk naar U toe te komen om hulp te ontvangen en zo niet, hoe kunnen we dan uw leiding vinden?

MM: Het is niet noodzakelijk naar me toe te komen. Mensen kunnen blijven waar ze zijn en tot God bidden, of hun eigen vertrouwen volgen en japa doen, dat is de naam van God met toewijding en heel het hart, en vragen om wat ze nodig hebben. Ik zal ze helpen en leiden.

Waarom adviseert U mensen om naar een dokter te gaan?

MM: Sommigen zeggen bang te zijn voor dokters, anderen hebben geen vertrouwen in dokters en weer anderen willen hun ziektes genezen door meditatie. Maar dat is niet de manier om ziektes te genezen. Daarom adviseer ik mensen naar een dokter te gaan.

Korte citaten

Korte citaten van Moeder Meera

Over Moeder:

“Het doel van mijn werk is het naar beneden roepen van het Licht van Paramatman en in het helpen van mensen. Daarvoor kwam ik- Om jullie harten te openen voor het Licht.”

Helpen:

“Als je mij of mijn hulp nodig hebt zal ik je helpen, welk pad je ook volgt. Voor mij is er geen verschil. Alle wegen, paden leiden naar hetzelfde doel, dat is het Goddelijke te realiseren.”

Gedachtenis:

“Welke mantra het ook maar is die makkelijke en spontaan in je opkomt is de juiste voor je. Het zou je een sterk gevoel moeten geven als muziek die vanuit je hart opkomt.”

Avatars:

“Avatars komen van het Goddelijke, terwijl zelf-gerealiseerde zielen juist naar het Goddelijke toegaan. Avatars zijn altijd een met God en verliezen nooit het Goddelijke bewustzijn.”

De Moeder:

“Een gerealiseerd mens is als een kind dat zich vredig in de schoot van de Moeder bevindt, wetende dat het zich voortdurend in de Genade en het Licht van de Goddelijke Moeder bevindt.”

Overgave:

“Het is niet noodzakelijk naar me toe te komen. Mensen kunnen blijven waar ze zijn en tot God bidden, of hun eigen vertrouwen volgen en japa doen, dat is de naam van God met toewijding en heel het hart, en vragen om wat ze nodig hebben. Ik zal ze helpen en leiden.”

Vragen:

“Maak er een gewoonte van om alles aan het goddelijke te vragen.”