O Matce Meerze

Wszystko, co chcesz wiedzieć o Matce Meerze

Boska Matka jest siłą twórczą w przyrodzie. W różnych kulturach jest czczona pod wieloma imionami. Ona jest żeńskim aspektem Boskości.

Awatar jest uosobieniem Boga w ludzkim ciele. Matka Meera jest ucieleśnieniem Boskiej Matki w ludzkim ciele.

Światło Paramatmana: Matka Meera sprowadziła światło Najwyższego, Paramatmana, aby pomóc w ewolucji ludzkości. ​


Matka Meera

Kim jest Matka Meera?

Pytania i Odpowiedzi

Obszerne odpowiedzi Matki Meery

Pan Reddy, Boski Posłaniec

Człowiek, który sprowadził na świat Matkę Meerę.