O Matce Meeře

Vše, co chcete vědět o Matce Meeře

Božská Matka je tvořivá síla v přírodě. V různých kulturách je uctívána pod mnoha jmény. Je ženským aspektem Božství. více

Avatar je zosobněním Boha do lidského těla. Matka Meera je ztělesněním Božské Matky v lidském těle. více

Světlo Paramatman: Matka Meera svrhla světlo Nejvyššího, Paramatmana, aby pomohla evoluci lidstva. více


Matka Meera

Kdo je Matka Meera?

Avatara

Role a poslání matky ve světě

Božská Matka

Ztělesnění božského ženství

Nové Světlo

Snížení Světla

Pane Reddy, božský posel

Muž, který přivedl Matku Meeru na svět.

Japa a Meditace

Pamatování Božího jména

Otázky a Odpovědi

Rozsáhlé odpovědi Matky Meery

Citáty

Několik krátkých citátů