O Matce Meeře

Vše, co chcete vědět o Matce Meeře

Božská Matka je tvořivá síla v přírodě. V různých kulturách je uctívána pod mnoha jmény. Je ženským aspektem Božství.

Avatar je zosobněním Boha do lidského těla. Matka Meera je ztělesněním Božské Matky v lidském těle.

Světlo Paramatman: Matka Meera svrhla světlo Nejvyššího, Paramatmana, aby pomohla evoluci lidstva.


Matka Meera

Kdo je Matka Meera?

Otázky a Odpovědi

Rozsáhlé odpovědi Matky Meery

Pane Reddy, božský posel

Muž, který přivedl Matku Meeru na svět.