Odpovědi od Matky Meery 2024

Rozdíl mezi meditací osobně a online, Rozdíl mezi meditací osobně a Daršanem, Matka začíná cestovat, Přímé přenosy z Indie a Německa, Práce Matky v Indii

  1. ledna 2024

Rozdíl mezi meditací osobně a online

Otázka: Jaký je rozdíl mezi meditací online a meditací osobně s Vámi? Mám raději sedět v meditaci doma nebo přijít s Vámi sedět osobně?

Matka Meera: Mezi meditací a sledováním doma a skupinovou meditací osobně se mnou je velký rozdíl. Jsou jiné - nemůžeme je srovnávat. Když přemýšlíte že přijedete sem, vaše soustředění se již připravuje na meditaci. Než dorazíte, jste již soustředěni na Božství. Když přijdete do meditační místnosti, všimnete si rozdílu. Ticho je živé. Když začne meditace, dívám se na každého v místnosti přímo. Když sedíte v místnosti se mnou, můžete splynout s Božstvím, se svým Guru. Můžete se ponořit hluboko do ticha, do světla, do lásky.

Samozřejmě že nemusíte jezdit osobně. Někdo je rád doma, někdo nerad cestuje, a to je v pořádku. Ale když máte tu příležitost, můžete přijet a sami poznat ten rozdíl. Každý to prožije jinak.

Rozdíl mezi meditací osobně a Daršanem

Otázka: Jaký je rozdíl mezi meditací osobně a Daršanem

Matka Meera: Když přijedete na Daršan , je to individální, osobní. Meditace je více zaměřená na skupinu, kdežto při Daršanu je více času osobně, a je čas na práci na úrovni duše a osobnosti. Když lidé obdrží Dotek, cítí sílu Božství silněji a cítí požehnání zřetelněji.

Matka začíná cestovat

Otázka: Kdy začnete opět dávat Daršan?

Matka Meera: V roce 2024 začnu cestovat a dávat skupinové meditace. Uvidím, jak se situace vyvine, a když to bude možné, začnu také dávat tento rok Daršan.

Kalendář Matky Meery

Přímé přenosy z Indie a Německa

Otázka: Matko, když sledujeme meditace zatímco jste v Německu, máme radost. Avšak když je sledujeme když jste v Indii, máme o vás obavy a jsme smutní. Během meditací z Indie nevypadáte v pořádku. Cítíme velký rozdíl mezi tím, když jste v Německu, a v Indii. Můžete nám pomoci tomu porozumět?

Matka Meera: V Indii mám vždy mnoho k dokončení než odjedu zpět do Německa. Nemám mnoho času na odpočinek, tělo je unavené a někdy jsem nemocná. Ale nemusíte mít o mě obavy. Když se vrátím do Německa, mohu si odpočinout a zotavit se.

Online meditace

Práce Matky v Indii

Otázka: Matko, proč jezdíte od Indie, když tam onemocníte a jste unavená?

Matka Meera: Založila jsem tam školu a jsem za ni zodpovědná. Škola poskytuje velmi důležitou službu dětem z okolí. Musím v tom pokračovat, dokud někdo jiný za to nepřevezme zodpovědnost. Až se někdo rozhodne a převezme zodpovědnost, budu s nimi a mohu je vést, a mohou mě vždy požádat o pomoc. Stále budu školu pravidelně navštěvovat, ale bude to pro mě jednodušší.

Posláním školy je poskytnout dobré akademické vzdělání za pomoci dobrovolníků ze západu a indických učitelů. Škola také učí důležité životní dovednosti a osobní hodnoty jako je disciplína, respekt k druhým, nezavislost (což znamená že děti nebudou odkázáni na druhé, ale zvládnou své věci udělat sami), kooperaci s druhými, udržování ticha, čistého prostředí a řádu. Každá hodina začíná krátkou meditací a modlitbou.

Můžete nás kontaktovat na této adrese:

Matka v Indii


Zeptej se Matky   Podpořte Matku