Dětské Meditace

Hravý přístup k Matce

Dětská meditace se obvykle odehrává soboty a neděle před daršanem v Schaumburg , když je Matka Meera v Německu.

Přesné časy a data najdete v našem Kalendáři → Dětské meditace proběhnou pouze v případě, že budou zobrazeny v našem rezervačním systému. Zaregistrujte své děti prostřednictvím našeho rezervačního systému → Děti se také mohou zúčastnit začátku normálního daršanu, neboli normální meditace, na cca 10 minut společně s rodičem.

Program zahrnuje meditaci, zpěv, vyprávění příběhů, výtvarné projekty, dětskou jógu a další. Je to vzácná příležitost pro všechny děti trávit čas v přítomnosti milující, hravé a radostné Matky. Čas prožitý v přítomnosti Matky přinese vašim dětem růst, hlubokou radost, pocit ochrany a smysl pro zázrak.

Rezervaci proveďte přes webový rezervační systém zde . Pokud nemáte přístup k internetu, můžete se objednat i telefonicky na německém telefonním čísle: +49 643 691 050

Dětská herna se otevírá 20–30 minut před začátkem a rodiče zde mohou zůstat se svými dětmi až do začátku programu. Děti si přinesou přezůvky a malé občerstvení. Pokud nemůžete nechat své dítě samotné, nemůže se zúčastnit.

Adresa dětských meditací je stejná jako místo konání daršanů.

Dětské meditace v Schaumburgu jsou organizovány Nadací Matky Meery v Balduisteinu.

Zážitky rodičů

„Matka je praktickým příkladem pro nás všechny, že člověk může žít v tomto světě a současně být v jednotě s Bohem“ – Adilakšmí

Matka je osoba čistého světla a lásky. Je Matkou všech. Bezpodmínečně miluje všechny tvory a nahlíží na všechny bytosti jako na své děti. Prostřednictvím Matčiny lásky můžeme zakusit naši vlastní vnitřní krásu i krásu druhých. Skrze její lásku můžeme také zážít mír v našich srdcích a to nám pomáhá přinášet mír do našich rodin a vztahů.

„Naše děti vyrůstaly tak, že každý rok trávily nějaký čas s Matkou. Mohu vám ze zkušenosti říci, že není většího daru, který můžete svým dětem dát, než čas prožitý s Matkou. Je to mocné celoživotní požehnání.“ – MB

„Dostával jsem od Matky daršan po několik let. Pociťoval jsem, že mne její pozornost velmi ovlivnila. Růst, který jsem zakusil byl tak hluboký, že myšlenka, že mým dětem se dostane stejné péče byla příliš skvělá na to nechat si ji ujít! Před nějakou dobou měl můj nejmladší syn to velké štěstí setkat se s Matkou. Když jsem se ho zeptal, jak se cítil, když ji viděl, nejdřív nevěděl, co odpovědět, ale když jsem mu řekl, že já jsem se cítil velmi šťasný, že jsem s Ní, odpověděl „také jsem se cítil naprosto šťasný, že jsem s Ní!“ Zeptal jsem se obou svých dětí, jestli by se chtěly zúčastnit Matčina programu pro děti v Německu. Můj starší syn řekl: Rozhodně chci jet, to zní úžasně!“ Děkuji Ti, Matko, že nabízíš tuto báječnou možnost všem dětem!“ – CC

Dětské kresby

Dětské kresby Matky – Dopis Matce napsaný německým dítětem..