Meditace a Japa

Pamatování Božího jména

Citace Matky Meery ohledně meditace a džapy:

„Je dobré meditovat půl hodiny nebo hodinu. Zavřete oči, tiše se posaďte a provádějte džapu na jakékoli Boží jméno.“

„Džapa je opakování jména, v něhož věříte. Džapa je nezbytná. Džapa nejsou jen jednoduchá slova – každé Boží jméno je naplněno božskými vibracemi. Ty nás obklopí, chrání a pronikají do našeho těla i nitra. Vzpomenutí na Boží jméno přináší okamžitý mír, štěstí a obrací nás od světského k Bohu. Pro provádění džapy není určen nebo vymezen žádný zvláštní čas. Je velmi dobré provádět džapu celý den. Když to není možné, pak si vzpomeňte, kdykoli to možné je. Džapu můžeme provádět během všech činností. Je to snazší při fyzické než při duševní práci. Džapa nám pomáhá očistit vědomí a udělat naši sadhanu jednodušší.“

„Při provádění džapy by člověk neměl usilovat nebo se snažit dosáhnout něčeho zvláštního. Měl by být srdečný a mít lásku k Bohu. Účinek následuje ihned, ať si toho jsme či nejsme vědomi“. Když k vám jakákoli mantra přichází snadno a spontánně, měli byste ji dělat. Vyvolá ve vás silný pocit a bude jako hudba, tryskající z vašeho srdce.“

„Každá slabika božského jména – jako Kršna nebo Ježíš – má vibrace, které mění atmosféru. Jakýkoli objekt, o kterém opakovaně přemýšlíme, vytváří své vlastní vibrace. Třebaže jsou mantry silné a mocné, možná nepociťujeme okamžitý účinek, ale výsledky se dostaví. Člověk může vnímat rozdílnost ve vibracích slov. Používáním slova může člověk věci měnit.“

Dávám daršan vždy a všude.

Otázky: Co máme dělat, abychom přijali Tvé Světlo a pomoc, když s námi fyzicky nejsi? Jak máme najít stálý vnitřní kontakt s Tebou? Co máme dělat, abychom udělali pokrok ve své vnitřní praxi (sádhaně)? Očekáváš něco od těch,
kdo svěří do Tvých rukou směr svého života a svoji sádhanu?

MM: Pokud jde o sádhanu, musíte praktikovat džapu, chcete-li přijímat mé Světlo a pomoc, když nejsem fyzicky s vámi. Stálý vnitřní kontakt máte se mnou jen skrze džapu. Když chcete ve své sádhaně učinit nějaký pokrok, musíte praktikovat džapu. Je to snadný způsob jak si uvědomovat Božské.

Od žádných lidských bytostí nic neočekávám, ale když jsou lidé upřímní a myslí svou sádhanu vážně, činí mne to šťastnou.

Otázka: Je formální meditace důležitá?

MM: Ano, meditovat půl hodiny nebo hodinu denně je dobré. Když se však někdo stane fanatickým, chce opustit zaměstnání, žít sám a meditovat dvacet čtyři hodin denně, není to dobré.

Otázka: Co bychom měli dělat při meditaci?

MM: Zavřete oči, seďte tiše a provádějte džapu s některým Božím jménem.

Otázka: Co je džapa? Proč je tak důležitá?

MM: Džapa je opakování jména, ve které věříme, a její provádění má zásadní význam. Džapa nejsou jen pouhá slova — každé Boží jméno je naplněno božskými vibracemi, které nás obklopují a chrání a které prostupují obě naše těla a celé vnitřní bytí. Připomínání si Božího jména nám okamžitě dává mír a štěstí a obrací nás od světského k božskému. Pro praktikování džapy není třeba vyhradit si žádný zvláštní ani vymezený čas, ale je velmi dobré praktikovat ji po celý den a když to není možné, pak si vzpomeňte vždy, kdy to možné je. Džapu můžete praktikovat při jakékoli činnosti, ale jednodušší je provádět ji při fyzické než při duševní práci. Džapa nám pomáhá očistit naše vědomí a usnadňuje naši sádhanu.

Otázka: Jak máme říkat džapu?

MM: Jednoduše. Prostě ji říkejte. Při provozování džapy se nepřepínejte a nesnažte se dosáhnout něčeho zvláštního. Snažte se být upřímní a mít Boží lásku a síla bude bezprostředně následovat, ať jste si ji vědomi nebo ne.

Otázka: Mohla bys vysvětlit sílu jména?

MM: Každá slabika Božího jména, například Kršna nebo Ježíš, obsahuje vibrace, které mění prostor, ve kterém jsou vyslovovány. Každý objekt, na který opakovaně myslíme, vytváří vlastní vibrace. Ačkoli jsou mantry silné a mocné, nemusíme jejich účinek pociťovat ihned, ale dříve nebo později se výsledky dostaví. Člověk může ve vibracích jednotlivých slov vnímat rozdíly. Používáním slov lze věci měnit.

Otázka: Je nutné čekat na gurua, který mi dá mantru, nebo si ji mohu vybrat sám?

MM: Jakákoli mantra, která k tobě jednoduše a spontánně přijde, je ta, kterou máš užívat. Měla by probouzet silný pocit a být jako hudba kvetoucí z tvého srdce.

Otázka: Nemám stálou džapu. V různých chvílích vcházejí do mé mysli různé podoby Božství — jako třeba Šiva nebo Kršna — a já zpívám příslušné mantry. Je to správné?

MM: Ano, cokoli v tu chvíli přijde, je správné. Ne každý musí mít stálou mantru.

Otázka:Když opakuji Tvé jméno, je třeba říkat mantru: Matka nebo Matka Meera nebo prostě Meera?

MM: Každé je dostačující.

Otázka: Stačí v meditaci na božskou podobu pouze vnímat přítomnost Božství, nebo je nutné při tom říkat i mantru?

MM: Stačí to vnímat, ale je dobré i mentálně opakovat Boží jméno, protože tím cvičíte mysl i srdce.

Otázka: Jaká je nejlepší technika meditace?

MM: Existuje mnoho technik. Většinou to ale lidi mate. Často to spíš zvyšuje duchovní pýchu lidí, než aby ji to ničilo. Pýcha nás od Boha vzdaluje.

Musíte být velmi opatrní. Nejlepším způsobem je vždy a ve všem si uvědomovat Boha a všechno mu nabízet.

Meditační skupiny Matky Meery

Více citátů →