Darshan

Darshan met Moeder Meera

Darshan is de stille schenking van liefde, licht en gratie door Moeder Meera

Painting by Mother MeeraMoeder Meera is op aarde geboren om het opperste Licht naar de aarde te brengen, dat het leven op aarde transformeert. Ze is gekomen om het bewustzijn van ons mensen te zuiveren zodat we voorbereid raken voor onze ontwikkeling- de transformatie van de mensheid naar het Goddelijke niveau waar tijd eeuwigheid wordt. Dit transformatiewerk kent geen einde. Het is het werk van de Goddelijke Moeder dat nu belichaamd is in Moeder Meera.

Darshan is de Zegening van Moeder Meera, Haar bijdrage aan de mensheid. Het is het overbrengen van Licht, Liefde en Goddelijke Genade, dat Moeder ons geeft in totale stilte. Tijdens Darshan geeft Moeder Licht aan de ziel en beantwoordt onze persoonlijke gebeden. In Sanskriet betekent Darshan letterlijk het „Zien of Schouwen“ van het Goddelijke, of verkeren in de nabijheid van het Goddelijke of een Goddelijke Wezen. Darshan wordt volledig gratis gegeven.

Painting by Mother MeeraTijdens Darshan komen mensen om Moeder Meera te zien. Iedereen zit in stilte in afwachting van de aanwijzingen die aangeven wanneer jou rij mag opstaan. Als je eenmaal voor Moeder op je knieeen zit met gebogen hoofd, zal Moeder Haar handen aan weerszijden van je hoofd plaatsen. Dit heet Pranam, (buigen voor). Daarna zal Moeder je in de ogen kijken en je vullen met Licht. Dit heet Darshan, (visueel) oogcontact. Dit alles vindt in stilte plaats, zonder dat er een woord gezegd wordt. Na deze persoonlijke Darshan keer je terug naar je zitplaats in de rijen om te mediteren, naar binnen te gaan, te bidden en de effecten van de Darshan te absorberen. Hoewel Darshan aan grote groepen gegeven wordt is het toch een sterk individueel en persoonlijk proces. De ervaringen zijn voor iedereen verschillend en Moeder geeft ieder persoonlijk en individueel wat nodig is. Zelfs een enkele Darshan kan je leven volledig transformeren.

Darshan is een universeel proces dat niet beperkt wordt door tijd en/of ruimte. Vele jaren heeft Moeder Meera Haar fysieke Darshan uitsluitend in Duitsland gegeven in Haar woning in Slot Schaumburg bij het plaatsje Balduinenstein, maar sinds 2006, reist Moeder Meera de wereld af. Recent naar Canada, USA, Engeland, Frankrijk en India. Ook in enkele grote steden in Duitsland wordt door Moeder Meera Darshan gegeven aan duizenden mensen.