Darshan Procedure

Een gids

Download dit pdf-bestand om kennis te nemen van de procedure van een Darshan .

Darshan regels
 • Moeder Meera adviseert ons om voor en na je persoonlijke Darshan in Stilte blijven zitten; ga diep naar binnen, mediteer, herinner je een Goddelijke Naam (Doe Japa ). Blijf, indien mogelijk, de hele Darshan- periode op je plaats. De Darshan duurt ongeveer 1 1/2 uur.
 • Kinderen van alle leeftijden zijn welkom en ontvangen Darshan vlak na aanvang. Babies kunnen in de armen van hun moeder Darshan ontvangen.
 • U kunt uw kind ook opgeven voor de Kindermeditatie. Vanaf baby tot ongeveer 12 jaar. Meer hierover leest u onder: (Kindermeditatie, meer over )
 • Helaas hebben we geen mogelijkheden voor persoonlijke Darshan op het podium voor rolstoelgebruikers. Natuurlijk kan men wel de collectieve Darshan in de zaal ontvangen.
Binnenkomst en vertrek
 • Zet bij binnenkomst alsjeblieft je schoenen, tas en jas onder de stoel.
 • Het wordt aanbevolen tot het einde van de Darshan te blijven.  Aan het eind van de Darshan zit Moeder een paar minuten met ons in diepe meditatie. Dit is een prachtige ervaring. Het wordt aangeraden om hierna nog een tijdje in stilte te blijven zitten.  Blijf ook na de Darshan in stilte.
 • Als je eerder weg moet laat dat dan bij binnenkomst weten. Als je eerder weg gaat doe dit dan zo zachtjes mogelijk.
Darshan Procedure
 • Iedereen wordt per rij opgehaald om in de Darshan rij plaats te nemen. Beginnend bij de voorste rij.
 • Er is een rij in het middenpad en een kortere rij op het podium.
 • Houd je ogen open als je in de rij zit.
 • Als de rij op het podium naar voren beweegt, schuift de midden rij op richting de podium rij. Er moeten steeds drie personen in de rij zitten op het podium, terwijl één persoon voor Moeder zit.
 • Als je in de rij zit, wees dan oplettend en schuif zoveel mogelijk op naar voren.
 • Als je door fysieke klachten moeilijk kunt zitten of knielen in het middenpad, loop dan gelijk naar het begin van de rij en, indien noodzakelijk, blijf dan staan terwijl je wacht op het podium.
Darshan Richtlijnen

Darshan vindt plaats in volkomen stilte. Neem alsjeblieft onderstaande richtlijnen in acht zodat Darshan voor iedereen een aangename ervaring zal zijn:

 • mobiele telefoons uitzetten
 • geen gesprekken of gefluister in de zaal
 • geen foto’s of video opnames maken
 • niet staan in de Darshan zaal Iedereen krijgt één Darshan; blijf niet zitten voor een tweede Darshan, blijf ook niet voor langere tijd zitten mediteren.
 • Zit alsjeblieft niet met je benen over elkaar als jein de voorste rij zit.
Je persoonlijke Darshan
 • Zo gauw als de plek voor Moeder vrij is, ga dan voor Moeder zitten met je hoofd gebogen zodat Moeder gemakkelijk je hoofd kan aanraken.
 • Als Moeder haar handen van je hoofd haalt, til dan je hoofd op en kijk in Moeders ogen. Als Moeder haar ogen neerslaat, dan is je Darshan afgelopen.
 • Sta onmiddellijk op – gebruik eventueel de houten box als ondersteuning – en neem de kortste route terug naar je zitplaats.
 • Als je niet voor Moeder kan knielen dan kan je Darshan ontvangen terwijl je op een stoel zit. Als je dit wenst, geef dit dan door aan een van de vrijwilligers in de zaal.