Medytacja i Japa

Pamięć Imienia Bożego

Pytanie: Co powinniśmy robić, by otrzymać Twoje Światło i Twoją pomoc, gdy jesteśmy daleko od Ciebie? Jak odnaleźć stały wewnętrzny kontakt z Tobą? Jak możemy dokonać postępu w sadhanie (praktyce duchowej)? Czego oczekujesz od tych, którzy oddają w Twoje ręce swoje życie i swój rozwój duchowy?

Matka Meera: Musisz robić japę, chcąc otrzymać moje Światło i moją pomoc, gdy jestem daleko od ciebie. Tylko poprzez japę możesz mieć stały wewnętrzny kontakt ze mną. Musisz praktykować japę, jeśli chcesz dokonać jakiegokolwiek postępu w sadhanie. To jest prosty sposób pamiętania o Bogu. Nie oczekuję niczego od nikogo z ludzi, lecz gdy są oni szczerzy w swojej sadhanie i traktują ją poważnie, daje mi to szczęście.

Pytanie: Czy ważna jest medytacja w tradycyjnej formie?

Matka Meera: Tak, dobrze jest medytować pół godziny do godziny dziennie, lecz gdy ktoś popada w fanatyzm, chce rzucić pracę, żyć samotnie i medytować przez 24 godziny na dobę — nie jest to dobre.

Pytanie: W jaki sposób najlepiej medytować?

Matka Meera: Zamknij oczy, usiądź w ciszy i rób japę, powtarzając którekolwiek boskie imię.

Pytanie: Czym jest japa? Dlaczego jest ona tak ważna?

Matka Meera: Japa jest powtarzaniem imienia tego, w kogo wierzymy. Japa jest naważniejsza. To nie jest powtarzanie zwykłych słów każde boskie imię wypełniają boskie wibracje. Otaczają nas one i chronią, przenikają nasze ciała i nasze wnętrza. Powtarzanie boskich imion daje  natychmiastowy spokój i szczęście i kieruje nas od tego, co światowe do tego, co boskie. Nie ma określonej pory dnia ani limitu czasu dla japy, dobrze jest robić ją przez cały dzień. Jeśli to nie jest możliwe, pamiętajcie o tym jak najczęściej. Można robić japę podczas każdej czynności. Jest to łatwiejsze podczas pracy fizycznej pozbawionej aktywności umysłowej. Japa pomaga nam w oczyszczaniu naszej świadomości i czyni sadhanę łatwiejszą.

Pytanie: Jak powinniśmy robić japę?

Matka Meera: Po prostu powtarzaj ją. Robiac japę, nie należy wkładać w to wysiłku ani próbować osiągnąć określony efekt. Trzeba być szczerym i pełnym miłości do Boga. Moc pojawi się natychmiast, nawet jak nie będziesz tego świadomy.

Pytanie: Czy zechciałabyś wyjaśnić moc zawartą w imionach?

Matka Meera: Każda sylaba boskiego imienia – takiego jak Jezus lub Kryszna – zawiera wibracje, które zmieniają atmosferę w otoczeniu. Wszystko, o czym regularnie myślimy,  generuje własną wibrację. Mimo mocy i potęgi zawartej w mantrach,  możemy nie czuć od razu efektu ich powtarzania, lecz rezultaty przyjdą z czasem. Różnice w wibracji słów są odczuwalne. Używając słów, można dokonywać zmian.

Pytanie: Czy konieczne jest czekanie, aż guru da nam mantrę, czy każdy może wybrać ją sobie sam?

Matka Meera: Je__śli jakaś mantra przychodzi łatwo i spontanicznie, jest ona tą właściwą. Powtarzanie mantry powinno być jak muzyka płynąca prosto z serca i przepełniać nas silnymi uczuciami.

Pytanie: Nie mam ustalonej japy. Czasem myślę o różnych boskich formach – jak Sziwa lub Kryszna –  i wtedy śpiewam odpowiednią mantrę. Czy to co robię, jest w porządku?

Matka Meera: Tak, cokolwiek wydaje się w danym momencie właściwe, jest w porządku. Nie jest konieczne posiadanie ustalonej mantry.

Pytanie: Gdy robię japę z Twoim imieniem, czy konieczne jest powtarzanie  mantry w pełnym brzmieniu, jak jest ona podana w książce Matka, czy mogę po prostu mówić Matka Meera lub po prostu Meera.

Matka Meera: Każdy z tych sposobów jest dobry.

Pytanie: Czy wystarczy łączyć się z Boskością wewnętrznym uczuciem, medytując na boską formę, czy należy też powtarzać mantrę?

Matka Meera: Uczucie jest wystarczające, lecz dobrze jest też mentalnie powtarzać mantrę, gdyż trenuje to serce i umysł.

Pytanie: Jaka jest najlepsza technika medytacji?

Matka Meera: Jest tak wiele technik; ogólnie wprowadzają one wiele zamętu. Często prowadzą do wzrostu duchowej dumy człowieka, zamiast ją niszczyć. Dumny człowiek jest daleko od Boga. Trzeba być bardzo ostrożnym. Najlepiej jest zawsze i wszędzie pamiętać o Bogu i wszystko Mu oddawać.

Grupy medytacyjne Matki Meery

Więcej cytatów →